Generaal Daendelsplein

Hinthamerpoort

Bossche straatnamen

Patriottische veroveraar

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 9 april 2014 | 5
Raadsbesluiten
2005

Straatnaamgeving Barten Noord

Het college herziet het besluit tot straatnaamgeving Barten Noord om te voorkomen dat bij een groot aantal woningen, dat niet gesloopt wordt, nieuwe straatnamen en nieuwe huisnummers aan de orde zijn.
Het nieuwe plein tussen de Boelenstraat (voormalige Lindenstraat) en de Van Hoftenstraat (voormalige Dennenstraat) wordt Generaal Daendelsplein genoemd.
B&W Besluitenlijst 1 november 2005