Binckhorstpad

Binckhorst

Straatnaamgeving

Binckhorstpad

Gemeente 's-Hertogenbosch 30 maart 2010
Raadsbesluiten
2010

Straatnaamgeving

Het college besluit om het fietspad langs de spoorbaan tussen de Ruttenhofstraat en de Vliertwijksestraat de naam Binckhorstpad te geven.
B&W besluitenlijst 30 maart 2010