afb.

Clarastraat

Binnenstad Oost

"Clarastraat". Naar het Convent der Clarissen (perceel 312 in de Hinthamerstraat), dat in deze straat uitkwam.
Bron: Mosmans
~~~
De Clarastraat gezien in de richting van de Hinthamerstraat. Rechts, op nummer 22, het klooster van de ongeschoeide Carmelietessen, in de volksmond "De Theresiaantjes". Op 5 augustus 1872 namen acht religieuzen hun intrek in dit klooster. Op 1 april 1971 werd het convent opgeheven, omdat enerzijds het aantal roepingen voor dit beschouwende leven beduidend was afgenomen en als gevolg daarvan de leeftijdsopbouw van de groep steeds ongunstiger werd en anderzijds een aanpassing van het leven aan modernere omstandigheden werd nagestreefd. Het geblindeerde huis links was van 1570 tot 1629 in gebruik als "Vondelingenhuis".
Boven de poort stond destijds het volgende vers:

Hetgene dat ick gaff ten dienste van Godt
Wiert mijn int eyndt het beste loth
Maar dat ick hiell tot mijn profijt
dat wiert ick int zijnde quyth

De schamppaal op de hoek van het huis is een oude kanonsloop.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Clara Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Clarastr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Clarastraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Clara Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Clarastraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Clarastraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Clarastraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Rijke nonnen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 24 februari 2010
Bossche straatnamen II

Bossche karmel

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 3 maart 2010
Artikelen
?

Redactie

48 appartementen Clarissenhof nabij Clarastraat te 's-Hertogenbosch-Centrum
Wilma (Tilburg z.j.)
 
1995

Redactie

Archeologisch onderzoek Clarastraat in Den Bosch. Tuinmuur blijkt deel 16e-eeuwse kapel
Brabants Dagblad maandag 17 juli 1995 (foto)
 
Geschiedenis
1570 Het hoekhuis Clarastraat - Choorstraat wordt ingericht tot verpleging van vondelingen. Na 1629 zullen zij in het Weeshuis opgevoed worden.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Hinthamerstraat
Clarastraat 2

Clarastraat F 70a (????)
1908J.C. Poulus (smid)
Clarastraat 2 (1909)
1910J.C. Poulus (smid)
1919J.C. Poulus (smid)
1943J. Carels (schilder)

Clarastraat 4

Clarastraat F 68 (????)
1865J.H. van Munster (schoenmaker en winkelier in kaas)
1875J. Vervoordeldonck (winkelier en tapper)
Clarastraat F 71 (1880)
1881R. van Oijen (spekslager)
1908M.A. van Beek (spekslager)
Clarastraat 4 (1909)
1910M.A. van Beek (spekslager)
1919M.A. van Beek (spekslager)
1928Th.J. Rovers
1943H. Hanegraaf (arb. gem. werken) - C.G.W. Linschoten (slager)

Clarastraat 6

Clarastraat F 72 (????)
Clarastraat 6 (1909)
1910wed. W. Riel-Sarton
1919wed. W. Riel-Sarton
1928A Riel - wed. W. Riel
1943wed. E.W. van de Kamp-Riel

Clarastraat 8

Clarastraat F 73 (????)
1908H. Bouckaert (zandvormer) - wed. W. Riel-Sarton
Clarastraat 8 (1909)
1910H. Bouckaert (zandvormer)
1919wed. M. Gevers
1923Bernardus van Dongen (sigarenmaker)
1928B. van Dongen
1943H. Bouckaert (bedrijfsleider)

Clarastraat 10

Clarastraat F 71 (????)
1865J. van den Dungen (winkelier in kruidenierswaren en tapper) - J.C. Schellekens (mr. timmerman)
1875J.T. Dirks (meubelmaker)
Clarastraat F 74 (1880)
1881A. Puls (mr. schoenmaker en koopman in leer)
1908wed. A. Puls-Spijkers (leder- en fournituurhandel)
Clarastraat 10 (1909)
1910A.J. van der Kallen (mr. smid)
1919W. v.d. Kallen (schoenwinkelier)
1928J.F. v.d. Groenendaal
1943M.P.J. Abels (kleermaker)

Steegje (tussen 10 en 12)
Clarastraat 12

Clarastraat F 73 (????)
