afb. ca 1956

Beurdsestraat

Binnenstad Centrum

De Beurdsestraat is genoemd naar het perceel 'Buerde' waarover de straat is aangelegd.
Bron: Stegentocht 1
~~~
Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Het was een volks tableau dat kleur kreeg door de kooplui, de ambachtlieden en de kleine cafeekes die er lagen. In 'De Lustige Hoempa' aan de Beurdsestraat, of het café van Fien Fakkers aan de Weversplaats en bij 'Den Duvel Smits' op de hoek Weversplaats/Beurdsestraat verbrasten de dagloners en weekgelders hun karige loontjes. Maar een vrouw kwam er nauwelijks binnen of het moesten de 'verdachte dames' zijn.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1645
De Beurse Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822
Beursestraat
Volkstelling 1822
1830
De Beurzen Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1832
De Beurfe Straat
Kaart gemeente 's Bosch Sectie G
1890
Beurzenstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Beurzenstr.
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Beurzenstraat
Huisnummeromnummering 1909
1909
Beurdschestraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Beurdschestraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Beurdschestraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Gedenksteen

Overkluizing tussen de Beurdsestraat en Oud Bogardenstraatje vanaf de brug in de Beurdsestraat gezien

Op de gedenksteen:

De strijd is gestreden
De Diest gebleven en
deze toog herrezen
1961 - J.v.d.E. - 1999

A.F.A.M. Wetzer, 17 april 2004
Mosmans

Beurzestraat

78
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 78
Roelands

Beurdsestraat

23
Straat in Straat uit (1984) 23
Toponymie

Beurdsestraat en Mortel

55
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
Verdwenen stadsbeelden

Een brede straat voor Maria-omgang: de Beurdsestraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 8 december 1998
Afbeeldingen

februari 1968
     
Artikelen
1957

Gemeentelijk saneringsbureau

Advies-rapport inzake de sanering van de Beurdsestraat e.o. te 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1957)
 
1979

Redactie

Nieuwbouw aan Noordwal en Beurdsestraat. Projecten voor '1 en 2' aan snee
Brabants Dagblad woensdag 5 december 1979 (foto)
 
1980

Jos van der Vaart

De villa Orten. Beurdsestraat en Mortel
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
 
1981

Redactie

Mariabeeld keert terug in de Beurdsestraat
KringNieuws 34 (1981)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een brede straat voor Maria-omgang: de Beurdsestraat
Brabants dagblad dinsdag 8 december 1998 (foto)
 
2001

Hetty Baksteen-Aarts

Mariabeeld Beurdsestraat
Rondom Maria van 's-Hertogenbosch 2 (2001) 11-13
 
2005

Marcel van der Heijden

De Straat : Beurdsestraat, Oud Bogardenstraatje en Paradijsstraatje
Bossche Bladen 4 (2005) 138-139
2009

Cees Slegers

Jacht op zielen in de Beurdsestraat
Bossche Bladen 3 (2009) 74-79
 
Panden
Verwersstraat
Beurdsestraat ?
M geen

"De Roomsche Keizer", "De drie Knollen", "St. Dominicus", "De Broeigans", "De Landman", "De Arke Noach", "De witte Knol", "De Molenkar", "De Paushoet", "De witte Handt", "Parijs", "'t Fortuin", "De Fontein van Haanwijk", "'t Rood Hart", "'t Root Casteel", "'t Gulden Rad", "'t Wapen van Londen", "De Berebijt" vroeger "'t Misverstant", "De groote en kleine Kievit", "De Turksche Keizer" vroeger "De Blindeman", "De Hoop", "'t Wit Paard", "'t Wapen van Engelant", "De groene Ridder" vroeger "'t Verguld Lamke", "De Zwaan", "'t Zegelhuis", "De Bedelaarsdoelen", "Het gulden pellen Tafellaken", enz. enz.
Bron: Mosmans geen. (Beurzestraat en Oude Hulst)

Beurdsestraat 2 a-b

Beurdsestraat 2

Beurzenstraat F 188 (????)
Beurdsestraat 2 (1909)
1928mej. W.E. Grootenberg - J.B. Scheepers - echtg. J.C. Valentijn
Beurdsestraat 2a

Beurdsestraat 2b

Beurdsestraat 2b (????)
1928H.J. Baks - A. Kluitmans
1943J.A. Batens (sigarenmaker)
Beurdsestraat 2e

????(Beurdsestraat): 2e"
1923Henricus J. Baks (sigarenmaker)

Beurdsestraat 4

Beurzenstraat F 189 (????)
