afb.

Choorstraat

Binnenstad Oost

Het woord "Choor" wil in dezen naam zeggen Priesterkoor der St. Janskerk, dat er vlak bij is gelegen. Voor zoover deze straat gerekend kan worden, zich thasns ook te strekken langs het schip der St. Janskerk, is ze pas aangelegd ná de inname der stad in 1629, over den kerkhofgrond en langs het erf van 't Bagijnhof, dat eertijds de heele Paradeplaats besloeg.
Bron: Mosmans
~~~
De Choorstraat heeft zijn naam te danken aan het priesterkoor van de Sint Jan.
Bron: Stegentocht 1
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Papenhuls
Kroniek van Molius
1645
Coor Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1830
De Koor Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Koorstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Koorstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1890
Choorstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Choor Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Choorstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Choorstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Choorstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Tot het Priesterkoor

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 17 februari 2010
Roelands

Choorstraat

door J.A.M. Roelands

De Choorstraat, die eens ook Papenhulst geheten heeft, liep vroeger vanaf de Papenhulst tot langs de Sint Jan, maar niet verder dan het priesterkoor waaraan zij haar naam dankt. Want voorbij dat koor begon het kerkhof. Toen dat gedeelte kerkhof na 1629 geruimd was, heeft de gemeente ook daar bestrating aangebracht en liep de Choorstraat dus verder, tussen de kerk en het toen nog bestaande begijnhof door. Naast het huis op de zuidelijke hoek van de Papenhulst stond het z.g. huis der Choralen, dat wel ten dienste van de zangers der Sint Jan geweest zal zijn; het werd ook wel het huis van het kapittel der Sint Jan genoemd. Omstreeks 1870 werd het afgebroken en kwam er een woonhuis voor in de plaats. Verder heeft aan deze zijde het Sint Eloijs gasthuis gestaan, voor zeven oude vrouwen wier aantal in 1750, toen de inkomsten daalden, tot vier verminderd werd. Later zijn deze huizen, met nog een paar andere die aan de kanunniken van de Sint Jan toebehoorden, successievelijk afgebroken, tot in 1908 het klooster met school gebouwd en later uitgebreid werd voor de Zusters van Liefde, of zoals het -meer officieel en plechtig- genoemd werd: het zedelijke lichaam 'in omnibus charitas'. Een korenpakhuis bleef staan. Dat werd later de kosterswoning. Ook het daaraan grenzend hoekhuis bleef ongemoeid, afgezien van de veranderingen die het omstreeks 1617 tot bouwloods van de Sint Jan maakten, later tot bank van lening en tenslotte in 1856 tot pastorie. Aan de noordzijde van de straat stond het huis van Erp, genoemd naar Johan van Erp die het in de 17de eeuw bewoonde. Na hem heeft het nog andere voorname bewoners gekend. Omstreeks 1902 werd dit fraaie huis jammer genoeg afgebroken. Er kwam een nieuw pand voor in de plaats ten behoeve van een verzekeringsmaatschappij. Nu is er het museum Slager in gevestigd.
J.A.M. Roelands, Straat in Straat uit ('s-Hertogenbosch 1984) 41
Sasse van Ysselt I

De Choorstraat Zuidzijde

557
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 557-557
Sasse van Ysselt II

De Choorstraat Noordzijde

579
580
Noten
1.Men zie hierover blz. 512.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 579-580
Artikelen
2000

Redactie

Appartementencomplex Choorstraat Papenhulst
Aannemersbedrijf P. Hoedemakers en Zn. B.V. ('s-Hertogenbosch 2000)
 
2001

Redactie

Het complex Choorstraat-Papenhulst : Een bijzonder bouwproject
Bossche Omroep zondag 14 januari 2001
 
2001

Theo Hoogbergen

Choorstraat en Papenhulst : Een onthutsende aanblik
Bossche Bladen 3 (2001) 94
2002

Wies van Leeuwen

Het stedelijk detail. Goede manieren in de omgang met het stadsbeeld
Bossche Bladen 2 (2002) 63-64
 
Panden
Sint Janskerkhof
Choorstraat 2

Choorstraat F 37 (????)
Choorstraat F 52 (1880)
1881H. Steins (barbier)
1908Laboratorium voor de volksgezondheid
Choorstraat 2 (1909)
1910C.F. Brakke (schrijver)
1919A.A.L. Sars (vrachtrijder)
1928A.A.L. Sars - P.A.J. Sars
1943A.A.L. Sars

Choorstraat 4

Choorstraat F 50 (????)
