afb. Jan-Clemens Lampe

Oude Dieze

Binnenstad Centrum, Binnenstad Oost

Over de hier besproken straat schrijvend, zegt Van Sasse van Ysselt -en wij zijn dat met hem eens- 'zal zij alzoo haren naam gekregen hebben toen de Dieze, die aan de zijdzijde achter haar loopt, met een nieuwen tak vermeerderd werd'.
Straat in Straat uit (1984) 38
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Oude Dieze
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Oude Diest
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Oude Diest
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Oude Dieze
Huisnummeromnummering 1909
1910
Oude Dieze
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Oude Dieze
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Deftige huizen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 9 juni 2010
Sasse van Ysselt I

De Oude Dieze

250
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 250-250
Sasse van Ysselt II

De Oude Dieze

277
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 277-296
Artikelen
2003

Marcel van der Heijden

Van St(r)aatswege : De Oude Dieze, met het Raamstraatje
Bossche Bladen 2 (2003) 89-90
Panden
Peperstraat
Oude Dieze 2

Oude Dieze F 147a (????)
Oude Dieze 2 (1909)
1910Kantoor mr. Baron van Hugenpoth
1928Advocatenkantoor mr. Hugenpoth

Oude Dieze 4
Rijksmonument

Oude Dieze F ongen. (????)
Oude Dieze 4 (1909)
1910H. van der Geld (beeldhouwer)
1919H. van der Geld & Zoon (atelier voor kerkelijke kunst)
1943W.H. van Rijmenam en Co. (rijwielhandel)

Oude Dieze 6
Rijksmonument

Oude Dieze F 150 (????)
Oude Dieze F 148 (1880)
1908H. van der Geld (beeldhouwer)
Oude Dieze 6 (1909)
1910H. van der Geld (beeldhouwer)
1919H. van der Geld & Zoon (atelier voor kerkelijke kunst)
1928M. van Straten - N. van Zwanenbergh
1943J.A.M. Pijnenburg (beëedigd makelaar) - M.A.M. Pijnenburg (ambt. distrib. dienst)

Oude Dieze 8
Rijksmonument

Oude Dieze F 148a (????)
1908G.J. Vermeulen - Jacq. Vermeulen (meubelmagazijn Brabantia)
Oude Dieze 8 (1909)
1910G.J. Vermeulen - Jacg. Vermeulen
1928W.P.J. Hoogveld

Oude Dieze 10
Rijksmonument

Oude Dieze F 148b (????)
1908dr. J.C. v.d. Hagen (Inspecteur van de Volksgezondh.)
Oude Dieze 10 (1909)
1910dr. J.C. v.d. Hagen (Inspecteur van de volksgezondh.)
1923mr. Laurentius A.J.J.M. van Heijst (advocaat en procureur)
1928mr. L.A.J.J.M. van Heijst
1943mr. F.C.A.M. Tilman (pres. arr. rechtbank)

Oude Dieze 12
RijksmonumentM 1280

Oude Dieze F 148c (????)
1908jhr. mr. Th. Serraris (procureur-generaal Gerechtshof voorz. v.h. college v. regenten over de gevangenissen f? Directeur van politie)
Oude Dieze 12 (1909)
1910jhr. mr. Th. Serraris (procureur-generaal gerechtshof f? directeur van politie voor N.-Brabant en Limburg)
1928Keuringsdienst van waren - J.H. Vos
1943Keuringsdienst van waren - J.H. Vos (amanuensis keuringsdienst)
1948Keuringsdienst van Waren

Triniteitstraat
 
Zuidwal
Oude Dieze 25-23
Rijksmonument

Oude Dieze 25

Oude Dieze F 152 (????)
1865J. Hosang (tapper) - W. Hosang (opzigter in een fabriek van lakmoes en ultramarijn)
1875A.G. Scholte (koffiehuishouder)
Oude Dieze F 149 (1880)
1881A.G. Scholte (koffiehuishouder)
1894F. Hoenselaars
Oude Dieze 25 (1909)
1910N. de Rooij (koffiehuishouder)
1923Maria Agnes Boermans (winkeljuffrouw)
1928Café 'De Rooden Leeuw'
1991Tiny Hermse (café De Roode Leeuw)
????? (Het Diezehuys)
Oude Dieze 23

Oude Dieze F 149 (????)
1908N. de Rooij (koffiehuishouder)
Oude Dieze 23 (1909)
1910N. de Rooij (koffiehuishouder)
1928H. van Roosmalen
1943G.M.A.H.C. Beltz (kantoorbed.) - L.A. Landmeter (caféhouder)