1908P. van den Berg (sigarenmaker) - L. van Kallen (schoenmaker) - G. Knuffers (sigarenmaker) - Joh. Stroo (sigarenmaker)
Beurdsestraat 4 (1909)
1910P. van den Berg (sigarenmaker) - L. van Kallen (schoenmaker) - Joh. Stroo (sigarenmaker)
1919Nic. v.d. Dungen (sigarenmaker) - wed. M. Strooij (werkster)
1923Nicolaas A. van den Dungen (sigarenmaker)
1928wed. B. Bossink - H.N. van den Dunge - Th.J. Geerings - wed. J. Stroink
1943A.A. Batens (sigarenmaker) - J. Dona (transportarbeider) - A. de Groen (los arbeider) - J.P.C. Schellings (koopman) - G.J. Verweij (koopman in lompen)

Beurdsestraat 6

Beurzenstraat F 190 (????)
1908A. van Lieshout (timmerwinkel)
Beurdsestraat 6 (1909)

Beurdsestraat 8

Beurdsestraat F 193 (????)
1875H.A. Witmer (barbier)
Beurdsestraat F 191 (1880)
1908J.H. de Wilt (koopman)
Beurdsestraat 8 (1909)
1910J.H. de Wilt (koopman)
1919Fr. Verschuren (arbeider)
1928J. Kradolfer
1943H. Kelders (arbeider gem. L. en W. bedr.)

Beurdsestraat 10

Beurzenstraat F 191a (????)
1908J. van Gerven (loopknecht) - Fr. Huijts (loopknecht)
Beurdsestraat 10 (1909)
1910Fr. Huijts (loopknecht)
1919M. Dul (arbeider)
1928F.C.J. Huijts
1943Fr.C.J. Huijts (pakhuisknecht)

Beurdsestraat F 191b

Beurzenstraat F 191b (????)
Vervallen (1909)

Beurdsestraat 12

Beurdsestraat F 194 (????)
1865H.A. Witmer (barbier)
Beurdsestraat F 192 (1880)
1908H.Chr. Halewijn (sigarenmaker) - K. Marechal (mandenmaker) - A. Pijnenburg (sigarenmaker) - E. Zwarts
Beurdsestraat 12 (1909)
1910H.Chr. Halewijn (sigarenmaker) - P.H. van Ham (arbeider) - K. Marechal (mandenmaker)
1919P. Kroon (koopman)
1923Henricus C. Halewijn (sigarenmaker)
1943L.F. Spijkers (sigarenmaker)

Beurdsestraat 14

Beurdsestraat F 195 (????)
1865F. Wagenaar (zadelmaker)
Beurdsestraat F 193 (1880)
1881F. Foblets (spekslager)
1908W. Hezers (sigarenmaker) - A.M. van Woerkom (vleesch- en spekrookerij)
Beurdsestraat 14 (1909)
1910W. Hezers (sigarenmaker) - A.M. van Woerkom (vleesch- en spekrookerij)
1919B. Krabbenbos (koopman)
1928F. van den Dungen - F.M. Schoor
1943J.F. van den Dungen (betontimmerman) - L.J. Janssen (fabr. arb.)

Beurdsestraat 16

Beurzenstraat F 194 (????)
1908F. v.d. Bogaerd (arb. gem. waterl.) - H. v.d. Bogaerd (boekdrukker) - wed. Fliphard
Beurdsestraat 16 (1909)
1910F. van den Bogaerd (arb. gem. waterleiding) - H. van den Bogaerd (boekdrukker) - wed. Fliphard
1919F. van den Bogaerd (arb. gem. waterleiding) - H. Schreurs (opperman) - W. Siegenhardt (borstelmaker)
1923Francis van den Bogaard (zonder)
1928F. v.d. Bogaard - H.M. Tames
1943A.H. van Gelder (koopman in lompen) - A.J. Maas (bakker)

Beurdsestraat 18-18a

Beurdsestraat 18

Beurzenstraat F 195 (????)
1908N. Credie (kamerbehanger) - H. Leermans (stadswerker) - E. de Vlam (winkelier)
Beurdsestraat 18 (1909)
1910E. de Vlam (tapper)
1919E. de Vlam (tapper)
1928S. Otgens - E.A. de Vlam
1943M.B. Beekwilder (sigarenmaker) - N. Greebe (sigarenm.)
Beurdsestraat 18a

Beurzenstraat F 195a (????)
1908H. Dekker (scheepstimmerman)
Beurdsestraat 18a (1909)
1923Johannes A. Dielissen (sigarenmaker) - Adrianus de Groen (arbeider)
1943J.A. van Gelder (arbeider) - H.P. van der Hoorn (los arbeider)

Beurdsestraat 20 a-d

Beurdsestraat 20

Beurzenstraat F 197 (1880)
1908Fr.M. Chambon (warmwaternering) - A. Kuijpers (koopman) - A. Smits (sigarenmaker)
Beurdsestraat 20 (1909)
1910Fr.M. Chambon (warmwaternering)
1919W. Henkelman (mr. schoenmaker)
1943Fr. Craane (koopman) - H.A. van Laarschot (arbeider steenfabriek)
Beurdsestraat 20a

Beurzenstraat F 197a (????)
