afb. 28 september 1965

Boschdijkstraat

Het Zand

Bedrijfspand firma W. Henkelman, hoek Sint Chrispijnstraat, rechts.
Stadsarchief (0067038)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Boschdijkstraat
RB 27-01-1897
1909
Boschdijkstraat
Huisnummeromnummering 1909
1928
Boschdijkstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Herbestemmingen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 10 augustus 2011
Artikelen
1986

Redactie

Ontwerp bestemmingsplan Boschdijkstraat. 3e Partiële herziening 't Zand
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1986)
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: De straat van de ontworpen brug tot de oude spoorhaven: Boschdijkstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 44
 
Panden
Boschdijkstraat 2

Boschdijkstraat O 224 (????)
1908C.P. Brok (café hoek Boschdijkstraat)
Boschdijkstraat 2 (1909)
1910C. Brok (bierbottelaar)
1919M.L. Langenhuijsen (caféhouder)
1928C.J.J.G. Langenhuijsen - wed. M.L. Langenhuijsen
1943H. van Overdijk (café-houder)

Boschdijkstraat 4

Boschdijkstraat O 224a (????)
Boschdijkstraat 4 (1909)
1910P. van Swol (beambte S.S.)
1919J.J.C. Lievens (letterzetter) - Gez. de Vries (naaisters)
1928J.J.Chr. Lievens - mej. G.M. de Vries
1943J.M. van Overdijk (assuradeur)

Boschdijkstraat 6

Boschdijkstraat O 400a (????)
Boschdijkstraat 6 (1909)
1910L. Hollander (chef conservenfabriek)
1919wed. J. Siegers
1928C.J.C. Bekkering
1943H.J. Schel (sigarenmaker)

Boschdijkstraat 8

Boschdijkstraat O 400 (????)
1908L. Hollander (chef conservenfabriek)
Boschdijkstraat 8 (1909)
1910F.G.A. Helmer (handelscorr.)
1919H.J. van Poppel (militair-schoenmaker)
1923Cornelis J.Ch. Bekkering (kantoorbediende)
1928J.C. van Schevikhoven - wed. L.P. Welter
1943J.C. Bernards (rijwielhandelaar)

Boschdijkstraat 10

Boschdijkstraat O 399 (????)
1908F.J. van Deursen (opzichter machinist S.S.)
Boschdijkstraat 10 (1909)
1910J. Vrijer (comm. post. en telegr.)
1919Joh. Vlugt (opz.-teekenaar der Genie)
1928J. Kuipers
1943M.W. de Kunder (marechaussee)

Boschdijkstraat 12

Boschdijkstraat O 399a (????)
1908J.H. Oosterwijk (adj. onderofficier inf.)
Boschdijkstraat 12 (1909)
1910J.H. Oosterwijk (adj. onderofficier inf.)
1919C.J. Janssen (onderwijzeres)
1928C.J. Le Brun - wed. S.J.M. Verhagen
1943J.A. Kraneveld - J.L.M. Kraneveld (kleermaker)

Boschdijkstraat 14

Boschdijkstraat O 398a (????)
1908J. van Eikeren (mr. schoenmaker)
Boschdijkstraat 14 (1909)
1910J. van Eikeren (mr. schoenmaker)
1919wed. G. Kipping - B. Schoor (sigarenmaker)
1928St.C.H. Gerichhausen - M.E. Herold - W.C. Martens - A.J. Ruiter - F. de Wilt

Boschdijkstraat 16

Boschdijkstraat O 398 (????)
1908W.D.J. Hammecher (tijdelijk opz. gem. werk)
Boschdijkstraat 16 (1909)
1919W. Gansweid
1943H.L.W.M. Woerkom (koopman)

Boschdijkstraat 18

Boschdijkstraat O 397 (????)
1908J. van der Sande (tapper)
Boschdijkstraat 18 (1909)
1910J. v.d. Sande (caféhouder)
1919J.P. Hendricks (schipper=caféhouder)
1923Jacobus Brosius (caféhouder)
1928J. van de Sande
1943't Centrum van Dijk en Pasmans (groenten- en fruithandel) - A.R.L.M. Dijk (koopman)

Boschdijkstraat 20

Boschdijkstraat O 396 (????)
1908Aug. Bouwen (arbeider)
Boschdijkstraat 20 (1909)
1910J. v.d. Sande (caféhouder)
1919J.P. Hendricks (schipper-caféhouder)

Boschdijkstraat 22

Boschdijkstraat O 396a (????)
1908P. Kooijmans (gep. trompetter veldart.)
Boschdijkstraat 22 (1909)
1910J. v.d. Burg (schoenmaker)
1919J. Groos (schoenmaker) - wed. Martens
1928J.A. Martens
1943W.J.C. Thissen (kistenmaker)