Clarastraat F 75 (1880)
1881J.T. Dirks (meubelmaker)
1908J.Th. Dirks (meubelmaker)
Clarastraat 12 (1909)
1910J.Th. Dirks (meubelmaker)
1919W.D. Enthoven (adj. stationschef S.S.)
1923Willem D. Enthoven (zonder)
1928W. van de Ven
1943J.J.A. Kitslaar (schilder) - P.W.L. Kitslaar (schoenmaker)

Clarastraat 12a

Clarastraat 12a (????)
1919Ant. Lokenberg (behanger, stoffeerder) - H.W. van Rooij (coiffeur) - H.J. Smit (kassier Chicago-bioscope)
1928H.W. van Rooij
1943J.W. Neuhaus (amanuensis) - H.W. van Rooij (barbier)

Clarastraat 14-16

Clarastraat 14

Clarastraat F 76a (????)
1908wed. van Leeuwarden - M. van Rooij (letterzetter) - A.L. Vaas (kleermaker)
Clarastraat 14 (1909)
1910M. van Rooij (letterzetter) - wed. Thijssen - M. van Vught (schoenmaker)
1919L. Dommerik (meubelmaker) - J. Finkers (fitter waterleiding) - W. van Zandvoort (sigarensorteerder)
1923Ludovicus C. Doomernik (meubelmaker)
1928C.K. Verhelst - W.H. Vogel
1943F. de Garde (monteur) - S. de Garde (bakker) - R.A. Schulz (koopman)
Clarastraat 16

Clarastraat F 74 (????)
Clarastraat F 76 (1880)
1881wed. J. Kennis (partikuliere) - H. Schimmel (mr. kamerbehanger)
1908J. van Buel (kleermaker) - F. van Dijk (behanger en stoffeerder)
Clarastraat 16 (1909)
1910F. van Dijk (behanger en stoffeerder) - J. van Rossum (letterzetter)
1919F. van Dijk (behanger en stoffeerder)
1923Franciscus W.A. van Dijk (zonder)
1928C.M.A.H. Scheffers
1943Scheffersm C.M.A.H. (bleeker)

Clarastraat 18-24

Clarastraat 18

Clarastraat F 77 (????)
1908J. Verberne (smid)
Clarastraat 18 (1909)
1910wed. van Daalen - J. Verberne (smid)
1919P. Ruijters (timmerman) - wed. van der Ven
1923Petrus de Bekker (loodpletter)
1928P. de Bekker
1943H.M. Ekels
Clarastraat F 77a

Clarastraat F 77a (????)
1908M. Govers (letterzetter)
Clarastraat 20

Clarastraat F 78 (????)
1908J. van der Burgt (slager) - wed. H. van Oorschot
Clarastraat 20 (1909)
1910J. van der Burgt (slager) - wed. H. van Oorschot
1919wed. M. Rijkers
1928wed. M. Rijkers
1943A. van Loon
Clarastraat 22

Clarastraat F 79 (????)
1908M.J.G. Boelen (overste) - Klooster E.E. Z.Z. Theresianen
Clarastraat 22 (1909)
1910Klooster E.E. Z.Z. Theresianen - M. Smit (overste)
1919Klooster E.E. Z.Z. Theresianen
1928Klooster Teresianen
1943E.C. Vallenga (onderwijzeres)
1948Klooster Theresianen
1965Klooster Zusters Karmelietessen
Clarastraat 24

Clarastraat F 80 (1880)
1881A. Kuijper (med. doctor)
1908J.C.M. Wouters (r.c. pr. rector)
Clarastraat 24 (1909)
1910J.C.M. Wouters (r.c. priester, rector)
1919J.C.M. Wouters (r.c. priester, rector)
1928J.C.M. Wouters - mej. G.Th.M. Wouters

Clarastraat 54-58


Clarastraat 60-74


Clarastraat 76


Clarastraat 78-164

Het voormalig Carmelitessenklooster dateert grotendeels uit 1878. Achter in de tuin, grenzend aan de Binnendieze, zijn restanten aangetroffen van het middeleeuwse Clarissenklooster (gesticht 1359).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste

Clarastraat 60-164


Clarastraat 166


Papenhulst
 
Choorstraat
Clarastraat 25-23
Rijksmonument

Clarastraat 25

Clarastraat F 54 (????)