Beurdsestraat 20a (1909)
1928J.A. Dielissen
Beurdsestraat 20b

Beurzenstraat F 196a (????)
1908B. van Breemen (sigarenmaker) - H.N. v.d. Dungen (schoenmaker) - E. Hartman (koopman) - C. v.d. Heuvel (sigarenmaker) - G. Verweij (koopman)
Beurdsestraat 20b (1909)
Beurdsestraat 20c

Beurzenstraat F 196 (????)
Beurdsestraat 20c (1909)
1923Hendricus N. van den Dunge (schoenmaker) - Petrus H. Gombert (sigarenmaker)
1928G. Verweij
Beurdsestraat 20d

Beurzenstraat F 196b (????)
Beurdsestraat 20d (1909)

Beurdsestraat 22

Beurzenstraat F 198 (????)
1908K. Hezik (sigarenmaker) - W. v.d. Kallen (bierhandel) - J. van Wijngaarden (loopknecht)
Beurdsestraat 22 (1909)
1910W. van der Kallen (bierhandel) - J. van Wijngaarden (loopknecht)
1919W. Berdilisse (koopman) - A. Huiskens (harmonicaspeler) - J. van Roosmalen (arbeider)
1923Wilhelmus Dielissen (stoelenmatter) - Antonius H. van den Dungen (koopman) - Adrianus H. van Gelder (koopman)
1928H.J.M. Egglij - A.H. van Gelder
1943W. van Boxtel (wever) - H. Castelijns (chauffeur)

Beurdsestraat 24

Beurzenstraat F 199a (????)
1908A. v.d. Bosch (sigarenmaker)
Beurdsestraat 24 (1909)
1910A.J.M. Wils (koetsier)
1919A.J.M. Wils (koetsier)
1928P.J.F. v.d. Bergh
1943J.E. Smits (koopman)

Beurdsestraat 26

Beurzenstraat F 199 (????)
1908J. Diks (boekbinder)
Beurdsestraat 26 (1909)

Beurdsestraat 28

Beurzenstraat F 199b (????)
1908A. Rosa (hoveniersknecht)
Beurdsestraat 28 (1909)
1910J. Dekkers (sigarenmaker)
1919M. v.d. Veer (sigarenmaker)
1923Franciscus Damen (koopman in lompen)
1928F. Damen
1943M.Th. Geering (sigarenmaker) - J.J. Verbruggen-van Geffen

Beurdsestraat 30

Beurzenstraat F 199c (????)
Beurdsestraat 30 (1909)
1910J. van den Besselaar (arbeider)
1919Fr. Brouwers (machinist)
1928M. van der Veer
1943Fr. Damen (koopman vodden en metalen)
19??Arrondissementsrechtbank
19??IBC kantoor
Vervallen (2008)

Beurdsestraat 32

Beurzenstraat F 200 (????)
Beurdsestraat 32 (1909)

Beurdsestraat 34

Beurzenstraat F 200a (????)
1908B. ten Dam (arbeider)
Beurdsestraat 34 (1909)
1910P. van der Heijden
1919W. Langenberg (arbeider)
1928A. van der Heijden - G.N. de Vlam
1943G.N. de Vlam (sjouwer)

Beurdsestraat 36

Beurzenstraat F 201 (????)
1908M. v.d. Dungen (winkelier, loopknecht) - P. v.d. Heijden
Beurdsestraat 36 (1909)
1910M. van den Dungen (winkelier, loopknecht)
1919M. van den Dungen (winkelier, loopknecht)
1923Berend ten Dam (linieerder) - Martinus H. van den Dungen (loopknecht)
1928B. ten Dam - M.H. van den Dungen
1943A.A. Smits (koopman)

Zuidwal
 
Weversplaats
Beurdsestraat 51

Beurzenstraat A 400b (????)
Beurdsestraat 51 (1909)
1919Chr. van Beers (schoenmaker) - M. van Gestel (smid) - wed. C. Maas (werkster)
1923Christianus M. de Beers (schoenmaker)
1928wed. C. van Griensven - P. van Houtum - wed. W. Maas
1943A.L. Pijnenborg (opperman) - W.H. Smits (koopman)

Beurdsestraat A 400a

Beurzenstraat A 400a (????)
Vervallen (1909)

Beurdsestraat 49

Beurzenstraat A 391 (????)
