afb. Fotopersbureau Het Zuiden (BM), 4 juni 1954

Achter het Stadhuis

Binnenstad Centrum

Gezien in noordelijke richting vanaf Achter het Verguld Harnas. Op de achtergrond het Fonteinstraatje.
Bron: Stadsarchief (0000236)
~~~
Op de binnenplaats van het stadhuis hebben eertijds huizen gestaan. Het straatje waar deze huizen omheen gegroepeerd waren heette: Kaathovense Poort.
Bron: Stegentocht 2
~~~
Binnendieze loopt achter en gedeeltelijk onder de uitbouw van het stadhuis door een maakt een haakse bocht. Hier bevindt zicht een groot gewelf met een oude trap. Bij de eerste ommuring liep een gegraven tak van de rivier rechtdoor langs de stadsmuur waarvan de resten zijn teruggevonden in de huizen aan de Fonteinstraat.
Bron: Vestingwandelingen
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1???
Achter het Oud-Raadhuis
De voorname Huizen en Gebouwen
van 's-Hertogenbosch 1910 - II, blz 156
1830
Achter het Stadhuis
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Achter het Stadhuis
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Achter 't Stadhuis
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Achter het Stadhuis
Huisnummeromnummering 1909
1910
Achter het Stadhuis
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Achter het Stadhuis
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Verdwenen namen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 31 januari 2007 | 4
Bouwhistorie

Achter het Stadhuis

345
346
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 345-346
Mosmans

Namen der Straten enz.

77
81
82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 77, 81, 82
Roelands

Achter het Stadhuis

20
Straat in Straat uit (1984) 20
Sasse van Ysselt

De straten, genaamd Achter het Verguld Harnas, Achter het Stadhuis en de Ridderstraat

155
156
157
158
Noten
1.Dit wordt ook gedaan door Dr. G. F. Xav. Smits in het Bulletin van den Ned. Oudheidk. Bond 1908 p. 215.
2.ld. Dr. C.F.Xav. Smits t.a.p.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 155-158
Artikelen
2002

Hans L. Janssen

Munitiedepot van natuurstenen kogels. Unieke vondst Achter het Stadhuis
Bossche Bladen 4 (2002) 127-128
 
Panden
Verwersstraat
Achter het Stadhuis 2
M 1442

De Rooie Scheer (????)
Verwerstraat A 339 (????)
1865J.P.H. van Liempt (winkelier in koloniale waren) - P.J. Verschueren (stadsbode en torenwachter, hoofdagent van een begrafenisfonds)
1875J. Finkensieber (klerk) - J.P.H. van Liempt (winkel. in kolonialew.) - W.A. van Osch (partikulier)
Verwerstraat A 344a (1880)
1908C. van Hofwegen (besteller van Gend en Loos)
Achter het Stadhuis 2 (1909)
1910wed. M. Bettonvielle - Chr. A. de Graauw (timmerman)
1919M. Heeren (schoenmaker-winkelier) - E. Voets (bakker)
1923Louise M. Blommers (kantoorbediende)
1928J.H.M. Vollaers
1943M. van der Werff (zeilmaker en aanverwante artikelen)

Achter het Stadhuis 4
M 1443

Fonteinstraat A 338 (????)
1865W.A. van Osch (vleeschhouwer)
Achter het Stadhuis A 343 (1880)
1881wed. A. Hendriks (vleeschhouwerij)
1908M. van Schijndel (schoenenmagazijn)
Achter het Stadhuis 4 (1909)
1910Firma M. van Schijndel (schoenenmagazijn)
1928C.H. Bont - M. Heeren
1943C.H. de Bont (schoenmaker) - fa. M. Heeren (schoenhandel, schoenmakerij)
1960fa. M. Heeren (schoenhandel, schoenmakerij)

Steegje (tussen Mosmans 1443 en 1444)
Achter het Stadhuis 6
M 1444

Fonteinstraat A 337 (????)
1865wed. Boere (baker) - C. de Weert (winkelier)
1875J.W. Lautenslager (winkel. in suikergoed) - L. Suijskens (partikuliere)
Achter het Stadhuis A 342 (1880)
1881J.W. Lautenslager (winkelier in suikergoed)
Achter het Stadhuis 6 (1909)
1910H. van der Linden - C.P. Zegers (sigarenmagazijn, handel in koffie en thee)
1919Jos. Brasjenningen - W.P.J.Fr. Thoen-van Gestel (rund- en varkensslager)
1928A.H. Lambooij
1943A.H. Lambooij (barbier) - M.A.A. Lambooij (kapper) - M.A.A. Lambooij (kapper)