Boschdijkstraat 24

Boschdijkstraat O 395a (????)
1908H. van Vessem (smid)
Boschdijkstraat 24 (1909)
1910C.E. Gründmann (pakhuiskn.)
1919L. van Zandwijk (nachtwaker S.S.)
1928L. van Zandwijk
1943H.J.A. van den Nieuwenhof (sigarensorteerder)

Boschdijkstraat 26

Boschdijkstraat O 395 (????)
1908H.H.J. Bettonviel (smid)
Boschdijkstraat 26 (1909)
1910H. van Disseldorp (ladingm. S.S.)
1919H. van Disseldorp (ladingmeester S.S.) - C. de Wijs (arbeider)
1928W.M. Seegers
1943J.P.M. van Dinther (kistjesplakker, sigarenvak)

Boschdijkstraat 28

Boschdijkstraat O 394 (????)
1908J. Verhoof (kleermaker)
Boschdijkstraat 28 (1909)
1910J. Verhoof (kleermaker)
1919J.H. Schockman (agent van politie)
1928H. Eerden
1943F.A.H. van den Heuvel (electricien)

Boschdijkstraat 30

Boschdijkstraat O 394a (????)
1908J. de Ridder
Boschdijkstraat 30 (1909)
1910J. de Ridder (seinhuiswachter S.S.)
1919J. de Ridder (seinhuiswachter S.S.)
1928mej. W. Groenhuijzen - J.H. Schockman
1943J.H. Schockman

Boschdijkstraat 32

Boschdijkstraat O 393 (????)
1908wed. J. Martens
Boschdijkstraat 32 (1909)
1910wed. J. Martens
1919H. Timmermans (stucadoor)
1928J.A. Krah
1943wed. P.J.B. Montrée-van Geffen - P.H.J. Rheenen (rijtuigschilder)

Boschdijkstraat 34

Boschdijkstraat O 393a (????)
1908J. Loeff (hospitaal oppasser)
Boschdijkstraat 34 (1909)
1910B.H. Gerritse (hoefsmid veld-art.)
1919Alph. Paelaers (bankwerker)
1928J. van Haren
1943J. v. Haren (melkbezorger)

Boschdijkstraat 36

Boschdijkstraat O 392a (????)
1908F. Leenheers (schoenmaker)
Boschdijkstraat 36 (1909)
1910P. Balkenende (hoefsmid veld-art.)
1919H.J. Lensen (machine-bankwerker)
1928H.J. Lensen - H.J.M. Lensen
1943wed. D. Tack-Smits

Boschdijkstraat 38

Boschdijkstraat O 392 (????)
1908T.M. Osenga (arbeider)
Boschdijkstraat 38 (1909)
1910T.M. Osinga (arbeider)
1919J. Verheij (schipper)
1928J. Verheij
1943J. Verheij (grondwerker)

Boschdijkstraat 40

Boschdijkstraat O 391 (????)
1900A. Damen (borstelhoutfabrikant)
Boschdijkstraat 40 (1909)
1910Fabriek fa. wed. J. Damen & Zoon (houtzagerij)
1919J.H. Nijs (fabriek van zuivelmachines)
1943H.G.M. Viguurs (slager)

Boschdijkstraat 42

Boschdijkstraat 42 (1909)
1943A.J. Marschalk (lampenist N.S.)

Boschdijkstraat 44

Boschdijkstraat 44 (1909)
1943J.R. Leenders-Dijkman

Boschdijkstraat 46

Boschdijkstraat 46 (1909)
1943H. Gremme (sigarenmaker)

Boschdijkstraat 48

Boschdijkstraat 48 (1909)
1943J. van Rumpt (boter- en kaashandel)

Boschdijkstraat 100
Rijksmonument

Boschdijkstraat 100 (1909)
2005w2 Concertzaal

 
Boschdijkstraat 73

Boschdijkstraat O 390 (????)
1908Kon. Ned. sigarenfabriek E. Goulmy en Baar
Boschdijkstraat 73 (1909)

Boschdijkstraat O 390a

Boschdijkstraat O 390a (????)
1908P.H.S. Courtier (fabrieksopzichter)

Boschdijkstraat 51

Boschdijkstraat O 389a (????)
1908C. Stehouwer Jr. (boekhouder conservenfabriek)
Boschdijkstraat 51 (1909)
1910A. Meursing
1919wed. M.P. Booij - J. Dolhain (opzichter Prov. Waterstaat) - Eerste Boosche stoom-koek-, biscuis-, banket- en beschuitfabrieken 'de Nijverheid' - C.L. Verhagen van Oorschot
1928H.H.M. Moonen
1943H.H.M. Moonen (modelmaker)