Choorstraat F 53 (1880)
1908Gez. Kappen (tailleusses) - J.P. Kappen (wagenmaker)
Choorstraat 4 (1909)
1910J.P. Kappen (wagenmaker)
1919P. Waltman
1928P.W. Waltman - wed. Chr.M. Waltman

Choorstraat 6

Choorstraat F 54 (????)
1908J.H. Derks en Zonen (mr. smid) - C. Derks (tailleuse)
Choorstraat 6 (1909)
1910J.H. Derks en Zonen (mr. smid)
1919J.H. Derks en Zonen (grof- en fijnsmederij)
1923Franciscus J.M.J. Derks (monteur) - Henricus J.M. Derks (smid) - wed. Johannes H. Derks (zonder)
1928H.J.M. Derks - wed. J.H. Derks
1943C.M.J.A. Derks (kantoorjuffr.) - H.J.M. Derks (smid) - J.H. Derks (smederij) - J.M.A. Derks (kantoorjuffr.) - wed. A.M. Derks-van Bergen
1960fa. J.H. Derks & Zn (smederij)

Choorstraat 8-12
Rijksmonument

Choorstraat 8

Choorstraat F 52 (????)
1865J.C. van Dijck (schatter der pers. belasting) - J.W. Lammers (aanspreker en lijkbezorger) - F. van der Linden (winkelierster in kruidenierswaren)
1875J.W. Lammers (aanspreker en lijkbezorger) - F. van der Linden (winkelier in kruideniersw.)
Choorstraat F 55 (1880)
1881M. Gerritsen (in kruidenierswaren) - J.W. Lammers (aanspreker en lijkbezorger)
1908E.P. Simons (kruidenier en tapper)
Choorstraat 8 (1909)
1910E.P. Simons (kruidenier en tapper)
1919E.P. Simons (kruidenier en tapper)
1928E.E.J. Simons - H.J.E. Simons - wed. E.P. Simons
1943H.J.E. Simonis (musicus) - M.J.E. Simons (winkelier en caféhouder)
Choorstraat 10

Choorstraat F 53 (????)
1865mr. J.B.C.J.C.C.M. baron van Hugenpoth tot den Berenclauw (L.r. raadsheer in het provinciaal geregtshof en kamerheer in buitengewone dienst van Z.M. den Koning)
1875mr. J.B.C.J.C.C.M. baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw (raadsheer in het provinciaal gerechtshof en kamerheer in buitengewone dienst van Z.M. den koning)
Choorstraat F 55 (1880)
1908E.P. Simons (kruidenier en tapper)
Choorstraat 10 (1909)
1910E.P. Simons (kruidenier en tapper)
1919E.P. Simons (kruidenier en tapper)
1943M.J.E. Simons (café's restaurants, hotels)
Choorstraat 12

Choorstraat F 55a (????)
1908J.J.M. Lammers (goudsmid, juwelier)
Choorstraat 12 (1909)
1910L.H.A. Nabbe (fabriek van gouden werken)
1919L.H.A. Nabbe (fabrikant van gouden werken)
1943G. Janssen (stoker)

Choorstraat 14-16

Gesloopt.

Choorstraat 14-16
Rijksmonument

Choorstraat 14

Choorstraat F 56a (????)
1908A.A.W.M. Lievegoed (Litt. class. doct leeraar aan het gymnasium)
Choorstraat 14 (1909)
1910A.A.W.M. Lievegoed (Litt. class. doct. leeraar aan het gymnasium) - A.J. Lievegoed (bureauchef Mij. brandverz.)
1919A.A.W.M. Lievegoed (Litt. class. docts. leeraar aan het gymnasium) - A.J. Lievegoed (procuratiehouder Mij. brandverz.)
1928H.J.M. Ebeling
1943H.J.M. Ebeling (kassier Ned. Bank en gem. archivaris)
Choorstraat F 56b

Choorstraat F 56b (????)
Vervallen (1909)
Choorstraat 16

Choorstraat F 56 (????)
1881douairr. J.B.C.J.C.C.M. van Hugenpoth tot den Beerenclauw n()
1908Maatschappij van Brandverz. v.h. Koningr. d. Nederl.
Choorstraat 16 (1909)
1910Maatschappij van brandverz. v.h. Koningr. der Nederl.
1919Maatschappij van brandverz. v.h. Koningr. der Nederl.
1928Brandverzekering v.h. Kon. der Nederlanden
1943Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag
1965Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag
1973Openbare bibliotheek 's-Hertogenbosch
19??Museum Slager

Clarastraat
 
Papenhulst
Choorstraat 71-9


Choorstraat 13

Choorstraat F 109a (????)