Beurzenstraat A 400 (1880)
1881gez. Wieleman (water- en vuurverkoopsters)
1908G. Corret (sigarenmaker) - G. van Hassel (winkelier en koopman) - J. Kievits (sigarenmaker) - H. Maas (sigarenmaker)
Beurdsestraat 49 (1909)
1910G. van Hassel (winkelier en koopman) - J. Kievits (sigarenmaker) - H. Maas (sigarenmaker)
1919P.L. Kersens (sigarenmaker)
1928J. Smits
1943wed. C.M. van de Heuvel-Smits - J. Smits (caféhouder)

Beurdsestraat 47 a-h

Beurdsestraat 47h

Beurdsestraat 47h (1909)
1928wed. A. Peijnenburg
Beurdsestraat 47c

Beurzenstraat A ongen. (????)
Beurdsestraat 47c (1909)
1928echtg. M. Pennings
Beurdsestraat 47b

Beurzenstraat A ongen. (????)
Beurdsestraat 47b (1909)
1928wed. G. Huiskes - J. Swarts
Beurdsestraat 47a

Beurzenstraat A ongen. (????)
Beurdsestraat 47a (1909)
1923Johannes Boons (passementwerker)
Beurdsestraat 47

Beurzenstraat A 391? (????)
1865L. Burg (slijter in steenkolen)
1875L. Burg (slijter in steenkolen)
Beurzenstraat A 399 (1880)
1881L. Brug (slijter in steenkolen)
1908A. v.d. Krieken (arbeider) - van, wed. Roosmalen - W. van de Zande (sigarenmaker) - wed. Zangers
Beurdsestraat 47 (1909)
1910W. van de Zande (sigarenmaker) - wed. Zanne
1919P.A. Heesbeen (straatorgelmuzikant) - W. Salvisbergen (arbeider) - Joh. Stuiver (sigarenmaker) - J. v.d. Velden (grondwerker)
1923Josephus Beekwilder (arbeider)
1928H.W. Beekwilder - J. Beekwilder - P.A. Heesbeen - J. Kapteijns - H.W. Salfischberger - P.H. Spijkers - A.J.F. Verweij - H. Ziegenhardt
1943G.J.J. van van Heijden (opperman) - J. van Helvoirt (los werkman) - J.H. Meeuwsen (koopman) - J.B. Polko (transp. arb.) - wed. C.J. Salfischberger-Dekker - wed. M. Schellings-de Lang - J.H. de Wilt (arbeider)

Beurdsestraat 45

Beurzenstraat A ? (????)
Beurzenstraat A 398 (1880)
1908J. van Dongen (boekbinder) - wed. van Engelen - P. en N. Hoek (sigarenmakers) - G. van Leeuwen (sorteerder)
Beurdsestraat 45 (1909)
1910J. van Dongen (boekbinder) - P. en N. Hoek (sigarenmakers)
1919Th. Geerlings (arbeider) - K. van Hezik (sigarenmaker) - P. van Hoek (sigarenmaker) - Mart. Passon (vormwerker)
1923wed. Franciscus Aalbers (zonder) - Aloijsius A. Blom (sigarenmaker) - Theodorus J. Geerings (opperman)
1928wed. B.J. Dekker - wed. W.C. Greebe - A. Huiskens - H. Kelders - A.F. Kroon - F.J. Meijer - A. den Otter - H. Sengers
1943H.W. Beekwilder - Fr. Damen (stoelenmatter) - J.W. van der Hoorn (koopman) - J. Marcé (schoenmaker) - A. Martens (arbeider) - wed. J. Pennings-Beekwilder - M.S.M. Sabel (grond- en betonwerker) - M. Schildhuis (grondwerker)

Beurdsestraat 43

Beurzenstraat A 389 (????)
1865F. Deltour (winkelier en water en vuurverk.) - P. Deltour
Beurzenstraat A 397 (1880)
1881J. van Boekel (tapper)
1908P. van Dal (schoenmaker) - J.J. van Dongen (sigarenmaker) - P. Kersten (sigarenmaker) - A.F. Mulders
Beurdsestraat 43 (1909)
1910P. Kerssens (sigarenmaker) - A.F. Mulders
1919A. van Bremen (sigarenmaker) - D. Heesbeen (straatorgelmuzikant) - P. Houdijk (stoker) - A.F. Mulders (arbeider)
1923wed. Bartholomeus J. Dekker (zonder) - Petrus W. Greebe (sigarenmaker)
1928G. van der Hoorn - J.C. Maartens - J.K. Mijdam - F. Le Ruet
1943Th.C.J. Janse (koopman) - A.M. Strengers-van Vugt - A.M.Th. Verschuren-van den Hurk

Beurdsestraat 41 a-h

Beurdsestraat 41h

Beurzenstraat A 396h (????)
Beurdsestraat 41h (1909)
1923wed. Adrianus van Dalsen (zonder)
Beurdsestraat 41g

Beurzenstraat A 396g (????)
Beurdsestraat 41g (1909)
1923Jean L.F. Dupuis (arbeider)
1943G. Kuijs (mandenmaker)
Beurdsestraat 41f

Beurzenstraat A 396f (????)
