De Vaartgraaf

De Meerendonk

Dossier
2018

Vaststelling straatnamen

Collegebesluit 17 april 2018

  • De naam De Vaartgraaf vast te stellen voor de tijdelijke woningen van Stichting Minitopia bij de Poeldonkweg,
  • De ‘Transportstraat’ en ‘Lederstraat’ en ‘Brand’ in te trekken,
  • De naam Wolverlei en Wolverleilaan in te trekken en de juiste naam ‘Wolverleistraat’ vast te stellen.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)