Boschdijkstraat 49-47

Boschdijkstraat 49

Boschdijkstraat O 389 (????)
1908Holl. conservenfabriek
Boschdijkstraat 49 (1909)
1910Holl. conservenfabriek
1919Eerste Bossche stoom-koek-, biscuis-, banket- en beschuitfabrieken 'de Nijverheid' - C.L. Verhagen van Oorschot
1928C.L. Verhagen van Oorschot
1943N.V. Mij. tot Voortzetting der Zaken v/h C.L. Verhagen van Oorschot
Boschdijkstraat 47

Boschdijkstraat O ongen. (????)
Boschdijkstraat 47 (1909)
1910Holl. conservenfabriek
1919Eerste Bossche stoom-koek-, biscuis-, banket- en beschuitfabrieken 'de Nijverheid' - C.L. Verhagen van Oorschot

Boschdijkstraat 45

Boschdijkstraat O 388 (????)
1908W.F. van Kralingen (timmerman) - A. van Ven (magazijnm. gemeentewerf)
Boschdijkstraat 45 (1909)
1910W.F. van Kralingen (timmerman)
1919Eerste Bossche stoom-koek-, biscuis-, banket- en beschuitfabrieken 'de Nijverheid' - Aug. Grevens (banketbakker) - C.L. Verhagen van Oorschot
1928A. Grevens
1943A. Grevens (bedrijfsleider)
2005De Verkadefabriek

Boschdijkstraat 43a

Boschdijkstraat 43a (1909)
1928M. Verlouw

Boschdijkstraat 43

Boschdijkstraat O ongen. (????)
Boschdijkstraat 43 (1909)
1928Fabriek

Boschdijkstraat 41-39

Boschdijkstraat 41

Boschdijkstraat O 411a (????)
1908J.J. Jansen-Croes
Boschdijkstraat 41 (1909)
1910J.J. Jansen-Croes
1919J.J. Jansen (pakhuisknecht)
1928J.J. Janssen
1943A. Verhulst (pakhuisknecht)
Boschdijkstraat 39

Boschdijkstraat O 410 (????)
1908J. Cornelissen (zandvormer)
Boschdijkstraat 39 (1909)
1910J. Cornelissen (zandvormer)
1919H.W. van Alebeek (kleermaker)
1928F.A. Moorsel
1943wed. M.P.H. van Dinther-Visschers

Boschdijkstraat 37

Boschdijkstraat O 410a (????)
1908wed. Bechman
Boschdijkstraat 37 (1909)
1919H. van Etten
1928W.F.A. Wooning
1943W.F.A. Wooning (kantoorknecht P.T.T.)

Boschdijkstraat 35

Boschdijkstraat O 409a (????)
1908J.F. Scheefhals (behanger en stoffeerder)
Boschdijkstraat 35 (1909)
1910J.F. Scheefhals (beh. en stoff.)
1919H.J.L. Wooning
1928C.F.A. Wooning - H.J.L. Wooning

Boschdijkstraat 33

Boschdijkstraat O 409 (????)
1908W. Crielaars (winkelier)
Boschdijkstraat 33 (1909)
1910W. Crielaars (winkelier)
1919W. Crielaars (winkelier) - M. van Rooij (koopman-winkelier)
1928M. van Rooij
1943M. van Rooij (kruidenier)

Boschdijkstraat 31

Boschdijkstraat O ongen. (????)
Boschdijkstraat 31 (1909)
1919W. Crielaars (winkelier) - M. van Rooij (koopman-winkelier)

Boschdijkstraat 29

Boschdijkstraat O 408 (????)
1904J. Schuller
1908P.C. Viguurs (slager)
Boschdijkstraat 29 (1909)
1910P.C. Viguurs (slager)
1919P.C. Viguurs (slager-veehandelaar)
1928J.F. van der Aa
1943J.F. van der Aa (kapper) sigaren, sigaretten, tabak - W.W.C. van der Aa (onderwijzer)

Boschdijkstraat 27

Boschdijkstraat O 408a (????)
1908G. Coret (sigarenmaker)
Boschdijkstraat 37 (1909)
1910wed. Cammel - P.G. Coret (sigarenmaker)
1919P.G. Corret (sigarenmaker) - G. v.d. Kok (bankwerker)
1923Ludovicus A. Coret (klerk tramweg mij.)
1928L.A. Coret
1943Fr.W. van de Boom (matrassenmaker)

Boschdijkstraat 25

Boschdijkstraat O 407 (????)
1908C.F.J. v.d. Heuvel (schilder) - P.H. van Uden (mr. huisschilder)
Boschdijkstraat 35 (1909)
1910P.C. Viguurs (slager)
1919P.C. Viguurs (slager-veehandelaar)
1943J. van de Oord

