Beukenstraat

locatie: Hinthamerpoort
status= vervallen

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
Beukenstraat
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131.
1928
Beukenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
????
Vervallen
Panden
Beukenstraat 2

Beukenstraat 2 (1921)
1923Johannes H. van den Berk (schipper)
1928J.H. van Houten - M. Pennings
1943M. van de Berk (artiste) - M. van de Berk (grondwerker)

Beukenstraat 4

Beukenstraat 4 (1921)
1943Gebrs. van den Wildenberg (slagerij) - wed. F. van den Wildenberg-Maas

Beukenstraat 6

Beukenstraat 6 (1921)
1923Christianus Duijf (ijzergieter)
1928J.J. van Leeuwen
1943W.J. Hoos (los arbeider)

Beukenstraat 8

Beukenstraat 8 (1921)
1923Jan M. van den Boogaardt (zonder)
1928J. van de Wal
1943J.M. Marechal (behanger en stoffeerder)

Beukenstraat 10

Beukenstraat 10 (1921)
1928M.J. Laros - S. Laros
1943C.M.L. Ritmeijer (sigarenmaker) - L. Ritmeijer (sigarenmaker)

Beukenstraat 12

Beukenstraat 12 (1921)
1928J.A. de Kort

Beukenstraat 14

Beukenstraat 14 (1921)
1928J.A. Beset - H. Peperkamp
1943M. van Beurden (kok)

Beukenstraat 16

Beukenstraat 16 (1921)
1928P.J. Mertens
1943J.H.M. Daamen (rangeerder N.S.)

Beukenstraat 18

Beukenstraat 18 (1921)
1928S.Th. Langeberg
1943B.G. van Hoorn (sigarenmaker)

Beukenstraat 20

Beukenstraat 20 (1921)
1928Th. Steenbakkers
1943wed. J.M. ter Borg-Fischer - P.Th.J. Meeuwsen (kleermaker)

Beukenstraat 22

Beukenstraat 22 (1921)
1928Th.A.N. v.d. Leest - wed. W.H. Mandemaker
1943L.W.J. van Valkenburg (fabrieksarbeider)

Beukenstraat 24

Beukenstraat 24 (1921)
1928echtg. J.N.M. Sieringh
1943A.J. van Hoek (sigarenmaker)

Beukenstraat 26

Beukenstraat 26 (1921)
1928J.P. van de Vorst
1943J. Brok (sigarenmaker)

Beukenstraat 28

Beukenstraat 28 (1921)
1923Arnoldus W.L. van Esch (klerk arbeidsbeurs)
1928J.L. de Bruijn
1943H.L. van Heertum (timmerman)

Beukenstraat 30

Beukenstraat 30 (1921)
1928J.H. Tiebosch
1943H.C. van den Heuvel (sigarenmaker)

Beukenstraat 32

Beukenstraat 32 (1921)
1928J.G. Herber
1943H. Schellekens (terrazzowerker)

Beukenstraat 34

Beukenstraat 34 (1921)
1928H. de Winter
1943L.L. van Dalen (sigarenmaker)

Beukenstraat 36

Beukenstraat 36 (1921)
1928A. Buitenkamp
1943H.A. Timmers (fabrieksarbeider)

 
Beukenstraat 31

Beukenstraat 31 (1921)
1928G. Kouwenberg
1943H.A. Dona (sigarenmaker)

Beukenstraat 29

Beukenstraat 29 (1921)
1928echtg. P. Nagtegaal - E. Netten
1943J. van de Biezen (boekdrukker)

Beukenstraat 27

Beukenstraat 27 (1921)
1928H.M. Mulder
1943L.H. Meijer (sigarenmaker)

Beukenstraat 25

Beukenstraat 25 (1921)
1928M. de Mol
1943J. van Drunen (metselaar) - P.J. van Drunen (kistjesplakker) - Ph.C. de Groot-van Drunen

Beukenstraat 23

Beukenstraat 23 (1921)
1928J.M. van Engelen
1943N.J. Sars (los arbeider)

Beukenstraat 21

Beukenstraat 21 (1921)
1928P.J. van Ooijen
1943Fr.A.A. van Esch (kleermaker) - P.A. van Ooijen (rijkstelegraafarbeider)

Beukenstraat 19

Beukenstraat 19 (1921)
1928G.A. Tijbosch

Beukenstraat 17

Beukenstraat 17 (1921)
1928A.F. Lefel
1943H.C. van d. Pol (sigarenmaker)

Beukenstraat 15

Beukenstraat 15 (1921)
1928J.G. Maartens

Beukenstraat 13

Beukenstraat 13 (1921)
1928C. Selsig
1943J.W. Pouw (letterzetter) - L. Pouw (sigarenmaker)

Beukenstraat 11

Beukenstraat 11 (1921)
1928P. de Brouwer
1943P.J. van Baren (chauffeur) - C. Geerlings

Beukenstraat 9

Beukenstraat 9 (1921)
1928J.A.F. Willems
1943P.J.H. van de Akker (musicus) - W.J. Pigmans (sigarensorteerder)

Beukenstraat 7

Beukenstraat 7 (1921)
1928P. van Osch
1943E.N. van Dijk (sigarenmaker)

Beukenstraat 5

Beukenstraat 5 (1921)
1928Th.A.J. van Daal
1943H.A. Leermans

Beukenstraat 3

Beukenstraat 3 (1921)
1928A. Timmermans
1943A. Timmermans (grondwerker)

Beukenstraat 1

Beukenstraat 1 (1921)
1928J.H. Satter
1943A.C. Disco (terrazzowerker)

Postcodes
  5213 RA  1..31
  5213 RB  2..36