Balkbrug-West

Empel-Zuid

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2009
Balkbrug-West
B&W Besluitenlijst 20 januari 2009
Raadsbesluiten
2009

Straatnaamgeving

Het stemt in met de volgende nieuwe straatnamen:
  • de rondweg tussen de Rijksweg N2 en de Vlijmenseweg krijgt de naam Randweg;
  • de weg tussen de Randweg en de Vughterweg krijgt de naam Heunweg;
  • de straat met garageboxen, aan weerszijde van de Jacob Obrechtstraat, krijgt de naam Jacob Obrechtpad;
  • de nieuwe ontsluitingsweg op het bedrijventerrein De Rietvelden gaat heten de Bibendumstraat;
  • het bedrijventerrein in Empel-Zuid krijgt de naam Empel-Zuid, De ontsluitingsweg rondom het nu voorliggende oostelijk deel van het bedrijventerrein de naam Balkbrug-Oost en de ontsluitingsweg rondom het westelijk deel de naam Balkbrug-West.
B&W Besluitenlijst 20 januari 2009