Beurdsestraat 41f (1909)
Beurdsestraat 41e

Beurzenstraat A 396d (????)
Beurdsestraat 41e (1909)
1923Cornelis van Gelder (pakhuisknecht)
Beurdsestraat 41d

Beurzenstraat A 396d (????)
Beurdsestraat 41d (1909)
1923wed. Wilhelmus Dielissen (zonder)
Beurdsestraat 41e

Beurzenstraat A 396d (????)
Beurdsestraat 41e (1909)
1923Cornelis van Gelder (pakhuisknecht)
Beurdsestraat 41b

Beurzenstraat A 396b (????)
Beurdsestraat 41b (1909)
1928J.P. Stuiver
Beurdsestraat 41a

Beurzenstraat A 396a (????)
Beurdsestraat 41a (1909)
1928A.H. Verbeek
1943A.T. Kelders (scharenslijper en koperslager) - J. Verbakel
Beurdsestraat 41

Ridderstraat A 396? (????)
1865M.J. van Grevenhoek (winkelier in fruiten)
Beurzenstraat A 396 (1880)
Beurdsestraat 41 (1909)
1910A. van Hoek (winkelier, sigarenmaker)
1919wed. E. van Hoek (winkelierster)
1923Adrianus van Dalsen (sigarenmaker) - echtg. Henricus Haarmann (zonder)
1928J.L.F. Dupuis - J.A. van der Kleij - mej. W.J. Kreté - J. van Wijnen
1943A. van Cuijk (koopman) - L.J. Kerssens - A.M. van Lent (houthandelaar) - A.H. Raaijmakers (koopman)

Beurdsestraat A 395

Beurzenstraat A ? (????)
Beurzenstraat A 395 (1880)
1908W. Bodar (winkelier, sigarenmaker)
Vervallen (1909)

Beurdsestraat 39 a-d

Beurdsestraat 39d

Beurzenstraat A 394b (????)
Beurdsestraat 39d (1909)
Beurdsestraat 39c

Beurzenstraat A 394a (????)
Beurdsestraat 39c (1909)
Beurdsestraat 39b

Beurzenstraat A 394? (????)
1865H.M.J. Kamman (barbier)
Beurzenstraat A 394 (1880)
Beurdsestraat 39b (1909)
1928C. van Gelder
1943wed. G. van Gelder-Verbeek
Beurdsestraat 39a

Beurdsestraat A ongen. (????)
Beurdsestraat 39a (1909)
1919P. v.d. Berg (sigarenmaker)
1943C. van Gelder (koopman)
Beurdsestraat 39

Beurzenstraat A 385? (????)
Beurzenstraat A 393 (1880)
1908G.F. Burgerhof (spekslager)
Beurdsestraat 39 (1909)
1910G.F. Burgerhoff (schoenmaker)
1919G.F. Burgerhoff (schoenmaker-winkelier)
1923Petrus, J.F. van den Bergh (sigarenmaker) - Gerardus F. Burgerhof (schoenmaker)
1928C. Sluiter
1943W. Greebe (grondw.) - wed. E. Grube-Helders

Beurdsestraat 37

Beurzenstraat A 392a (1880)
Beurdsestraat 37 (1909)
1910J. Krijnen (meubelmaker)
1919J. Flippaar (zadelmaker)
1923Johannes P. Flippaar (zadelmaker)
1928J.P. Flippaar
1943H.C. de Kroon (bierbottelaar)

Beurdsestraat 35

Wijk F ? (????)
1832Thomas Ruijs (eigenaar)
Beurzenstraat A 392 (????)
1865H. Hagman (ontv. der plaatsel. belast. 2e kl.) - F. Marinus (winkelier)
1875J.G. Suurs (tapper en winkelier)
1875J. Vollewens (winkelier in kruidenierswaren)
Beurzenstraat A 392 (1880)
1892Johannes van Oorschot
1908J. Krijnen (meubelmaker)
Beurdsestraat 35 (1909)

Beurdsestraat 33

Beurzenstraat A 391 (1880)
1908wed. Duijts - J. Hoesbergen (opperman) - H.W. de Kok (sigarenmaker) - J.P. Poppers (colporteur)
Beurdsestraat 33 (1909)
1910wed. Duijts - J. Hoesbergen (opperman) - H.W. de Kok (sigarenmaker) - J.P. Poppers (colporteur)
1919J. Berdilisse (sigarenmaker) - P. v.d. Dungen (sigarenmaker) - H. de Kok (lantaarnopsteker) - J. Schoenmakers (arbeider)
1928echtg. M.G.M. van Gestel - C.A. van Hoek - H. de Kok - J. van der Loo - J.E. Smits
1943P.M. van Es (schoenmaker) - A.A. Klaassen (straatmuzikant) - G. Verweij (koopman in lompen)

Beurdsestraat 31

Beursenstraat A 390? (????)
