afb.

Brugstraat

Het Zand

Oorspronkelijke functie: woonhuizen
BHIC (HT052-002076)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Brugstraat
RB 27-01-1897
1901
Brugstraat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Brugstraat
Huisnummeromnummering 1909
1928
Brugstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Gegoede stand

door Ed Hupkens

Stadsblad 31 augustus 2011
Artikelen
1975

Redactie

Bouw start wellicht nog dit jaar. Kantoorcomplex en huizen op terrein Leonarduskerk
Brabants Dagblad woensdag 20 augustus 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Kantoor aan Brugstraat en woonflat aan Havensingel. 'Brugpoort' vult Leonardusgat
Brabants Dagblad vrijdag 14 november 1975 (foto's)
 
1976

Redactie

Niet alleen in de Uilenburg ...
Brabants Dagblad vrijdag 28 mei 1976 (foto)
 
1990

Redactie

Het Brugplein en de Brugstraat
Sint krant 1 (1990) 4-6
 
2011

Ed Hupkens

Bossche straatnamen : Gegoede stand
Stadsblad 31 augustus 2011
 
Panden
Brugstraat ?

Brugstraat ? (1909)
1943H. Caarls (v/h fa. P. Odenkirchen) ziekenverplegingsartikelen

Brugstraat 2

Brugstraat 2 (1909)
1919V.J. Gerris (commies der Prov. Griffie)
1923Vincentius J. Gerris (commies Prov. Griffie)
1928V.J. Gerris
1943J.H. Mommersteeg (kleermaker) - jkh. H.W.J.M. van Rijckevorsel (vertegenw. houthandel)

Brugstraat 4

Brugstraat 4 (1909)
1919v.d. Pas (schilder)
1928A.L. de Granje
1943F.J.J. Bakermans (machinezetter) - wed. M.W.C. van de Grint-Wels

Brugstraat 6

Brugstraat 6 (1909)
1919P. Baars (1e opz. Rijkswaterstaat) - J. Michels (mr. schilder)
1928C.J. van Uden
1943H. Schouten (technisch handelsbureau, gereedschappen en werktuigen) - H.H.P.M. Schouten (autoverkooper) - H.J.C. Schouten

Brugstraat 8

Brugstraat 8 (1909)
1919Th.J.M. Hendriksen (handelsreiziger)
1928J.Th.M. Hendriksen
1943C.P.H. Branderhorst (Adj. Commies Pr. D.)

Brugstraat 10

Brugstraat 10 (1909)
1919J.F. Jansen
1923Henricus A.F.M. Damen (firmant houtzagerij)
1928H.A.F.M. Damen
1943H.A.F.M. Damen (houthandelaar)

Brugstraat 12

Brugstraat 12 (1909)
1919F.M. v.d. Sommen (stationschef tram Meierij)
1928H.P. Hoestra - A.W. Luiken
1943A.W. Luiken - M.J.A. Luiken (kantoorjuff.) - A. Treffers (constr.-teekenaar) - H.A.M. Wigman (steno-typiste)

Brugstraat 14

Brugstraat 14 (1909)
1919M.G. Kaanders (accountant)
1928G. van der Werve - J.G. van der Werve
1943G. van der Werve (drukkerij-chef)

Brugstraat 16

Brugstraat 16 (1909)
1919Th. van Kempen (Insp. der Maatsch. bij de brandverz. der Nederlanden)
1923Cornelis van der Geer (insp. levensverz. maatschij.)
1928A.E.P.J. Feber - C. van der Geer
1943C. van der Geer (insp. Levensverz. Mij.) - L.A.C. van der Geer (ass. bezorger)

Brugstraat 18

Brugstraat 18 (1909)
1919C. de Geer (in assurantiën)
1923Frederik W. Boom (winkelbediende) - wed. James van Dormolen (zonder)
1928F.W. Boom - wed. J. van Dormolen
1943H. Heimel (handelsreiziger)

Brugstraat 20

Brugstraat 20 (1909)
1928J.J.A. Schoenmakers
1943J.M.A. Coopmans (controleur Zuivel-Centrale) - wed. Th.H. Coopmans-Clevers

