Baetenpoortje

locatie: Wolvenhoek
status: vervallen

Het achterste, overbouwde gedeelte va het huidige Lommertje bij den Wolvenhoek.
Oude Namen van Huizen en Straten in 's-Hertogenbosch (1906) 78
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1589
Baeten poortken
Stads Rekeningen van het jaar 1598-1599. Deel 2, blz 1118
Stadsrekeningen
1598 Kapittel 10.
De keuken van Z.H. in Batenpoortje.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1598-1599. Deel 2, blz 1118