Oude Dieze 21
Rijksmonument

Oude Dieze F 153 (????)
1865J.T. Zetten (firma J T van Zetten & Co.) cigarenfabrijkant
1875A. Hezenmans (partikulier) - J.C.A. Hezenmans (plaatsvervangend agent bij de nederlandsche bank)
Oude Dieze F 150 (1880)
1881H. Raaf (onderwijzer aan 's rijks kweekschool)
1908J. Brugmans
Oude Dieze 21 (1909)
1910J. Brugmans (boekhouder)
1923Isaak Brugmans (zonder) - Louis J.T. Brugmans (adj. commies Prov. Griffie)
1928I. Brugmans - L.J.F. Brugmans
1943L.J.F. Brugmans (commies Prov. Griffie)

Oude Dieze 19
Rijksmonument

Oude Dieze F 151 (????)
1908B.W.M. Lutkie (industrieel)
Oude Dieze 19 (1909)
1910B.W.M. Lutkie (industrieel)

Oude Dieze 17
Rijksmonument

Oude Dieze F 155 (????)
1865H.W. Bosch (firma W.D. Bosch, fabrijkant van lakmoes en ultramarijn) - mr. W.D. Bosch (advokaat)
Oude Dieze F 152 (1880)
1881G. Bosch (majoor kommandant der dienstdoende schutterij en fabriekant)
1908B.W.M. Lutkie (industrieel)
Oude Dieze 17 (1909)
1910B.W.M. Lutkie (industrieel)
1928wed. mr. dr. H.J. Leeuwen
1936dr. J.F. Nuboer (chirurg)
1943E.C. Nuboer-Immink

Oude Dieze 15
Rijksmonument

Oude Dieze F 156 (????)
1865G. Bosch (particulier)
1875G. Bosch (maj. kommand. der dd.schutt. en fabriek.) - D.G.M. Roldanus (predikant bij de nederduitsche hervormde gemeente)
Oude Dieze F 153 (1880)
1881H.C. ter Laag (predikant bij de lut. gemeente)
Oude Dieze 15 (1909)
1910J.H. Duijsings (ambtenaar rijks archief)
1928L.A. Krijbolder - wed. M. Pennings - C.H.P. van der Velden
1943M.H.J. Habets (kantoorbediende) - J.A. van den Heuvel (grossier)

Oude Dieze 13
RijksmonumentM 1280

Wijk ? (????)
1599Peter Joriszoon van Gulick (schoenmaker)
1751Cornelus Beijnen (leerlooierij)
1785Eugene van Meeuwen (gepens. majoor cavalerie)
Oude Dieze F 157 (????)
1865jhr. W. van Citters (gepensionneerd majoor der marechaussee)
1875G.E. Drenth (vader in het Nederd. Herv. weeshuis) - jonkh. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (rechter in de arronissements-rechtbank)
Oude Dieze F 154 (1880)
1881jonkh. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (rechter in de arrondissements-rechtbank en lid van den gemeenteraad)
1908jhr. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (pres. arrond. rechtbank)
Oude Dieze 13 (1909)
1910jhr. mr. L.C.J.A. van Meeuwen (pres. van het gerechtshof)
1928jhr. mr. E.A.E. van Meeuwen - Ph. van de Ven
1943mr. E.A.E. jonkhr. van Meeuwen (Vice-Pres. Gerechtshof) - N.V. 'De Bossche Bouw-Mij.'
19??Croonen en van Lent bv

Oude Dieze 11

Oude Dieze F 158? (????)
Oude Dieze F 155 (1880)
1908jhr. J.C.P.E. van Meeuwen
Oude Dieze 11 (1909)
1910jhr. J.C.P.E. van Meeuwen (gep. majoor der cavalerie)
1928dr. L.J.J. van Ginneken
1936L. van Ginneken (huidarts)
1943D.J.H. Bour (arts) - dr. L.J.J. van Ginneken (arts)

Oude Dieze F 156

Oude Dieze F 159? (????)
1865J. Geloudemans (stads arbeider)
Oude Dieze F 156 (1880)
1881P. de Groot (brievenbesteller)
Vervallen (1909)

Oude Dieze F 157

Oude Dieze F 160? (????)
1875Hz. mr. W.D. Bosch (president der arrondissements-rechtbank)
Oude Dieze F 157 (1880)
1881E. de Jong (onderwijzer in de gymnastie aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - C. Köhler (gep. adjud. v. h. O.I. leger)
Vervallen (1909)