Boschdijkstraat 23

Boschdijkstraat O 407a (????)
1908W. van Dongen (kap. stoomboot)
Boschdijkstraat 23 (1909)
1910W. van Dongen (kap. stoomboot)
1919J. Hartogs (winkelbediende)
1928wed. A.J. Krekel - P.A. Verdonk

Boschdijkstraat 21

Boschdijkstraat O 406 (????)
1908J.F.L. Merx (brood- beschuit en kleingoedbakkerij)
Boschdijkstraat 21 (1909)
1910J. Prinsen (brood, beschuit en kl. goed bakker)
1919Jos.J.W. Hagemans (brood-, koek- en banketbakker)
1928J.W.J. Hagemans
1943J. de Kort (brood- en banketbakker)

Boschdijkstraat 19

Boschdijkstraat O 406a (????)
1908W. de Bie (schipper)
Boschdijkstraat 19 (1909)
1910P.H. van Uden (mr. huisschilder)
1919P.H. van Uden (huisschilder)
1928A.H. van Etten - H. van Etten - W.A. van Etten
1943wed. P. Goossens-van de Laar - Th. van der Klijn

Boschdijkstraat 17

Boschdijkstraat O 405 (????)
1908H. Fourij (schoenmaker)
Boschdijkstraat 17 (1909)
1910A.H.M. van Gool (handelsagent)
1919A. de Wit
1923Dingeman J.A. Bekkers (conducteur Ned. Sp.)
1928D.J.A. Bekkers

Boschdijkstraat 15

Boschdijkstraat O 405a (????)
1908W. Rietvelt
Boschdijkstraat 15 (1909)
1910J. Knuvers (borstelmaker)
1928wed. J.G. Knuvers - Th.F. Mulder
1919J.G. Knuvers (timmerman) - mej. H. Spillenaar (schrijfster)
1943J.A.C. Cornelissen (sigarensorteerder) - W.J. van Ooijen (sigarenmaker)
1961Mollen (auto-dealer)

Boschdijkstraat 13

Boschdijkstraat O 404a (????)
1908A.G.J. van Liempt (slager, agent levensverz. en ass.)
Boschdijkstraat 13 (1909)
1910H.R. Gross - W.H. Vermeulen
1919J. Portier (melkontvanger)
1928H.C. Oerlemans
1943H.C. Oerlemans

Boschdijkstraat 11

Boschdijkstraat O 404 (????)
1908H.C. Oerlemans (machinist, winkel.)
Boschdijkstraat 11 (1909)
1910H.C. Oerlemans (machinist, rijwielh.)
1919H.C. Oerlemans (machinist)
1928J.J. Portier
1943J.J. Portier (wink. in kruidenierswaren)

Boschdijkstraat 9

Boschdijkstraat O 403a (????)
1908W.J. Straatsma (conducteur S.S.)
Boschdijkstraat 9 (1909)
1910W.J. Straatsma (hoofdconducteur S.S.)
1919wed. Ligtenveldt
1923Gerrit van Bennekom (schilder)
1928B.J. Mulder

Boschdijkstraat 7

Boschdijkstraat O 403 (????)
1908W. v. Daal (meubelmaker)
Boschdijkstraat 7 (1909)
1910P. Oomen
1919H. van Laar (machinist-stoker)
1928A. Maas
1943J.A.H. Pennings (lasscher-bankwerker)

Boschdijkstraat 5

Boschdijkstraat O 402a (????)
1908T. Rattink (ladingm. S.S.)
Boschdijkstraat 5 (1909)
1910T. Rattink (ladingm. S.S.)
1919T. Rattink (ladingmeester S.S.)
1928T. Rattink
1943H. van Boven (fabrieksarbeider)

Boschdijkstraat 3

Boschdijkstraat O 402 (????)
Boschdijkstraat 3 (1909)
1910J.P. Kranenburg
1919J. Roesthuis (kellner)
1928J.M.W. Paijens
1943A. Steenbakkers (timmerman)

Boschdijkstraat 1

Boschdijkstraat O 401 (????)
Boschdijkstraat 1 (1909)
1910A. Mulders (goudsmid)
1919W. Kappe (kleermaker)
1928W. Kappe (kleermaker)

Boschdijkstraat O 401b

Boschdijkstraat O 401b (????)
1908J. Collet (sigarenmaker) - N. Grefkens (sigarenmaker)

Postcodes
  5211 VD  1.. 49
  5211 VD  2..100
Straatindeling
  1909 : rechts 1..51, links 2..40
  1928 : rechts 1..51, links 2..38
  2004 : 1..49, 2..100 (postcodes)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 224

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 193, 194

n: vermelding in een voetnoot