Brugstraat 22

Brugstraat 22 (1909)
1923wed. Gerardus J.A.M. Cooijmans (zonder)
1928wed. G.J.A.M. Cooijmans
1943wed. A.B.J. Cooijmans-Bergé - A.I.M. Cooymans (muziekhandelaar) - H.J.A.M. Cooymans (bedrijfsleider)

Brugstraat 24

Brugstraat 24 (1909)
1919F.H.J. Pastoor (architect)
1923Cornelia M.G.J. Damen (onderwijzeres) - Leonardus J.J.M. Damen (firmant houtzagerij) - Maria F.J.G. Damen (boekhoudster) - wed. Arnoldus J.J. Damen (zonder)
1928A. Kalf - L. Kalf
1943A.J. van de Berg (filiaalbeh.-vertegenw.) - A.J. van den Berg (agenturen en commissiehandel)

Brugstraat 26

Brugstraat 26 (1909)
1919H.J. Baumachen
1928J.D.F. Pastoor
1943J. Minderaa (vertegenwoordiger) - wed. M.A.C. Volker-Obbens

Brugstraat 28

Brugstraat 28 (1909)
1923Johannes H.E. Asberg (boekhandelsbediende)
1928mej. M.E. Mildt - G. Neefs - B. Versnel - J.K. Vos
1943A. Klaase - A. Klaase (kantoorbed.) - R. Klaase (contr. C.C.D.)

Brugstraat 30

Brugstraat 30 (1909)
1943J.J.M. Bracco Gartner (chem. analist) - A.F.M. Roovers (assurantiebezorger) - W. Uhl (mach. bankwerker)

Brugstraat 32

Brugstraat 32 (1909)
1928J.L. Pape - wed. G.A.Th.C. Pape - A. Pentinga
1943de S.J.M. Beer (vertegenwoordiger) - W.buiteF. van Bouwdijk Bastiaanse (handelsreiziger)

Brugstraat 34

Brugstraat 34 (1909)
1923Hubertina A.M. Dolmans (zonder)
1928W.J.L. Dekleermaeker - J.J. Jorna - G.J.P. Verkaart
1943J.A. Solleveld (referendaris P.T.T.)

Brugstraat 36-38

Brugstraat 36

Brugstraat 36 (1909)
1928wed. W.F. Swart - A.H.J. Troupin
Troupin, A.H.J. (handelsagent levensm.-demonstrateur) (1943)
Brugstraat 38

Brugstraat 38 (1909)
1923Petronella L.Ph. Cleerdin (zonder) - Gerardus van den Elshout (bouwkundig opzichter)
1928M.H.Th.P. Weijnen - Th.A.M.H. Weijnen
1943W.G. Dammers (magazijnknecht) - P.F.M. Weijnen (kantoorbediende) - T.A.M.H. Weijnen (electro-technicus)

Brugstraat 40

Brugstraat 40 (1909)
1919W. Crielaar (koopman)
1928M.H.G. van Hoof
1943M.P.N.C. Bolsius (Dr. Insp. Tuberculosebestr.) - dra. C.A.A.M. Driessen (leerares Fransch)

Brugstraat 42

Brugstraat 42 (1909)
1919J.B. en F.H.H. em M.M. Busch (musicus)
1923Jean Baptiste Busch (musicus) - Michael H. Busch (cellist)
1928E. Dénis
1943wed. G.B.J. Klinkum-Loderus - C.F.A. Wooning (kantoorbed. brandverz.)