1875F. Deltour (partikulier)
Beurzenstraat A 390 (1880)
1908H. Dona (arbeider) - Chr. Duitz (koopman) - P. den Teuling (timmerman)
Beurdsestraat 31 (1909)
1910J.G. Peperkamp (arbeider) - A. Voets (sigarenmaker) - G. van Wanrooij (opperman)
1919Corn. Dona (arbeider) - G. Hollanders (koopman) - A. Houdijk (boekbinder) - M. Scholts (sigarenmaker)
1928Th.C.J. Janse - V.A. van Raamsdonk
1943H, van der Hoorn - H. Nettenbreijers - J. Weber (los arbeider)

Beurdsestraat 29

Beurzenstraat A 389 (1880)
1908wed. Bos - P.H. van Ham (loopknecht) - G. Schouten (timmerman)
Beurdsestraat 29 (1909)
1910J. Alvers (magazijnsoppasser) - wed. Bos - P.H. van Ham (loopknecht)
1919wed. Schillings (arbeidster) - M. Vos (arbeider)
1928F.L. v.d. Bergh - A. Huiskes - P. de Lang - H.A. Rust - wed. J. Schellings - G.Chr. Vos
1943G. Huiskens (koopman) - wed. H. Huiskes-van Gelder - H.A. Rust - A.J.F. Verweij (koopman)

Beurdsestraat 27

Beursenstraat A 388? (????)
1875J. van Raamsdonk (agent van politie)
Beurzenstraat A 388 (1880)
Beurdsestraat 27 (1909)

Beurdsestraat 25

Beurzenstraat A 385? (????)
1865A.L. Neijman (vleeschhouwer)
1875A.L. Neijman (vleeschhouwer)
Beurzenstraat A 387 (1880)
1881A.L. Neijman (vleeschhouwer)
1908J. Berg (behanger) - wed. Berg - M. Neijman (smid)
Beurdsestraat 25 (1909)
1910J. Berg (behanger) - wed. Berg - M.J.H. Hermans (koopman) - P. van der Meer - M. Neijman (smid)
1928P.W. Greebe - A. Huiskes - H.W. Scheur - J.H. de Wilt
1943P.W. Greebe (sigarenmaker) - A. Smit (reiziger in sigaren)

Beurdsestraat 23

Beurzenstraat A 378 (????)
Beurzenstraat A 386 (1880)
1881J.H. Kerstens (winkel in kruideniersw. en tapper)
1908wed. J.H. Kersten-Smeehuizen (tapster en kruidenierster)
Beurdsestraat 23 (1909)
1910wed. J.H. Kersten-Smeehuizen (tapster en kruidenierster)
1919H. Rust (koopman)
1928mej. A.M.T. v.d. Hurk - H.C. v.d. Vloed
1943H.A.P. Henkelman (sigarenfabrikant)

Beurdsestraat 21

Beurzenstraat A 386a (1880)
Beurdsestraat 21 (1909)
1910wed. J.H. Kersten-Smeehuizen (tapster en kruidenierster)
1919P.H. van Ham (arbeider) - M. van Iperen (gem. arbeider) - J. Kleij (voerman) - wed. A. Poppes
1923Mathijs Th. Geerings (los arbeider)
1928M.Th. Geerings - A. Smit - A. Wassink
1943W. de Voigt - A. Wassink

Beurdsestraat 19

Beurzenstraat A 378 (????)
Beurzenstraat A 385 (1880)
Beurdsestraat 19 (1909)
1919H. van Aken (koopman)
1923Hendrikus E.C. Geurts (pakhuisknecht)
1928H.E.C. Geurts
1943P.J.F. van de Bergh (sigarenmaker)

Beurdsestraat 17

Beurzenstraat A 378 (????)
1865J.F. Leenards (slijter in steenkolen)
1875A. van Meer (koopman)
Beurzenstraat A 384 (1880)
1881wed. J. Leenaerts (hout en turfverkoopster)
1908M. van der Doelen (water- en vuurnering)
Beurdsestraat 17 (1909)
1910M. van der Doelen (water- en vuurnering)
1919A. van Dartel (water- en vuurnering)
1923Antonius F.J. van Dartel (brandstoffen)
1928A.F.J. van Dartel

Beurdsestraat 15

Beurzenstraat A ? (????)
Beurzenstraat A 383a (1880)
Beurdsestraat 15 (1909)
1910Th.J. Jansen (doozenmaker) - wed. Paap (werkvrouw) - L. Wils (arbeider)
1919H. Alters (sigarenmaker) - H. v.d. Boogaard (boekbinder) - M. Borghs (arbeider) - C. Vorstenbosch (sigarenmaker)
1923Cornelis Bach (sigarenmaker) - echtg. Martinus G.M. van Gestel (zonder)
1928C. Bach - A.A. Blom - P.A.F. van Hoek - H.J. Suiskens - wed. H.J. Suiskens
1943C. Bach (sigarenmaker) - P.A.F. van Hoek (sigarenmaker) - H.J. Janssens (grondwerker) - wed. J. Suiskens-Steenbergen

Beurdsestraat 13

Beurzenstraat A 377 (????)
