Baelenspoort

locatie: Wolvenhoek
status: vervallen

Vroeger de open plaats der herberg Den Hollantschen Tuijn in de Wolvenhoek, eigenaar Van Baelen. Komt overeen met den tegenwoordige monumentalen ingang der huizinge van Tilman.
Oude Namen van Huizen en Straten in 's-Hertogenbosch (1906) 77