Brugstraat 44

Brugstraat 44 (1909)
1919Corna. A. Smits
1928P.C. Koene
1943Th.C.J.M. van Eeten (ambtenaar distributie)
1944wed. C.J. van Eeten-Groeneweg

Brugstraat 46

Brugstraat 46 (1909)
1919J.B. Sauter (hoofd der school)
1928R.A.M. Baesjou - W.F. van Bouwdijk-Bastiaanse
1943W. Achterkamp (assistent-geoloog) - H. van Delft-van Bokhoven - H.O. Goldschmidt (ambten. autobedrijf) - J.H.M. Klitsie (controleur C.C.C.D.) - H.E. Schut (controleur landb. crisis)

Brugstraat 48

Brugstraat 48 (1909)
1919J.B. Nieuwenhuizen (schoenfabrikant)
1928M.J.A. Damen
1943Th.S.P. Evers (schilder) - F.A.G. Jansen (procuratiehouder) - H.H.G. Valckx

Brugstraat 50

Brugstraat 50 (1909)
1919wed. P.M. Sagt
1923Reinier Braams (boekhouder)
1928R. Braams - mej. F. Straver
1943H. v.d. Westelaken en Zn. (expediteurs) - H.F. v.d. Westelaken (expediteur) - wed. M.A.F. v.d. Westelaken-Ploegmakers

Brugstraat 52

Brugstraat 52 (1909)
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Brugstraat 56

Brugstraat 56 (1909)
1919J. Dammers (remmer S.S.)
1923Johannes Cornelissen (zonder)
1928J. Cornelissen
1975Prot. Bijzondere school (jongens en meisjes)

Brugstraat 58

Brugstraat 58 (1909)
1928Prot. School
1975Prot. Bijzondere school (jongens en meisjes)

 
Brugstraat 37

Brugstraat O 530 (????)
1908P. Ballings - H. Fizaan (caféhouder)
Brugstraat 37 (1909)

Brugstraat 35-33


Brugstraat 35

Brugstraat O 530b (????)
Brugstraat 35 (1909)
1910A.F. Bogaerts (schoenmaker) - C.J. Bogaerts (modiste) - L.C. van Duren - G. Neefs
1919A.F. Bogaerts - W. Graste (voorman S.S.)

Brugstraat 33

Voorgevels nummers 33 en 31.
Oorspronkelijke functie: woonhuis. Bouwperiode: ca 1907. Architect: K.C. Suyling en Zn
Bron: (HT052-002089)
Brugstraat O ongen. (????)
Brugstraat 33 (1909)

Brugstraat 31

Brugstraat O 223 (????)
Brugstraat 31 (1909)
1910L.G. van Breen (opzichter waterstaat)
1928J.B. van Voorst
1943H.M.M. Pennings (hoofd bijz. school)

Brugstraat 29

Brugstraat O 222a (????)
1908wed. Dalessi
Brugstraat 29 (1909)
1910W.F. Swart (coupeur)
1919J.J. Pijnenburg (bouwkundige)
1928M.W.J.M. Smulders
1943F.J.W. van den Heuvel (fondsbode) - W.J.A. van den Heuvel (kantoorbediende)

Brugstraat 27

Brugstraat O 222 (????)
1908Th. Jansen (inspecteur 's-Gravenh. algem. verzekeringmij.)
Brugstraat 27 (1909)
1910H.A. van Breugel (biscuitbakker)
1928A.J. Schellekens
1943A.J. Janssen (leerling-machinist N.S.)

Brugstraat 25

Brugstraat O 221 (????)
1908L. Juin (candidaat notaris)
Brugstraat 25 (1909)
1910G. Pott (boekhouder)
1919W.J.H. Verhoeven (assistent apotheker)
1928W.J.H. Verhoeven
1943R.H.H. Baesjou (kantoorbediende)

Brugstraat 23

Brugstraat O 221a (????)
1908R.A.F. Botter (kap. inf.)
Brugstraat 23 (1909)
1910W.J.H. Verhoeven (assistent apotheker)
1919M.J.A. Damen (teekenaar van het kadaster)
1923Michel, J.A. Damen (tekenaar bij het kadaster) - Paulina J.P. van Duren (part. klerk hypt. en kadaster)
1928J.G.M.H. Schreurs
1943A.A.J. Stumpel (teekenaar kadaster) - A.J. Wijnands (onderwijzeres) - J.C.H. Wijnands (bureel ambt. prov. waterstaat)

Brugstraat 21

Brugstraat O 220a (????)
Brugstraat 21 (1909)
1910L. Juijn (notarisklerk)
1919L. Juijn (deurwaarder)
1928L. Juijn
1943J.M. Boumans (hulpbesteller P.T.T.)