1865H.S. Goos (mr. smid) - J. van Heumen (schoenmaker)
1875J. Ruijters (koper en blikslager)
Beurzenstraat A 383 (1880)
1908Th.J. Jansen (doozenmaker) - Th. Matijn (werkman) - wed. Paap (werkvrouw) - L. Wils (arbeider)
Beurdsestraat 13 (1909)
1910J. Hoogland (agent van politie) - H. Moors (sigarenmaker)
1919P. Balkenende (hoefsmid) - Adr. van Haaren (blokkenperser) - W. van Haaren (sigarenmaker) - D. Rovers (werkvrouw)
1923Jacobus M. van den Dunge (sigarenmaker)
1928J.J. Damen - P.L. Kerssens
1943wed. M.L. Dielissen-Diks - E.J. van Dijk (transportarbeider) - P. van Osch (los werkman) - J. Suiskens (sigarenmaker)

Beurdsestraat A 382a

Beurzenstraat A 376 (????)
Beurzenstraat A 382a (1880)
1880B. Mens (commies bij 's rijks belastingen)
1881B. Mens (commies bij 's rijks belastingen)
Vervallen (1909)

Beurdsestraat 11

Beurzenstraat A 376 (????)
Beurzenstraat A 382 (1880)
1908J. Hoogland (agent van politie)
Beurdsestraat 11 (1909)
1919Gez. Dalderop (strijksters) - G. Jansen (stoker)
1923Jacobus J. Damen (betonwerker) - wed. Wilhelmus H. Dona (zonder)
1923Alida Dalderop (zonder)
1928Ch.J. Dumerniet - G Janssen
1943J.M. Hartjens (sigarenmaker) - A.J. Saris (sigarenmaker)

Beurdsestraat 9

Beurzenstraat A 374 (????)
1865wed. G. Cappen (tapster)
Beurzenstraat A 381 (1880)
1881P.W. Duijts (tapper)
1908A.P. van Haaren (arbeider) - W.A. Vorstenbosch (sigarenmaker)
Beurdsestraat 9 (1909)
1910A.H. Hoos
1919A.H. Hoos (kraamverhuurder)
1928A.H. Hoos - W.J. Hoos
1943T.P. Sluiter (sigarenmaker)

Beurdsestraat 7

Beurzenstraat A 381a (1880)
Beurdsestraat 7 (1909)
1910A.P. van Haaren (arbeider)
1919Chr. Coret (sigarenmaker) - H. Kuijpers (letterzetter)
1923Johannes Th. Coret (sigarenmaker) - Wilhelmus A. van Haaren (sigarenmaker)
1928H.P.A. Engelen - W.A. van Haaren
1943H.J.N. van Oosterhout (metselaar) - A.J. Wetser (chauffeur)

Beurdsestraat 5

Beurzenstraat A 380? (????)
1865C. Schoonderwolf (agent van politie)
Beurzenstraat A 380 (1880)
1908A.H. Hoos (slager)
Beurdsestraat 5 (1909)
1910B. Elands (passementwerker)
1919M. v.d. Doelen
1923wed. Martinus van der Doelen (zonder)
1928wed. M. van der Doelen
1943H. de Kok (arbeider)

Beurdsestraat 3

Beurzenstraat A 372? (????)
Beurzenstraat A 379b (1880)
Beurdsestraat 3 (1909)
1910wed. Majoor - C.M. Wiggers (mr. schoenmaker)
1919E. van Dijk (sigarenmaker) - wed. J.A. Majoor
1923Everardus N. van Dijk (sigarenmaker)
1928E.N. van Dijk - K. van Wijngaarden
1943L.H.C. van Dartel (magazijnbediende)

Beurdsestraat 1
Rijksmonument

Beurzenstraat A 372 (????)