1865L.M.H. Vermeulen (firma P J Vermeulen) zoutzieder en handelaar in zachte zeep, president van het collegie van opperbrandmeesters en mede-directeur der 's Hertogenbossche brandverzekering-maatschappij
1875F. Lewin (industrieel)
Clarastraat F 57 (1880)
1881F. Lewin (industrieel)
1908H. Lewin (fabrikant)
Clarastraat 25 (1909)
1910H. Lewin (fabrikant)
1919H. Lewin (fabrikant)
1928H. Lewin
1943G.W. van den Brink en Zn. (sigarenfabriek)
Clarastraat 23

Clarastraat F 58 (????)
Clarastraat 23 (1909)
1919G. Steenbekkers (winkelier)
1928L.C. Doomernik

Clarastraat 21

Clarastraat F 59 (????)
1908G. Steenbekkers (koetsier)
Clarastraat 21 (1909)
1910G. Steenbekkers (koetsier)
1919G. Steenbekkers (winkelier)
1928L.C. Doomernik
1943S.T. Nulkes (koopman) - Vermeulen (transportarb.)

Clarastraat 19-17

Clarastraat 19

Clarastraat F 60 (????)
1908wed. C. Walschots
Clarastraat 19 (1909)
1910G. Steenbekkers (koetsier)
1919H. Rovers (voerman)
1928H. Rovers
1943L.A. van de Laar (wagenknecht)
Clarastraat 17

Clarastraat F 61 (????)
1899G. Smits (mr. broodbakker)
1908P.N. Spijkers (mr. schoenmaker)
Clarastraat 27 (1909)
1910P.N. Spijkers (mr. schoenmaker)
1919B.W. Bolman (kellner)
1923Bernardus W. Bolman (sigarenmaker)
1928B.W. Bolman

Clarastraat 15

Clarastraat F 62 (1880)
Clarastraat 15 (1909)
1910G. de Kort
1919wed. H. van Oorschot
1943N.J.A. de Gier (grondwerker) - wed. G. Stevens

Steegje
Clarastraat 13

Clarastraat F 63 (1880)
1881J.C. Kwakernaat (brievenbesteller)
1908P.J. Boudoin (koperslager) - H. v.d. Wielen (bakker)
Clarastraat 13 (1909)
1910P.J. Baudoin (koperslager) - H. v.d. Wielen (bakker)
1919P.J. Baudoin (koperslager) - H. v.d. Wielen (bakker)
1923wed. Paulus J. Baudoin (zonder)
1928wed. W.A. Neefs
1943G. Kooijman (los arbeider) - C.T. Straatman (transportarbeider)

Clarastraat 11

Clarastraat F 61 (????)
1865J. Vervoordeldonk (winkel., broodsl. en tapper)
1875L. Peiffer (mr. goud en zilversmid)
Clarastraat F 64 (1880)
1881L. Peiffer (mr. goud en zilversmid) - J.W. Saladin (mr. kleermaker)
1908wed. L. Peiffer (fabriek van gouden- en zilverwerken)
Clarastraat 11 (1909)
1910wed. L. Peiffer (fabriek van gouden- en zilveren werken) - L. Stal
1919wed. L. Peiffer (fabriek van gouden en zilveren werken)
1923Theodorus C. Bakx (goudsmid) - Ludovicus J. Dumoulin (reiziger) - wed. Nicolaas G. Francken (zonder)
1928J.F.M. Willems

Clarastraat 9

Clarastraat F 62 (????)
1865A. van der Hammen (tuinier)
Clarastraat F 65 (1880)
1892L. Peiffer
1908J.M. Leijgraaff (glazenmaker) - J. Verhagen (reiziger)
Clarastraat 9 (1909)
1910C. Beaudoux (sigarensorteerder) - H.J. de Bruijn (goudsmid)
1919G. van Lamoen (schrijnwerker) - W.J.L. Spermon (sigarenmaker)
1928K.J.M. Eerhart

Clarastraat 7

Clarastraat F 63? (????)
