Cristinastraat

Kom Empel

Dossier
1963

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 7 november 1963

Christinastraat, de lichtgroen ingekleurde weg, lopende evenwijdig aan het gemeentelijk sportterrein.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)