Beurzenstraat A 379a (1880)
1908F. Bouman (goudsmid)
Beurdsestraat 1 (1909)
1919H. v.d. Burg (arbeider) - Joh.V. Burg (meubelmaker)
1923wed. Vincent J. Burg (zonder) - echtg. Hendrikus van den Burgh (werkster)
1928echtg. H. van den Burg - wed. V.J. Burg
1943wed. J.C v.d. Burgh-Burg - wed. C.M. Burg-Maas

Verwersstraat
Postcodes
  5211 JB  1..39
  5211 JB  2..30
Straatindeling
  1906 : geen nummers (Mosmans)
  1909 : rechts 1..51, links 2..36
Volkstelling 1822
No 31 Wijk F (komend van de Weverplaats)
Beursestraat
276 6 Jiele, Petrus Bakker 23 Rooms Den Bosch
277 17 Leunenburg, Cornelis Passementwerkersknecht 25 Rooms Den Bosch
278 3 Rekkers, Johanna Kantwerkster 45 Rooms Den Bosch
279 11 Bosson, Anna Catharina Wasster 50 Rooms Maastricht
280 10 Heuvel, Willem van den Schoenmakersknecht 53 Rooms Den Bosch
281 18 Item, Pieter Antonius van Stiklijfmaker 67 Rooms Den Bosch
282 11 Bekkers, Wilhelmus Speldemaker 72 Rooms Den Bosch
283 5 Schoot, Jacobus van der Metselaar 54 Rooms Woensel
284 7 Braak, Willem van den Passanthuishouder 28 Rooms Driel/Maastricht
285 2 Veurdenburg, Jacobus Klapwaker 54 Gereformeerd Den Bosch
286 10 Blank, Lambertus Verwer 38 Rooms Den Bosch
287 12 Vogelenzang, Marte Garentwindersknecht 36 Rooms Den Bosch
288 6 Garensloot, Wilhelmina Waschvrouw 42 Rooms Den Bosch
289 13 Hocheums, Lowie Kapper 39 Rooms Boulogne
290 4 Desmense, Hendrikus Spellemaker 58 Rooms Den Bosch
291 10 Blank, Hendrikus Verwersknecht 33 Rooms Den Bosch
292 5 Niessen, Gerardus Josephus Verwersknecht 30 Rooms Pruis Gelderen
293 5 Item, Johannes van Keurslijfmaker 67 Rooms Den Bosch
294 9 Dijk, Peter van Kledermakersknecht 38 Rooms Lith
295 5 Strikkers, Carel Wilhelmus Klapwaker 43 Gereformeerd Den Bosch
296 3 Hobatrie, Benjamin Lantaarnvulder 54 Rooms Berlicum
297 - - - - - -
298 4 Heeswijk, Johanna geen 71 Rooms Den Bosch
299 9 Kinderen, Maria de geen ? Rooms St. Oedenrode
300 6 Blank, Hendrik Speldemaker 60 Rooms Den Bosch
301 11 Staa, Alexander de Straatwerker 70 Rooms Den Bosch
302 10 Witmer, Jacobus Wolspinder 60 Rooms Den Bosch
303 9 Chambon, Arnoldus Knopenmaker 33 Rooms Heusden
304 6 Vogelensang, Francis Garentwijndersknecht 40 Rooms Den Bosch
305 6 Litzendonder, Debera Kinderschoolhoudster 44 Gereformeerd Den Bosch
306 8 Zwaan, Catharina geen 27 Gereformeerd Den Bosch
307 4 Burgerhof, Hendrikus Garentwindersknecht 30 Rooms Den Bosch
308 2 Doesi, Abraham Klapperman 66 Rooms Rosmalen
309 6 Well, Theodorus van Arbeider 49 Gereformeerd Den Bosch
312 2 Henderson, Helena Breister 25 Rooms Den Bosch
313 4 Smits, Cornelis Gegageerd militair 40 Rooms Den Bosch
314 10 Mulders, Johannes Wildrayersknecht 36 Rooms Den Bosch
315 8 Lith, Dirk van Zandschipper 50 Rooms Rosmalen
316 7 Werdt, Cornelis de Arbeider 56 Rooms Maren
317 2 Honie, Gerardus Gegageerd soldaat 53 Rooms Meerse
320 2 Gerven, Adolf Speldemaker 67 Rooms Den Bosch
321 6 Wiezeler, Hendrik Augustus Verver en glazenmaker 34 Rooms Delfshaven
322 3 Duc, Johannes Maria Breister 60 Rooms Gemert
323 1 Weezel, Neeltje Naaister 24 Rooms Den Bosch
324 3 Heuvel, Jan van den Tuinmansknecht 40 Rooms Leyden
325 4 d'Anvers, Sara Schoonmaakster 70 Rooms Zutphen
326 5 Alsteede, Jacobus Timmerman 36 Luthers Den Bosch
327 9 Smits, Pieter Kleermakersknecht 41 Rooms Den Bosch
328 2 Mourik, van Johannes Arbeider 67 Rooms Gutraat Ravensteintricht
329 3 Mandulijn, Marianna Kantwerkster 25 Rooms Mechelen
330 3 Diderick, Catharina Waschter 60 Rooms Maastricht
332 6 Kam, Johanna Waschvrouw 22 Rooms Den Bosch
336 8 Haas, Gerardus de Hovenier 60 Rooms Den Bosch
Mortel
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 313

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42, 56, 61

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 287

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 74, 393

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 220

n: vermelding in een voetnoot