De Bossche Pad

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
De Bossche Pad
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131.
1928
De Bossche Pad
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Naam oude landweg

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 4 december 2013 | 5
Artikelen
2000

Ed Smits, Hans Willems

Bosch beton. Volkswoningbouw aan het begin van de jaren twintig
in: De onderste steen boven
Matrijs (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 206-214
 
2004

drs. E.R.A. Smits en drs. J.M.J. Willems

Eerste gemeentelijke woningbouw. De Bossche Pad en de Hinthamerpoort.
Historisch stedenbouwkundig onderzoek 's-Hertogenbosch (2004)
 
2008

Redactie

Het college heeft op 28 oktober 2008, op grond van de Monumenten verordering 's-Hertogenbosch 2002, besloten om aan te wijzen als gemeentelijk monument:
• Graaf van Solmsweg 73 en 75;
• Maastrichtseweg 34 t/m 59;
• Eindstraat 2 t/m 16;
• De Bossche Pad 49 t/m 74.
Bossche Omroep zondag 16 november 2008
 
Panden
De Bossche Pad 1

De Bossche Pad 1 (1921)
1928J.H. Breuer

De Bossche Pad 4

De Bossche Pad 4 (1921)
1923Marinus van Baren (arbeider)
1928J. Lammers
1943J. Lammers (sigarenmaker)

De Bossche Pad 5

De Bossche Pad 5 (1921)
1928J. van Rossum
1943J.Th.F. Meijer (bankwerker)

De Bossche Pad 6

De Bossche Pad 6 (1921)
1923Johannes H. Blom (bloemist)
1928J.H. Blom
1943M. Kalf (brood- en banketbakker)

De Bossche Pad 7

De Bossche Pad 7 (1921)
1928A.J. van de Vorst
1943A.J. v.d. Vorst (schoenmaker)

De Bossche Pad 8

De Bossche Pad 8 (1921)
1928wed. H. Hekspoor - A. van der Loo
1943A. van der Loo (los arbeider)

De Bossche Pad 9

De Bossche Pad 9 (1921)
1923Bernardus van Gulik (koopman)
1928G.H. van Eijk
1943J.L. van de Laar (pakhuisknecht)

De Bossche Pad 10

De Bossche Pad 10 (1921)
1928J. Zaunbrecher
1943J.A. Kouwenberg (timmerman)

De Bossche Pad 11

De Bossche Pad 11 (1921)
1928W.J.A. Damen
1943J.J.H. v.d. Broek (kellner)

De Bossche Pad 12

De Bossche Pad 12 (1921)
1923Jacobus van den Akker (sigarenmaker)
1928J. van den Akker
1943C.M. van Zon (sigarenmaker)

De Bossche Pad 13

De Bossche Pad 13 (1921)
1923Andreas van Galen (handlanger stratenmaker gem. werken)
1928M. van der Donk
1943M. van der Donk (metselaar)

De Bossche Pad 15

De Bossche Pad 15 (1921)
1928C.A.A. Floor
1943W.L.A. Meeuwsen (fabrieksarbeider)

De Bossche Pad 16

De Bossche Pad 16 (1921)
1923Johannes Doomernik (schoenmaker)
1943wed. J. de Wit-van Venrooij

De Bossche Pad 17

De Bossche Pad 17 (1921)
1928wed. C.J. Walters
1943W. van Helvoort (handlanger L. en W.)

De Bossche Pad 18

De Bossche Pad 18 (1921)
1928A.C. van Herk
1943A.A. Ras (goederenbest. V. en D.)

De Bossche Pad 19

De Bossche Pad 19 (1921)
1928P.J.Th. Hulsman - G.Ph. van der Ros
1943A.J. Stupers (fabr. arb.)

De Bossche Pad 20

De Bossche Pad 20 (1921)
1928H.W. Onstenk
1943J.P.C. Hulsenboom (winkelbediende)

De Bossche Pad 21

De Bossche Pad 21 (1921)
1923Theodorus J.D. Gielen (broodbakker)
1928Th.J.D. Gielen
1943J. van Rijnsbergen

De Bossche Pad 22

De Bossche Pad 22 (1921)
1943M. Gruijters (opperm.) - wed. J. van Wanrooij-van Hout

De Bossche Pad 23

De Bossche Pad 23 (1921)
1928J. Bodar
1943P.J. van Diepen (etaleur)

De Bossche Pad 24

De Bossche Pad 24 (1921)
1928J. Op 't Hof
1943J.M. Menkehorst (reiziger)

De Bossche Pad 25

De Bossche Pad 25 (1921)
1928A. Donkers
1943J.Ph. Houdijk (werkmeester) - J.P.J. Peijnenburg (schilder)

De Bossche Pad 26

De Bossche Pad 26 (1921)
1928J.J. Schreuder
1943A.W.A. Tiebosch (besteller P.T.T.)