Oude Dieze 9
Gemeentelijk monumentM 1280

Oude Dieze F 161 (????)
1865W.J. Bennekom (mr. huis en rijtuigschilder)
1875J.W. Wendel (leeraar der 's Rijks H.B. school)
Oude Dieze F 158 (1880)
1908G.E.F.M. Geijsen (directeur 's Hert Bank)
Oude Dieze 9 (1909)
1910A. Hurkens (particulier) - H. Hurkens (fa A. Hurkens en Zn.) schilder
1923Johannes P. Ebben (boekhouder)
1928J.P. Ebben
1943H.M. van der Plas (loodgieter)
1960H.M. v.d. Plas (sanitair en centrale verwarming)

Steegje.
Oude Dieze 7
Rijksmonument

Oude Dieze F 163 (????)
1865P.F. van Cooth (griffier der staten van Noordbrabant E.r.)
1875jonkh. mr. C.R.E. van Rijckevorsel (griffier bij het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant)
Oude Dieze F 159 (1880)
1881mr. J.P.H. la Grappe Dominicus (substituut-griffier bij het gerechtshof)
1908Gez. Vroemen (costumières)
Oude Dieze 7 (1909)
1910H.V. Strijbosch (handelsagent) - Gez. Vroemen (costumières)
1928jhr. E.M. van Rijckevorsel
1943H.C. v.d. Bouwhuijsen (assuradeur) - Lambert van den Bouwhuijsen (woning- en assurantiekantoor) - M.A. v.d. Bouwhuijsen

Oude Dieze 5
Rijksmonument

Oude Dieze F 164 (????)
Oude Dieze F 160 (1880)
1881douairr. mr. C.R.E. van Rijckevorsel (partikuliere)
1908jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur) - A. van Rijckevorsel-van Heijst (douairière)
Oude Dieze 5 (1909)
1910jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur) - A. van Rijckevorsel-van Heijst (douairière)
1923Henricus A.M. Grasso (machinefabrikant)
1928H.A.M. Grasso
1943A.M. Smits

Oude Dieze 3

Oude Dieze F 165 (????)
1865J.F.L. Verster (gepensionneerd inspecteur der registratie)
Oude Dieze F 161 (1880)
1881J.C.A. Hezenmans (plaatsvervangend agent der Nederlandsche bank, archivaris dezer stad) - L.C. Hezenmans (bouwkundige)
1908A.A.M. Krijbolder (mr. timmerman en metselaar) - A.D. Putman-Cramer (1e luitenant veldartillerie)
Oude Dieze 3 (1909)
1910J. Bos (candidaat-notaris) - A.A.M. Krijbolder (mr. timmerman en metselaar) - A.D. Putman-Cramer (1e luitenant veldartillerie)
1923Wilhelmus H.S. Dirks (mr. meubelmaker) - Adrianus G. Duijn (magazijnbediende)
1928W.H.S. Dirks - A.G. Duijn
1943J.H.J.M. Dirks (meubelenmaker) - H.P.H. van den Heuvel - wed. C. Neefs-Pennings - T.L.J. Stenmans (rijksambt. hypoth. en kadaster)

Oude Dieze 1

Oude Dieze F 165 (????)
Oude Dieze F 162 (1880)
1881G. Portheine (onderwijzeres) - wed. J. Portheine (partikuliere) - H.A. Witlokx (barbier)
1908J.G. Gerritsen - G. Portheine (directrice Amalia-bewaarschool) - wed. H. Portheine-Gerritsen
Oude Dieze 1 (1909)
1910G. Portheine (directrice Amalia-bewaarschool) - wed. H. Portheine-Gerritsen
1928wed. H.J. van der Horst - wed. M.H. van der Horst

Volderstraatje
Postcodes
  5211 KT  1..25
  5211 KT  2..16
Straatindeling
  1909 : rechts 1..25, links 2..12
  2004 : 1..25, 2..16 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 24 Wijk E (komend van de Peperstraat)
Oude Dieze
175 6 Sterk, Hendrikus Winkelier 31 Rooms Den Bosch
176 - - - - - -
177 - - - - - -
178 - - - - - -
Triniteitstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 220

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 30

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12, 32

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 93, 137, 225

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 51

Varia Historica Brabantica III (1969) 245

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 266

n: vermelding in een voetnoot