afb.

Bondstraat

Lombok

Ontwerp voor woningen voor Maatschappij "Gemeenschappelijk Eigendom". Doorsneden en situatieschets. Architect W. van Aalst. Gesloopt. Deze woningen werden ook in de Gildenstraat gebouwd
Stadsarchief (0045484)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Bondstraat
RB 27-01-1897
1909
Bondstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Bondstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Bondstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1951
Vervallen
RB 10-12-1951, blz 442. Bijlage 1951 no 249.
Panden
Bondstraat 2

Bondstraat N 183b (????)
1908M.H. Doorenbosch (visscher)
Bondstraat 2 (1909)
1910A. Mooldijk (B. opz waterstaat)
1919C. Heijne (boekhouder)
1928W. Mommersteeg
1943W. Mommersteeg (wink. kruidenierswaren)

Bondstraat 4

Bondstraat N 183 (????)
1908M. Kling (meesterknecht sigarenf.)
Bondstraat 4 (1909)
1910M. Kling (meesterknecht sigarenf.)
1919M. Kling (sigarensorteerder)
1928J.Th. Kling - M. Kling
1943H.W. van de Berselaar

Bondstraat 6

Bondstraat N 183a (????)
1908Th. Beaudoux (sigarenmaker)
Bondstraat 6 (1909)
1919J.H. Frautig (sigarenmaker) - C.J. Vaders (sigarenmaker) - Elizabeth Vaders (winkeljuffrouw)
1928Th.H. Verkooijen
1943wed. J.C.G. van Beekvelt-Kling (cheffin warenhuis) - J.Th. Kling (reclame schilder)

Bondstraat 8

Bondstraat N 182 (????)
1908L.J.J. Paanakker (letterzetter) - J. Verhaaren (timmerman)
Bondstraat 8 (1909)
1910H. Habraken (letterzetter) - C.H. Laarakker (cond. S.S.)
1919Jac. Grefkens (sigarenmaker) - H. van Ham (beeldhouwer)
1923Jacobus B. Grefkens (sigarenmaker)
1928H.C. van Eeten - J.B. Grefkens
1943F. van Delft (monteur) - J.P.F. van Delft (chauffeur) - C. Pieters-Bouman

Bondstraat 10

Bondstraat N 181 (????)
1908W.J. Leenders (tailleur) - P.H. Mulders (agent van politie 1e klasse)
Bondstraat 10 (1909)
1910W.J. Leenders (kleermaker) - P.H. Mulders (agent van politie 1e klasse)
1919W.J. Leenders (kleermaker) - A. Vercruijsse v.d. Oordt (sigarensorteerder)
1923Josephus J.M. Goossens (goudsmid)
1928J.J.M. Goossens - A.G. Kwaks (winkelbediende aardewerk) - W.J. Leenders
1943H.J.J. Ploegmakers (sigarenmaker)

Bondstraat 12

Bondstraat N 180 (????)
1908A. van Lieshout (timmerman) - J.W.Th. Veerkamp (zilversmid)
Bondstraat 12 (1909)
1910A. van Lieshout (timmerman) - J.W.Th. Veerkamp (zilversmid)
1919A. Henskens (timmerman) - A. Usleeber (sigarenmaker)
1928J. Brekelmans - J.A. Usleeber
1943N.P. van Liempt (slagersknecht) - J.A. Usleeber

Bondstraat 14

Bondstraat N 179 (????)
1908H. Boelens (schoenmaker) - A. van Lieshout (timmerm. aann.)
Bondstraat 14 (1909)
1910H. Boelens (schoenmaker) - A. van Lieshout (timmerman aannemer)
1919J. van Litsenburg (graveur) - J. van Zwol (rijtuigschilder)
1928Th.E. Brekelmans - A.A.A. Morel
1943A.A. van Beek (kantoorbed. N.V. Philips fabr.) - J.N.A. van Beek (arbeider N.S.) - M. Walschots (kruidenier)

Bondstraat 16

Bondstraat N 162 (????)
1908Th.A. de Groot (tafelbediende) - W.C. Rek (boekbinder)
Bondstraat 16 (1909)
1910Th.A. de Groot (tafelbediende) - W.C. Rek (boekbinder)
1919wed. W. de Groot (waschvrouw) - W.C. Rek
1923Cornelis J.G. de Groot (naaister) - wed. Theodorus A. de Groot (zonder)
1928wed. Th.A. de Groot
1943W.P. Spaenij (monteur) - C.J. Wolfs (boekbinder)

Bondstraat 18

Bondstraat N 161b (????)
1908G. Overman (sigarensorteerder)
Bondstraat 18 (1909)
1910S. Jongerling (meubelmaker) - G. Overman (sigarensorteerder)
1919wed. C. Paashuis - W. Pauli (slager) - Geertruida v.d. Ven
1923Petrus van Dongen (tabaksorteerder)
1928J.J. Brant - W.M. Pauli
1943C.H. Pas (boekdrukker) - A.J.M. Pennings (sigarenmaker)

Bondstraat 20

Bondstraat N 161c (????)
1908P.J. Huijbers (arbeider) - F. Schoor (sigarensorteerder)
Bondstraat 20 (1909)
1910A. de Bont (schoenmaker) - F. Schoor (sigarensorteerder)
1919P. Boudoin (meubelmaker) - F. Schoor (sigarensorteerder)
1923Petrus J.F. Baudoin (meubelmaker)
1928C.J. Driessen - J.A.H. Salfischberger
1943C.J. Driessen (chauffeur) - H.J. Kwaks (sigarenmaker)

