De Reet van de Muur

locatie: Diepstraat
status: vervallen

Vermelding

Arrondissementsrechtbank

Dingena Raaijmakers, 18 jaar, koopvrouw, geboren en wonende te 's Bosch.
Beklaagd van op den 11e November 1881 ter plaatse genaamd de reet van de muur in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch Maria Heessels door haar gewelddadig vast te grijpen tegen den grond te werpen en bij de haren te trekken moedwillig te hebben mishandeld.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)