afb.

Poort van Diepen

Binnenstad Centrum

Vroeger hoorde de open plaats, genaamd Poort van Diepen, bij het huis 'Nobel', ook wel 'Gulden Nobel' genoemd. Nobel was in dit verband de naam van een munt. Het huis straat op de zuidelijke hoek van de Kruisstraat. In de 15e eeuw behoorde het tot een groot complex dat eigendom was van de Abdij van St. Truiden. Het huis 'De Nobel' herbergde na 1629 een schuilkerk . Dat was ook het geval met het huis 'St. Jan' op de noordelijke hoek; daar bevond de kerk zich op zolder. Beide panden hadden in de Poort van Diepen een uitgang die bij overvallen op genoemde kerken als vluchtgelegenheid gebruikt werd. De Poort had toen via een overkluizing van de Binnen-Dieze ook verbinding met de Uilenburg. Het open gedeelte van de Poort is pas later ontstaan want oorspronkelijk stond daar tussen de beide genoemde panden in, nog een huis, 'De Morgenstar' genaamd. De noordelijke wand van de plaats werd grotendeels gevormd door de zijgevel van het huis 'St. Jan'. Aan de overzijde, achter 'De Nobel', was eens een brouwerij; er stond ook een pakhuis. Na 1671 had de daarvoor ingenomen ruimte plaats moeten maken voor een toneelzaal. Nu bevindt zich aan die zijde een smal, door een muur beschermd binnenplaatsje dat bij 'De Nobel' hoort; voorbij dit plaatje staan woningen. Aan het eind van het open gedeelte van de Poort bereikte men via een deur een lange gang die tot aan de Diest loopt. In die gang vindt men een aantal deuren die toegang gaven tot wel zeer verouderde woningen. In de latere jaren waren daar bedrijfjes gevestigd. Ook die verdwenen en nu maakt de met een hek afgesloten Poort van Diepen een verwaarloosde, troosteloze indruk.
Bron: Straat in Straat uit (1984) 80
~~~
Dit oorspronkelijke straatje, dat mogelijk haar naam dankt aan de voormalige eigenaar van de huizen in de poort, de familie Diepen, stond via een overkluizing over de Binnendieze in verbinding met de Uilenburg.
Bron: *
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1909
Poort van Diepen
Huisnummeromnummering 1909
1910
Poort van Diepen
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Poort van Diepen
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Poort van Diepen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 28 juli 2010
Artikelen
2008

J. van Haaren

De Poort van Diepen
KringNiews 5 (2008) 16-17
 
Panden
Poort van Diepen 1
Rijksmonument

Poort van Diepen H 226a (????)
1908H.J. Veenendaal (lijnw. telegr.)
Poort van Diepen 1 (1909)
1923Johannes Cauwelaars (boterwerker)
1928J. Cauwelaers - wed. J. Daamen - H.J.C. Moors
1943wed. P. MarcÚ-van Zon - H.J.C. Moors (kistenplakker) - wed. R. Neefs-Janssen

Poort van Diepen 2
Rijksmonument

Poort van Diepen H 226b (????)
Poort van Diepen 2 (1909)
1923Martinus van Asten (onderladingmeester Ned. Spoorw.) - wed. Adrianus Dikmans (zonder) - Christianus van Eijk (voerman gem. reiniging) - Karel P. Ernst (broodbakkersknecht)
1928M. van Asten - wed. A. Dikmans - K.P. Ernst - F.H.J. van Lamoen - Th.W. van Meer - wed. W. van Meer - H.W. Smeins - J.A. van Uden - wed. J.J. van Uden
1943A.G. Ernst (koopman) - K.P. Ernst (venter in visch) - wed. C. Jansen-van Vugt - J.B. Kroon - J.M. Kroon (stucadoor) - F.H.J. van Lamoen (arbeider) - G. van Meel - J.B. Pigmans

Postcodes
  5211 EE  1..13
  5211 EE  2.. 2
Straatindeling
  1909 : aan ÚÚn zijde bebouwd 1..2
  2004 : 1..13, 2..2 (postcodes)