Brugstraat 19

Brugstraat O 220 (????)
1908M.F. Aarts (kantoorbediende) - P. van Doren (kantoorbediende)
Brugstraat 19 (1909)
1910M.F. Aarts (kantoorbediende)
1919M. Smulders (agenturen)
1923Joanna M. Beelen (onderwijzeres) - wed. Petrus A.H. Beelen (zonder)
1928M.C. Becx
1943M.J.H. Thissen

Brugstraat 17

Brugstraat O 219 (????)
1908wed. A. Boelens
Brugstraat 17 (1909)
1910P. van Doren (kantoorbediende)
1919J. Corsten
1928J.Ch.H. Wijnandt
1943H.A.J. de Groot (vertegenw.)

Brugstraat 15

Brugstraat O 219a (????)
1908H.J. Stapelvoort (opzichter)
Brugstraat 15 (1909)
1910A.P.J. Schifferstein (boekhouder)
1919H. Wijnands (oud-opz. Prov. Waterstaat) - J.Ch.H. Wijnands (bureelambt. Prov. Waterstaat)
1923Adrianus J. Corsten (boekhouder)
1928A.J. Corsten
1943H. Groen

Brugstraat 13

Brugstraat O 218 (????)
Brugstraat 13 (1909)
1919H.M.J. Veltman (heerenkleding)
1928C.J.M. Jamin
1943G.J. van den Heuvel (koopman)

Brugstraat 11

Brugstraat O 218a (????)
1908wed. H. Grisnigt-van der Willigen - J.Ph. Marks (stationsassistent)
Brugstraat 11 (1909)
1919A.H.A. Cramer (Insp. Lev. Maatsch. Dordrecht Vennootschap Dordrecht Nederland)
1910wed. H. Grisnigt-van der Willigen - J.Ph. Marks (ambtenaar S.S.)
1923Joseph F.C.M. van Gool (boekhouder)
1928H.J.M. Veltman
1943J.H. Keukens (ambt. Godshuizen)

Brugstraat 9

Brugstraat O 217 (????)
Brugstraat 9 (1909)
1919P.J. 't Hooft (districtsveearts van de Veeartsenijkundig Staatstoezicht in N.Br.)
1928P.J. 't Hooft
1943J.J. Donkers (apotheker)

Brugstraat 7

Brugstraat O 216 (????)
Brugstraat 7 (1909)
1919J.F.A. Wagenaar (griffier der Staten van N.Br.)
1928J.F.A. Wagenaar
1943H.H.A. Caarls (opticiën) - H.L.A.M. van d. Pluijm (volontair)

Brugstraat 5

Brugstraat O 215 (????)
Brugstraat 5 (1909)
1919J.F. van Mol-Huijs (graanhandelaar)
1923Ludivicus J.J. van Ginneken (arts)
1928mr. B.J.M.H. Ruland
1943Administratie der Belastingen

Brugstraat 3

Brugstraat O 214 (????)
Brugstraat 3 (1909)
1919A.J. van Beek-Grasso
1928W.C.H.M. van Dijk
1943Th.F.M. Mallant (kantoorbediende) - wed. M.H.J. Mallant-Kaanders - W.F. Muerkoster (koopman glas)

Brugstraat 1

Brugstraat O 213 (????)
Brugstraat 1 (1909)
1910Zusters Urselinen
1919Herman Moerkerk (koopman)
1928mr. P.J. van Bortel
1943mr. A.E. van Bortel (jur. medewerkster tuchtrechtspr.) - mr. P.J. van Bortel (raadsh. bij het gerechtshof)

Postcodes
  5211 VS  1..33
  2511 VT  2..86
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: De schuine straat van „Emmaplein” naar de ontworpen brug over den mond der Buitenhaven, te noemen: Brugstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43-44
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..37
  2004 : 1..33, 2..86 (postcodes)