afb. 1909

Bokhovenstraatje

Binnenstad Centrum

Zijstraatje Orthenstraat naar de Smalle Haven. In de achtiende eeuw ook wel "De Wip" genoemd, omdat op de Smalle Haven een wip stond daterend van 1680, die werd gebruikt om goederen uit de schepen te lossen. De woningen zijn in het begin van deze eeuw afgebroken om plaats te maken voor de fabriek van De Gruyter.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
~~~
"De Bokhovensche Trap". Een watertrap in de Havenkade bij het Bokhovenstraatje.
Bron: Mosmans
~~~
De Bokhovenstraat.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1910 - I, blz 115
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Bokhoven Straatje
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Bokhovenstraatje
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Bokhovenstraatje
Huisnummeromnummering 1909
1910
Bokhovenstraatje
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Bokhovenstraatje
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Heer van Buchoven

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 26 augustus 2009
Bouwhistorie

Bokhovenstraatje

472
473
Literatuur
BP R 1235 f 71; BP R 1248 f 194v; CB 1520 f 3v; M p 78; vSvY I, 115-118; Z 1502/'3 f 65 en 65vc; Z 1505/'6 f 53v; Z 1506/'7; Z 1507-/'8 f 51; Z 1511/'12 f 64v; Z 1547 p 37; Z 1552/'53 p 62.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 472-473
Sasse van Ysselt

De Bokhoven straat

115
116
117
118
Noten
1.Zijne vrouw vras eene dochter van Arnd Lambrechtszn van Dinther.
2.Men zie hierover verder Tijdschrift Noordbrabant 1853 blz. 217 en vlgd.
3.Zij waren de acht leden van het Gilde, dat de kraan op de Smalle Haven te den Bosch bedienen en de daarmede opgeheschen goederen vervoeren moest.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 115-118
Artikelen
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
Stadsrekeningen
1632 Kapittel 14.
Het huis, genaamd de oude Lombard in het Bokhovenstraatje, voor afbraak verkocht.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1632-1633. Deel 2, blz 1378
 
1632 Kapittel 29.
De Stad koopt het huis den ouden Lombaard in het Bokhovenstraatje.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1632-1633. Deel 2, blz 1381
 
Panden
Bokhovenstraatje 2-4

Bokhovenstraatje 2

Bokhovenstraatje B 89a (????)
Bokhovenstraatje B 137 (1880)
1908A.F. Cornelis (koetsier) - Th. Rijkee (koopman)
Bokhovenstraatje 2 (1909)
1910J. Blatter (courantbezorger) - Th. Rijkee (koopman)
Bokhovenstraatje 4

Bokhovenstraatje B 89b (????)
Bokhovenstraatje B 138 (1880)
1908P. de Bekker (pakhuisknecht)
Bokhovenstraatje 4 (1909)
1910P. de Bekker (arbeider) - H. Cornelissen (sigarensorteerder)

Bokhovenstraatje 6-8

Bokhovenstraatje 6

Bokhovenstraatje B 89c (????)
Bokhovenstraatje B 139 (1880)
1881H. Bettonville (kleermaker)
1908L. Staal (timmerman) - A. Wouters (timmerman)
Bokhovenstraatje 6 (1909)
1910L. Staal (timmerman) - A. Wouters (timmerman)
Bokhovenstraatje 8

Bokhovenstraatje B 89d (????)
Bokhovenstraatje B 140 (1880)
1908W. Cornelissen (sigarensorteerder) - W. Kerkhof - A. van Malsen (sigarensorteerder) - P.M. Mulders (sorteerder) - J. Schellekens (letterzetter)
Bokhovenstraatje 8 (1909)
1910W. van Balen (smid) - P.M. Mulders (sorteerder)

Bokhovenstraatje 10

Bokhovenstraatje B 89e (????)
Bokhovenstraatje B 141 (1880)
1881W. Willemse (mr. huisschilder)
1908A. Mastenbroek (stoker boot) - P. Mastenbroek (smid)
Bokhovenstraatje 10 (1909)
1910A. Mastenbroek (machinist) - P. Mastenbroek (smid)

 
Bokhovenstraatje 25..13


Bokhovenstraatje 5-3

Bokhovenstraatje 5

Bokhovenstraatje 3

Bokhovenstraatje B 90 (????)
Bokhovenstraatje B 135 (1880)
1881F. Tonis (koopman in mestspecie)
1908A. Gevers (winkellierster) - Timmerwerkplaats-Verbruggen
Bokhovenstraatje 3 (1909)
1910W. Walters (kuiper)

Bokhovenstraatje 1

Bokhovenstraatje B 91 (????)
Bokhovenstraatje B 136 (1880)
1881J. van der Vliet (mr. kleermaker)
Bokhovenstraatje 1 (1909)
1919L. Stupers (smid) - wed. A. Stupers
1928J.P. Hofmans

Postcodes
  5211 TT  1..25
  5211 TT  6.. 8
Straatindeling
  1909 : rechts 1..5, links 2..10
  2004 : 1..25, 6..8 (postcodes)
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 17, 101

n: vermelding in een voetnoot