De Bossche Pad 27

De Bossche Pad 27 (1921)
1928J. van der Weide
1943H. Valk (sigarenmaker)

De Bossche Pad 28

De Bossche Pad 28 (1921)
1923Hermanus C. Free (wagenknecht)
1928wed. H. van den Bergh - H.C. Free
1943H.J. Suiskens (sigarenmaker)

De Bossche Pad 29

De Bossche Pad 29 (1921)
1928J.C. van Koll
1943S.W. van den Wildenberg (slager)

De Bossche Pad 30

De Bossche Pad 30 (1921)
1928W. Maas
1943A.H. Brands - J.A. van Nistelrooij (bankwerker)

De Bossche Pad 31

De Bossche Pad 31 (1921)
1928J. Pijnenburg
1943A.H.J. Danse (chauffeur)

De Bossche Pad 32

De Bossche Pad 32 (1921)
1928G. Klaassen
1943M. Maartens (wagenmaker)

De Bossche Pad 33

De Bossche Pad 33 (1921)
1923Karel F. de Bont (timmerman) - wed. Jan F. de Bont (zonder)
1928J. Slenters
1943J. Craane (sigarenmaker)

De Bossche Pad 34

De Bossche Pad 34 (1921)
1943H.G. Henkes (magazijnbed. schoolbeh.)

De Bossche Pad 35

De Bossche Pad 35 (1921)
1923Marcus Fukking (seinwerker Ned. Spoorwegen)
1928A.C. Le Blanc
1943M.L. van Grinsven (pakknecht)

De Bossche Pad 36

De Bossche Pad 36 (1921)
1928R. Osnabrugge
1943L. Rovers (petroleumventer)

De Bossche Pad 37

De Bossche Pad 37 (1921)
1928S.J.A.M. Snijders
1943A. van de Bosch (sigarenmaker)

De Bossche Pad 38

De Bossche Pad 38 (1921)
1923Johannes van den Broek (modelmaker ijzergieterij)
1943A. Peters (kellner) - wed. C.F.M. Peters-Meeuwsen

De Bossche Pad 39

De Bossche Pad 39 (1921)
1928C.A. Smits
1943H. van Faassen (werkman Lbd.)

De Bossche Pad 40

De Bossche Pad 40 (1921)
1928J.P.M. van Bavel
1943A.L. van der Burgt (loodgieter)

De Bossche Pad 41

De Bossche Pad 41 (1921)
1928J.A. Verhallen
1943A.P.M.A. Brok (sigarenmaker)

De Bossche Pad 42

De Bossche Pad 42 (1921)
1928G.G.M. Popelier
1943H. Hoofs (rangeerder N.S.)

De Bossche Pad 43

De Bossche Pad 43 (1921)
1943C.A.A. Floor (sigarenmaker)

De Bossche Pad 44

De Bossche Pad 44 (1921)
1928H.E. van den Bersselaar
1943wed. J.G. van Eldik-van Tiel

De Bossche Pad 45

De Bossche Pad 45 (1921)
1943A.J. Vossen (behanger)

De Bossche Pad 46

De Bossche Pad 46 (1921)
1928A. Smits
1943A.J.H.Th. Maasmann (slager)

De Bossche Pad 47

De Bossche Pad 47 (1921)
1928G.J. van de Grint
1943J.A. v.d. Steenhoven

De Bossche Pad 48

De Bossche Pad 48 (1921)
1943H.A.C. van de Boogaard (huisschilder)

De Bossche Pad 49-74
Gemeentelijk monument

De Bossche Pad 49

De Bossche Pad 49 (1921)
1928C.M. Nillesen
1943J.G. Sanders (bezorger)
De Bossche Pad 50

De Bossche Pad 50 (1921)
1928H.W. Bloks
1943Fr.G. Herber (los arbeider)
De Bossche Pad 51

De Bossche Pad 51 (1921)
1928echtg. F.L. van den Bergh - W.H. Stolzenbach
1943C.E.J. Muller (sigarenmaker)
De Bossche Pad 52

De Bossche Pad 52 (1921)
1923Gerardus Basten (zadelmaker)
1928C.J.Th. van Veggel
1943T. Vermeulen (timmerman)
De Bossche Pad 53

De Bossche Pad 53 (1921)
1928H.J.M. Swarts
1943H.J.M. Swarts (hal- en waagmeester slachthuis)
De Bossche Pad 54