Choorstraat F 111a (1880)
1881G. van Berkel (partikuliere)
1908H.A. Bonsel (leeraar boekhouden, m.o.)
Choorstraat 13 (1909)
Vervallen (????)

Choorstraat 11

Choorstraat F 110 (????)
1865wed. G. van de Veerdonk (morgenwekster)
1875C. van Dijk (architect) - mr. E. van Zinnicq Bergmann (advocaat en archivaris der provincie, en rechter plaatsvervanger)
Choorstraat F 112' (1880)
1908H.F.J.M. van Zinnicq Bergmann (fa. P.J. Vermeulen) zoutzieder - mr. E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann (rijksadvocaat en procureur) - mr. G. van Zinnicq Bergmann (advocaat en procureur)
Choorstraat 11 (1909)
Vervallen (????)

Choorstraat 9

Choorstraat F 112 (????)
1865A. Krijbolder (firma A. Krijbolder en Zoon) kamerbehanger en winkelier
1875H. Kooijmans (mr. broodbakker)
Choorstraat F 113 (1880)
1881J. van Winkel (mr. broodbakker)
1892J. van Winkel (mr. bakker)
1908wed. J.J. van Winkel-Tukker (broodbakkerij)
Choorstraat 9 (1909)
1910wed. J.J. van Winkel-Tukker (broodbakkerij)
1919wed. A. v.d. Boer - A. Chabon - P.A. van Roosendaal (kleermaker) - wed. A. van Roosendaal
Vervallen (????)

Choorstraat F 114

Choorstraat F 113 (????)
1865G. Gloudemans (tapper) - H. Krijbolder (mr. timmerman) - I. Krijbolder (mr. kamerbehanger)
Choorstraat F 114 (1880)
1881H. Krijbolder (mr. timmerman) - T. Langenhuijzen (tapper)
Vervallen (1909)

Choorstraat F 114a

Choorstraat F 114a (????)
1908W.A.G Janssen (kantoorbediende)
vervallen (1909)

Choorstraat F 115

Choorstraat F 114 (????)
1865J.G. Epke (kapit. bij het 5 reg. infanterie)
1875A. Kuijper (medicinae doctor) - mr. E.H.J.M. van Zinnicq Bergmann (advocaat en archivaris der provincie, en rechter plaatsvervanger bij de rechtbank)
Choorstraat F 115 (1880)
1908L.P.M. van Valkenburg (leeraar teekenschool)
Vervallen (1909)

Choorstraat F 116

Choorstraat F 115 (????)
1865mr. F.J.E. van Zinnicq Bergmann (raadsheer in het provinciaal geregtshof)
1875mr. F.J.E. van Zinnicq Bergmann (oud. raadsh. in het provinciaal gerechtshof en lid van de tweede kamer der staten-generaal)
Choorstraat F 116 (1880)
1881N. van den Hoven (concierge bureau st. spoor)
Vervallen (1909)

Choorstraat 7
Rijksmonument

Choorstraat F 116? (????)
1865H. Heijerman (hoofdonderwijzeres) - C. Knaapen (overste in het gesticht van liefde)
1875M. van Meerwijk (overste in het gest. van liefde)
Choorstraat F 117 (1880)
1881M. van Meerwijk (overste in het gest. van liefde)
1908C.J.T. Berendsen (overste) - Liefdegesticht
Choorstraat 7 (1909)
1910C.J.T. Berendse (overste) - Liefdegesticht
1919Liefdegesticht - M.J. Verhuizen (overste)
1928Liefdegesticht
1943A.W. Benne (hoofdonderwijzeres aan voorber.- of bewaarschool) - C.H.J.M. Benne (hoofdonderwijzeres) - J.B.M. van Gogh (onderwijzeres religieuse) - E.M. Hassink (onderwijzeres) - A.J.M. Hermsen (onderwijzeres) - J.M. Hol - J.M. Kaaij (onderwijzeres) - C.J. van der Kolff (religieuse onderwijzeres) - R.K. kweekschool 'Concordia'
1948Liefdegesticht 'In Omnibus Charitas' (klooster en scholen Zusters Dochters van Maria en Joseph) - M.A. Verspagen (kantoorbed.) - F.G.J. Wigman (onderwijzeres)
1965Klooster Dochters van Maria en Jozef

Choorstraat 5-3
Rijksmonument

Choorstraat 5

Choorstraat F 117 (????)