Achter het Stadhuis 8
M 1445

Achter het Stadhuis A 336 (????)
Achter het Stadhuis A 341 (1880)
1881firma J. Heuvelmans (fabriekant in gouden en zilverenwerken)
1908L.W. Bakker (aman. H.B. School, instrumenth. elect. opt.)
Achter het Stadhuis 8 (1909)
1910L.W. Bakker (aman. H.B. School, instrumenth. elect.)
1919L.W. Bakker (aman. H.B. School, instrumentm. electr.)
1923Leendert W. Bakker (amanuenius gymnasium)
1928L.W. Bakker
1943W. Heesakkers (kellner) - L.J. Rust (los werkman)

Achter het Stadhuis 10
Gemeentelijk monumentM 1446

Fonteinstraat A 335 (????)
1865J.H. Preij (kostschoolhouder)
1875J. van der Heijden (spekslager) - firma J. Heuvelmans (fabriekant in gouden- en zilveren werken) - J.H. Preij (kostschoolhouder) - wed. J.A.A. Schoonens (partikulier)
Achter het Stadhuis A 340 (1880)
1881L. Preij (kostschoolhouder)
1908A. v.d. Heijden-Bijmans (export-veehandel)
Achter het Stadhuis 10 (1909)
1900bouwjaar
1910A. van der Heijden-Bijmans (exporthandel)
1919Firma A. v.d. Heijden-Hijmans (vleesch-exporth.)
1928J.M. v.d. Heijden - wed. A. van der Heijden
1991M. Kops (grand café Hemingway)
2006Philip Burlet (eetcafé Het Groote Genoegen)

Achter het Stadhuis 12
Gemeentelijk monument

Fonteinstraat A 334 (????)
1865L.L.J. Kleijn (boekhouder)
1875L. Veneman (bouwmeester)
Achter het Stadhuis A 339 (1880)
1881J. van Calmphout (partikulier)
1908wed. A. Snijders-Beuming
Achter het Stadhuis 12 (1909)
1900bouwjaar
1910S. Spiero (musicus)
1919wed. G.P.A. Brok
1923Lion van Dam (koopman)
1928wed. Chr. J. van Alphen
1943Zuid Ned. Afval-Producten Mij N.V.

Achter het Stadhuis 14-20

Achter het Stadhuis 14
M 1448

Fonteinstraat A 333 (????)
1865I.F. van Liempt (particulier)
1875H. Nijman (borstelfabriekant)
Achter het Stadhuis A 338 (1880)
1881H. Nijman (borstelfabriekant)
1908E.E. Cohen (agentuur en commissiehandel)
Achter het Stadhuis 14 (1909)
1910E.E. Cohen (agenturen en commissiehandel)
1919E.E. Cohen (agenturen en commissiehandel) - H. v.d. Cohen
1923Elias E. Cohen (handelsagent in schoenfornituren) - Henri Cohen (handelsagent in schoenfornituren)
1928E.E. Cohen - H. Cohen
1943P.H. Battings (fröbe-onderwijzeres) - H.F. Otte (koopman) - W. Tietz (steno-typiste) - Zuid Ned. Afval-Producten Mij N.V.
Achter het Stadhuis 16-16a
M 1449-1451

Fonteinstraat A 332 (????)
1865J.A.A. Schoonens (boekdrukker en boekhandelaar) - M. Steenbergen (mr. kleedermaker)
1875H. Heijnsbergen (winkelier in komeneischwaren) - H.A.A. Mosmans (winkelier parfumerien) - T.M. Poierre (schatter in de bank van leening)
Achter het Stadhuis A 337 (1880)
1881H.A.A. Mosmans (handel in muziekwerken en parfumerien) - wed. J.A.A. Schoonens (partikuliere)
1908J.H. Leusen-Vogels (boekhandel) - Jos. Mulder (stoffeerder)
Achter het Stadhuis 16 (1909)
1910J.H. Leusen-Vogels (boekhandel)
1919Gerard Dirks - fa. W.C. & J. van Litsenburg (Zuid-Nederl. Metaalgraveerinrichting en Stempelfabriek) - Vogels J.H. (firma Schoones Boekhandel)
1928A.S. van Keijzerswaard - P.J.L. v.d. Ven
1943H. Vermeulen (kleermaker)
Achter het Stadhuis 16a