Bondstraat 22

Bondstraat N 161d (????)
1908C.J. Vaders (sigarenmaker) - J.F.C. van Wilderen (meubelmaker)
Bondstraat 22 (1909)
1910J. Hamers (remmer S.S.) - J. Merkenhof (schoenmaker)
1919Th.J. van Geffen (sigarenhandelaar) - A. Hamers (remmer S.S.)
1928wed. J.H. Bammens - F.L. Nieuwhart - A.J.M. Pennings
1943wed. J.S. Bammens-Meesters - Th. Meesters - F.L. Nieuwhart (sigarenmaker)

Bondstraat 24

Bondstraat N 161e (????)
Bondstraat 24 (1909)
1910C.J. Vaders (sigarenmaker)
1919W. Koppens (letterzetter)
1928F.M. Schoor
1943H.W. Zweers (timmerman)

 
Bondstraat 21

Bondstraat N 160 (????)
1908A.H. Bosschée (goudsmid)
Bondstraat 21 (1909)
1910A.H. Bosschée (goudsmid)
1919A.H. Bosschée (goudsmid)
1923Antonius H. Bosschée (goudsmid)
1928A.H. Bosschee
1943J.Th.P. Kwaks (bakkersknecht)

Bondstraat 19

Bondstraat N 159 (????)
Bondstraat 19 (1909)
1910J. Lieuwma (schoenmaker)
1919J. Lieuwna (schoenmaker)
1923Petrus H. Floris (metselaar)
1928P.H. Floris - Th.P.A. Floris
1943M. van Eijndhoven (reiziger)

Bondstraat 17

Bondstraat N 158 (????)
1908J. Lieuwma (schoenmaker) - P. Verheijen (huisknecht)
Bondstraat 17 (1909)
1910P. Verheijen (huisknecht)
1919P. Verheijen (pakhuisknecht)
1928A.M.I Mutsaers
1943B.H. van Doesburg (wafelbakker)

Bondstraat 15

Bondstraat N 157 (????)
1908W. Franssen (boekhouder)
Bondstraat 15 (1909)
1910W. Franssen (boekhouder)
1919W. Fransen (boekhouder-correspondent)
1923Wilhelmus Th. Fransen (boekhouder)
1928W.Th. Fransen
1943G.M. van der Aa (drukker)

Bondstraat 13

Bondstraat N 156 (????)
1908A. van Esch (meubelmaker)
Bondstraat 13 (1909)
1910A. van Esch (meubelmaker)
1919A. van Esch (mr. meubelmaker en stoffeerder)
1923Antonius A.A. van Esch (meubelmaker)
1928A.A.A. van Esch - J.J.Fr. van Esch
1943wed. E.W. van Esch-Wils

Bondstraat 11

Bondstraat N 155 (????)
1908V. Wooning (winkelier)
Bondstraat 11 (1909)
1910V. Wooning (winkelier)
1919V. Wooning (timmerman)
1928L.R.A. Lautenslager
1943H. Peters (reiziger) - J. Taks (sigarenmaker)

Bondstraat 9

Bondstraat N 154 (????)
1908C.A.Th. Benne (beambte gasfabriek)
Bondstraat 9 (1909)
1910C.A.Th. Benne (beambte gasfabriek)
1919C,A.Th. Benne (beambte gasfabriek)
1923Cornelis A.Th. Benne (geldophaler licht en waterbedrijf)
1928C.A.Th. Benne
1943Klijnholstz (petroleum venter)

Bondstraat 7

Bondstraat N 153 (????)
1908W.A.A. Quekel (meesterknecht sigarenfabr.)
Bondstraat 7 (1909)
1910W.A.A. Quekel (meesterknecht sigarenfabr.)
1919P.J. Scheefhals (metaaldraaier)
1928P.J. Scheefhals
1943P.J. Scheefhals (controleur)

Bondstraat 5

Bondstraat N 152 (????)
1908J. Kantelberg (timmerman)
Bondstraat 5 (1909)
1910J. Kantelberg (timmerman)
1919J. Kantelberg (timmerman)
1928Th.P.C Kantelberg - wed. J. Kantelberg
1943wed. J.M. Kantelberg-Dankers

Bondstraat 3

Bondstraat N 151 (????)
1908J.G. de Bont (schoenmaker) - G.J. Jansen (boekdrukker)
Bondstraat 3 (1909)
1910J.G. de Bont (schoenmaker) - G.J. Jansen (boekdrukker)
1919J.G. de Bont (schoenmaker)
1923Johannes G. de Bont (schoenmaker)
1928J.G. de Bont
1943F.M. Schoor (meesterknecht)

Bondstraat 1

Bondstraat N 150 (????)
1908M. Henskens (sigarensorterder)
Bondstraat 1 (1909)
1910A. van de Laar (winkelier)
1919A. van de Laar (winkelier)
1928F.H. Boutier - wed. L.O. Smith
1943J. Pardoel (winkelier)

Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... De straat in oostwestelijke richting loopende tusschen de blokken woningen van de Maatschappij „Gemeenschappelijk Eigendom”, te noemen: Bondstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..21, links 2..24