afb. 4 juni 1969

Mgr. Diepenstraat

De Vliert

Genoemd naar mgr. Arnold Frans Diepen, geboren 12 maart 1860 in de woning Verwersstraat 7 "De Wildeman". Hij werd in 1884 priester en daarna professor (klein seminarie). Hij werd in 1895 1e rector Bisschoppelijke Kweekschool en in 1915 Hulpbisschop, daarna werd hij in 1919 Bisschop. Overleden 18 maart 1943.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1940
Monseigneur Diepenstraat
Notulen 25-07-1940, pag 139 en bijlagen 17-07-1940 no 72
Bossche straatnamen

Diepen: stimulator van rk-onderwijs

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 2 januari 2013 | 9
Straat en naam

Mgr. Diepenstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 maart 1986
Artikelen
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Mgr Diepenstraat
Brabants Dagblad donderdag 27 maart 1986 (foto)
 
Panden
Mgr. Diepenstraat 43

Gemeente 's-Hertogenbosch 5 mei 1952
Winkelpand de Gruyter.
Bron: Stadsarchief dossier 40557

Postcodes
  5212 BT   1..25
  5212 BV  27..43
  5212 BV  10..10