Kapelaan Dondersstraat

Graafsebuurt Zuid

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2003
Kapelaan Donderstraat
B&W Besluitenlijst 3 juni 2003
Raadsbesluiten
2003

Straatnaamgeving

Als gevolg van sloop en herbouwwerkzaamheden in de Graafse Wijk in het gebied omsloten door de Pastoor Mutsaersstraat, de Dr. Arienstraat en de Cypresstraat, is een nieuwe straat ontstaan. Het college stelt de raad voor deze nieuwe straat Kapelaan Donderstraat te noemen.
B&W Besluitenlijst 3 juni 2003