Achter het Stadhuis 16a (1909)
1991mevr. L.M.H. Hoofd (tea-room Winnie's)
19??? (café-restaurant Het Genot)
Achter het Stadhuis 18

Fonteinstraat A 331 (????)
1865P.H. van Liempt (partikulier) - H.J. Steenbergen (bode bij het provinciaal bestuur) - P.H. Steenbergen (mr. horologiemaker)
Achter het Stadhuis A 336 (1880)
1881A.H.C. Kip (klerk bij den burgerlijken stand en agent de dordrechtsche levensverzekering maatschappij, en der verzekeringsocieteit de Amstel gevestigd te Amsterdam, slijter in sigaren en likeuren)
1908A. Kip (handel in wijnen en gedistilleerd) - M.H. Termeulen (apoth. assistente)
Achter het Stadhuis 18 (1909)
1910A. Kip (handel in wijnen en gedistilleerd)
1919P.C.M. v.d. Elst (rijksambtenaar) - F.A.W. Willems - J.F.M. Willems (slijter)
1928J.J. de Bruin - Firma F. Willems
1943wed. A.P.W. de Bruin-de Ridder (handelaarster in gedistil.)
1979Moors
Achter het Stadhuis 20

Fonteinstraat A 330 (????)
1865T. van Heijst (winkelier)
1875J. van der Heijden (mr. schoenm. en spekslag.)
Achter het Stadhuis A 335 (1880)
1881A. van der Heijden (telegrafist)
1908J.G.D. de Goede (slager)
Achter het Stadhuis 20 (1909)
1910J.G.D. de Goede (slager) - A. van der Heijden
1919H. Kuijpers (slager)
1928A. v.d. Heijden - H. Kuijpers
1943J.J. Kuijpers (slager)

Achter het Stadhuis 20a


Achter het Stadhuis 22

Fonteinstraat A 328 (????)
1865A. Henskens (tapper en bode bij het prov. genootschap van kunsten en wetenschappen) - S.A. Waalwijk (koopman in manufacturen)
1875J. Kipping (tapper) - N.A. Waalwijk (koopman in manufactur.)
Achter het Stadhuis A 333 (1880)
1881J.M. Burgerhof (tapper)
1908P. Rabou (slijter, filiaal van Stokkum)
Achter het Stadhuis 22 (1909)
1910P. Rabou (slijter, filiaal van Stokkum)
1919L.J. van Stokkum (in gedistilleerd)
1928H.M. van Stokkum - L.J. van Stokkum
1943A.J. van Stiphout

Achter het Stadhuis 24-28

Achter het Stadhuis 24

Achter het Stadhuis A 333a (????)
1908H. Polling
Achter het Stadhuis 24 (1909)
1910wed. H. Polling
1919wed. H.A. Bettonvielle (naaister)
1943W.C. Bechtold (winkelier)
Achter het Stadhuis 26
M 1453

Fonteinstraat A 327 (????)
1865M. van Osch (koffijhuishouder) - C. Verhasselt (particulier)
1875wed. A.J. Verschuren (particuliere)
Achter het Stadhuis A 332 (1880)
1881P.P.F. Smolders (koffiehuis en restauratieh.)
1908M.L. Langenhuisen (café-restaurant)
Achter het Stadhuis 26 (1909)
1910F.A.W. Willems (café-restaurant)
1919wed. P. Weijmar - F.A.W. Willems (café-restaurant Place Roijal)
1928Plaats Royal - L.C.A. Willems
1943N.V. P. van Hoeckel en Co's Im- en Exporthandel (fruithandel)
Achter het Stadhuis 28

