Achterstraat

Kom Engelen

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1957
Achterstraat
RB 09-08-1957
Postcodes
  5221 AN  1..9
  5221 AN  2..20
Raadsbesluiten
2003

Restauratie muur Achterstraat Engelen

Het college besluit de restauratie van de muur tussen de percelen Achterstraat 5 en 8 in Engelen voor de helft te subsidiëren. De muur is van cultuurhistorische waarde en onderdeel van een historische stenen afscheiding die één geheel vormt met de bebouwing aan de Graaf van Solmsweg. Deze bebouwing is een essentieel onderdeel van het stadsgezicht en bevat een aantal panden die zijn geplaatst op de voorlopige gemeentelijke monumentenlijst. De restauratiekosten bedragen € 21.000,-.
B&W Besluitenlijst 7 oktober 2003