De Bossche Pad 54 (1921)
1923Theodorus A.H. op ten Berg (schoenmaker)
1928W. Bartels
1943P.A.M. Verstappen (stuurman)
De Bossche Pad 55

De Bossche Pad 55 (1921)
1928W. van Pinxteren
1943L.J. van de Laar (sigarenmaker)
De Bossche Pad 56

De Bossche Pad 56 (1921)
1928P. Balkenende
1943P.J. van de Laar (sigarenmaker)
De Bossche Pad 57

De Bossche Pad 57 (1921)
1923Frederik J. Hage (opperman)
1928G. van Wijk
1943G.J. van der Elst (chauffeur)
De Bossche Pad 58

De Bossche Pad 58 (1921)
1943J.F.J. Gladis (sigarensorteerder)
De Bossche Pad 59

De Bossche Pad 59 (1921)
1923Martinus van Breugel (koekbakker)
1928C.H. Walters
1943H. Kracht (glas en loodzetter)
De Bossche Pad 60

De Bossche Pad 60 (1921)
1928M.C. Stams
1943M.C. Stams (schaalknecht N.S.) - P.J. Stams (leider distr. kant. St. Michiels-Gestel)
De Bossche Pad 61

De Bossche Pad 61 (1921)
1923Josephus A.H. van den Abeelen (banketbakker) - Maria A.B. Bogaerts (onderwijzers) - wed. L.J. Bogaerts (zonder)
1928J. Alsemgeest
1943A.M. van Loon (colporteur)
De Bossche Pad 62

De Bossche Pad 62 (1921)
1928G.J. van der Elst
1943P.C. Odems (sigarenmaker)
De Bossche Pad 63

De Bossche Pad 63 (1921)
1928A.J. van der Loo
1943W. Damen (sigarenmaker)
De Bossche Pad 64

De Bossche Pad 64 (1921)
1923Antonius W. de Gier (sigarenmaker)
1928J. van Vugt
1943A.J.H. Huisman (reiziger)
De Bossche Pad 65

De Bossche Pad 65 (1921)
1923Marinus L. van Grinsven (wagenknecht drogisterij)
1928B.M.J. Smulders
1943H. Engelen (magazijnbediende) - F.T. Sudré (sigarenmaker)
De Bossche Pad 66

De Bossche Pad 66 (1921)
1928W. van Alebeek
1943J.L.A.P. v.d. Thillart (electricien)
De Bossche Pad 67

De Bossche Pad 67 (1921)
1928J. Verbeek
1943M. Pigmans (stucadoor)
De Bossche Pad 68

De Bossche Pad 68 (1921)
1928A. Gaertner
1943W. van Pinxteren (locomotiefpoetser N.S.)
De Bossche Pad 69

De Bossche Pad 69 (1921)
1928P.J. Schattevoet
De Bossche Pad 70

De Bossche Pad 70 (1921)
1943P.J. van ooijen (venter onger. goed)
De Bossche Pad 71

De Bossche Pad 71 (1921)
1928P.H.Th. Nijst
1943wed. J.E.H. Nijst-Kleinsmiede - E. Valentijn (ijzervlechter)
De Bossche Pad 72

De Bossche Pad 72 (1921)
1928G. Verhagen
1943J.A.G.F. van Linder (magazijnknecht)
De Bossche Pad 73

De Bossche Pad 73 (1921)
1928P.W. Zwijsen
1943W.J. Kuijpers (transportarbeider)
De Bossche Pad 74

De Bossche Pad 74 (1921)
1928H.W. Kempers
1943T.G. van Well (typograaf)

De Bossche Pad 75

De Bossche Pad 75 (1921)
1943H.W.S. Hendricks (timmerman)

De Bossche Pad 76

De Bossche Pad 76 (1921)
1943W. Baks (sigarenmaker)

De Bossche Pad 77

De Bossche Pad 77 (1921)
1943G. de Jong

De Bossche Pad 78

De Bossche Pad 78 (1921)
1943P.L. Hoek (arbeider N.S.) - J. van Osch

De Bossche Pad 79

De Bossche Pad 79 (1921)
1943C.M. Dubbeld (boekbinder)

De Bossche Pad 80

De Bossche Pad 80 (1921)
1943M.L. Remmers (bankwerker-smid) - A. Verhallen (timmerman)

Postcodes
 5215 XA  1..25
 5215 XB  27..51
 5215 XC  53..81
 5215 XA  2..26
 5215 XB  28..50
 5215 XC  52..82
 5215 XD 100.112
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 200

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 262

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 337, 344, 358, 362

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 19, 20, 36, 72

n: vermelding in een voetnoot