1865A. van Alphen (koster der cathedrale kerk St. Jan)
1875A.D. van Dijk (koster in de cathedrale van St. Jan)
Choorstraat F 118 (1880)
1881Alph. van Dijk (koster der cathedraal van St.-Jan)
1908A.M.A. van Dijck (koster van St. Jan)
Choorstraat 5 (1909)
1910A. van Beijnen (kapelaan St. Jan) - H.A. Brouwers (deken en plebaan St. Jan) - A.M.A. van Dijck (koster van St. Jan) - Arn.Jos. Lange (kapelaan St. Jan) - E.C.L.M. van Waesberghe (kapelaan St. Jan)
1919L.J. Ubert (koster St. Jan)
1928J.L. Ubert
1943J.H. Jordens (koster)
Choorstraat 3

Choorstraat F 118a (????)
Choorstraat 3 (1909)
1910Pastorie van St. Jan
1919Pastorie van St. Jan

Choorstraat 1
Rijksmonument

Choorstraat F 118 (????)
1865C.N. van Amelsvoort (kapellaan der cathedrale kerk St. Jan) - A. van de Laar (kapellaan der cathedrale kerk St. Jan) - M.T. Timmermans (deken en pastoor der cathedrale kerk van St. Jan) - W. van de Ven (kapellaan der cathedrale kerk St. Jan)
1875J.B. Franken (kapelaan in de cathedraal van St. Jan) - A.J. Hordijk (kapelaan cathed. kerk van St. Jan) - J.C. van Steen (kapellaan der cathedrale kerk van St. Jan) - W. van de Ven (plebaan)
Choorstraat F 119 (1880)
1881J.B. Franken (kapelaan der cathedraal van st. jan) - A.J. Hordijk (kapelaan cathedraal van st. Jan) - J.A. van Steen (kap. der cathedr. van st. jan) - W. van de Ven (plebaan)
1908A. van Beijnen (kapelaan St. Jan) - H.A. Brouwers (deken en plebaan St. Jan) - Arn. Jos. Lange (kapelaan St. Jan) - E.C.L.M. van Waesberghe (kapelaan St. Jan)
Choorstraat 1 (1909)
1910Pastorie van St. Jan
1919H. Adelmeijer (kanunnik-plebaan St. Jan) - A.J. de Beer (kapelaan St. Jan) - W.J. van Hout (kapelaan St. Jan) - Arn. Jos. Lange (kapelaan St. Jan) - Pastorie van St. Jan
1923Johan H.H.M. Adelmeijer (plebaan) - Arnoldus J.M. de Beer (pastoor St. Antoniuskerk)
1928J.L. Brekelmans - L.J.W.I. Hasselbach - F.J.W. Hoffmans - St. Jan Pastorie - G.J. Suetens
1943J.L. Brekelmans (plebaan) - W.J.A, van Haaren (kapelaan) - A.J.M. Knegtel (kapelaan)
1965St. Jan Pastorie

Parade
Postcodes
  5211 KZ  1..71
  5211 KZ  2..16
Straatindeling
  1909 : rechts 1..13, links 2..16
  2004 : 1..71, 2..16 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 13 Wijk C (komend van Groot Kerkhof)
Choorstraat
314 8 Jansen, Johannes Arbeider 46 Rooms Geertruidenberg
315 9 Muller, Godfried Kleermaker 34 Luthers Rotterdam
316 20 Soomers, Geertruida Kroeghoudster 44 Rooms Den Bosch
317 5 Verster, Jan Louis Gepensioneerd Majoor 69 Gereformeerd Maastricht
318 4 Keunen, Louisa Dorothea - 55 Rooms Tom
319 - - - - - -
320 7 Krijbolder, Arnoldus Winkelier Kamerbehanger 42 Rooms Den Bosch
321 11 Soy, Barbara de Breidster 30 Rooms Den Bosch
322 1 Pais, Lucia De (ongehuwd) Dienstmeid 24 Rooms Den Bosch
323 7 Bowier, Hugo Directeur der in- en uitgaande rechten en accijnzen 64 Gereformeerd Den Bosch
324 26 Esch, Johannes Jacobus van Kamerbehangersknecht 37 Rooms Den Bosch
325 2 Kivits, Huberta Rentenierster 72 Rooms Den Bosch
326 27 Heesch, Anna Catharina van Particulier 54 Rooms Oisterwijk
327 ? Kamps, Bonifacius Gepens. Ritmeester 63 Rooms Stein bij Maastricht
328 4 Heyde, Augustinus Houder der bank van lening 45 Gereformeerd Den Bosch
329 1 Swilders, Gilhelmus Koster van de St. Janskerk 50 Rooms Den Bosch
Toren Straat
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 386, 387, 391, 396

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 420

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15

Varia Historica Brabantica III (1969) 237, 269

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 327, 386, 394

n: vermelding in een voetnoot