1865J.W. van Opstal (stoffenverwer)
1875J.W. van Opstal (stoffenverwer)
Clarastraat F 66 (1880)
1881wed. J.W. van Opstal (stoffenververij)
1908J. de Moes (goudsmid) - C.P. Zegers (vernikkelaar)
Clarastraat 7 (1909)
1910J. de Moes (goudsmid)
1919Adr.J. de Mougen (goudsmid) - H. Tiebosch (sigarenmaker)
1928J.P. Versluis - wed. W.J. Versluis
1943D.J. Versluijs - J.P. Versluijs (agent levensverz.)

Clarastraat 5

Clarastraat F 64 (????)
1865J.H. Kipping (winkelier, broodslijter en tapper)
1875J.T. van Roosmalen (mr. schoenmaker)
Clarastraat F 67 (1880)
1901A. van der Kallen (mr. smid)
1908A.J. van der Kallen (smederij)
Clarastraat 5 (1909)
1910A.J. van der Kallen (smederij)
1919A.J. van der Kallen (smederij)
1928G. Steenbekkers
1943J. van Opdorp (varensgezel)

Clarastraat 3

Clarastraat F 65 (????)
1865H. Steins (barbier)
1875H. Steins (barbier)
Clarastraat F 68 (1880)
1908W.A. Meuwese (reiziger)
Clarastraat 3 (1909)
1910W. van der Kallen (schoenwinkelier)
1919A. Lokenberg (behanger en stoffeerder)
1923Lambertus Beckers (sigarenmaker)
1943A.T.J. Ubert (koopman)

Clarastraat 1

Clarastraat F 66 (????)
1865J.A. Puls (schoenmaker)
Clarastraat F 69 (1880)
1881J. Vervoordeldonk (winkelier en tapper)
1908H.W. van Rooij (barbier)
Clarastraat 1 (1909)
1910H.W. van Rooij (coiffeur)
1919wed. J.L. Janssen - L. van Mauw (boekhouder)
1928G.A.M.M. Schellekens
1943wed. P.M. van Beek-Vollegraaf (huishoudster) - N.V. Kaashandel v/h G. Schellekens - G. Schellekens (agenturen en commissiehandel) - G.A.M.M. Schellekens (kaashandelaar)

Clarastraat F 70

Clarastraat F 70 (????)
1908J. v.d. Kamp (sigarenmaker)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat
Postcodes
  5211 LB  1.. 25
  5211 LB  2..166
Straatindeling
  1909 : rechts 1..25, links 2..24
  1995 : rechts 1..?, links 2..? (Huisnummerkaart H16)
  2004 : 1..25, 2..166 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 12 Wijk C (komend van de Hinthamerstraat)
Clarastraat
229 4 Alivorst, Geertruj Schoonmaakster 42 Gereformeerd Bommel
230 2 Stooven, Wilhelmus Hendrikus Garentwinder 45 Rooms Den Bosch
231 14 Heertum, Petrus Jacobus van Goudsmid 39 Rooms Den Bosch
232 3 Cappen, Meggelina Breister 63 Rooms Den Bosch
233 5 Knoop, Ernie - 88 Gereformeerd Vlagwedde
234 1 Eschauzier, Charles Albert August - 17 Gereformeerd Den Haag
Papenhulst
Clarastraat
265 14 Hartogensis, Herodis Commissionair 56 IsraŽlitisch Planich in Duitsland
266 5 Boselie, Maria - 60 Rooms Zwoll
No 13 Wijk C
267 2 Driesens, Dariana Klein kinderschool 46 Rooms Fort St. Andries
268 6 Laat, Maria de - 64 Rooms Berlicum
269 9 Coose, Johannes Schoenmaker 48 Rooms Den Bosch
270 9 Doop, Hubertus den Timmerman 54 Rooms Bokhoven
271 2 Maas, Johannes Vleeschouwer 34 Rooms Den Bosch
272 2 Berlo, Maria van Naaister 49 Rooms Gemert
273 12 Sachet, Johanna Maria Particulier 36 Gereformeerd Helvoetsluis
Hinthamerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 234

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 10

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 225

n: vermelding in een voetnoot