afb. J.A.M. Roelands, ca 1970

locatie: Hinthamereinde / Muntelstraat
status: vervallen

Het steegje dankt zijn naam aan zeven arbeiderswoningen, die aan het steegje stonden. De woningen en het straatje zijn in 1932 gesloopt.
Straat in Straat uit (1984) 58
Afbeeldingen

ca 1895