Achter het Stadhuis A 327a (????)
Achter het Stadhuis A 332a (1880)
1881dr. A. Rutgers (leeraar gymnasium)
1908E. van Dun-van Erp (banketbakker) - Th. Huisman (fotograafbediende) - P. v.d. Tol
Achter het Stadhuis 28 (1909)
1910wed. E. van Dun - J. van Duren (telegrafiste) - Th. Huisman (fotograaf) - P. Schellekens (meesterknecht) - H. Visser (naaister)
1919C. Groeneweg (mr. kuiper) - P. v.d. Pas (kellner)
1928B.H. van Dorst - L.C.A. Willems
1943A.P.C. Hendrix-Tijbosch - H.J.A. Tijbosch

Achter het Stadhuis 30
M 1454

Fonteinstraat A 326 (????)
1865D. Gloudemans (tapper)
1875D. Gloudemans (tapper) - wed. P.B. Verhulst (partikulier)
Achter het Stadhuis A 321 (1880)
1881D. Gloudemans (tapper)
1908J. van der Zande (café-restaurant)
Achter het Stadhuis 30 (1909)
1910J. van de Grindt (telegrafist S.S.) - wed. J. van der Zande (caféhoudster)
1919Centraal Telefoon-Bureau
1928Telefoonbureau
1943E. Brinckman (pedicure)

Achter het Stadhuis 32

Fonteinstraat A 325 (????)
1865J.H. van Ham (mr. kleedermaker)
1875J.H. van Ham (mr. kleermaker)
Achter het Stadhuis A 330 (1880)
1881Alph. Keijzer (winkel in manufacturen)
1908G.J.M. de Laat (decoratieschilder) - wed. J.J. Theunissen-van Wijlick
Achter het Stadhuis 32 (1909)
1910S. Spruijt (kapper) - wed. J.J. Theunissen-van Wijlick
1919M. van Delft (coiffeur)
1923Martinus van Delft (barbier) - Martinus van Delft (zonder) - Antonius J. van Engelen (timmerman) - Jacobus A. van Engelen (electricien)
1928M. van Delft - Th.A. Overman
1943J.W. van Oort (hulpbesteller P.T.T.) - J.J. Peltzer (damescoiffeur)

Achter het Stadhuis 34
Gemeentelijk monument

Fonteinstraat A 324 (????)
1865W. van Goch (winkelier)
1875J. Klasens (buitengew. beambte bij de prov. griffie) - P.H. Steenbergen (mr. horlogiemaker)
Achter het Stadhuis A 329 (1880)
1881F.J.J. Sisoo (mr. horlogiemaker)
1908J. Koster (ambtenaar aan de gevangenis) - M. Lax (mineraalwaterfabrikant, bierbott.)
Achter het Stadhuis 34 (1909)
1910H. Delsing (magazijnsbediende) - M. Lax (mineraalwaterfabrikant, bierbot.)
1919H.J. v.d. Laar (kantoorbediende) - wed. M. Lax

Achter het Stadhuis 36
Gemeentelijk monumentM 1457

Het Wilt Vercken (1443)
Achter het Stadhuis E 425 (1820)
Fonteinstraat A 323 (????)
1865B.A. van Beckum (tapper)
1875B.A. van Beckum (tapper)
Achter het Stadhuis A 328 (1880)
1881B.A. van Beckum (tapper) - W.M. van Beckum (mr. timmerman)
1894P.J.H. Eckmans (koffiehuishouder)
1908H. Vastenburg (Maastrichtsch bierhuis)
Achter het Stadhuis 36 (1909)
1910J.M.H. Linders (caféhouder)
1928Limburgia - F. Schrover - L. van Welij
1943H.H. Kreemer (werkmeester) - Limburgia (café's restaurants, hotels)
2005? (stadscafé Konincks)
20??Café Int Wilt Vercken

Achter het wild Varken
 
Achter het verguld Harnas
Achter het Stadhuis 27

Achter het Stadhuis A 446a (????)
1908B. de Winter (koopman)
Achter het Stadhuis 27 (1909)
1910B. de Winter (magazijn van manufacturen)
1919W. Janssen (boekhouder) - Chr. en M. Reijkersz
1923Johannes J.V.C. Gielisse (goudsmid)
1928J.J.V.S. Gielisse - mej. C.M. Reijkersz - F. Verhage

Achter het Stadhuis A 327

Fonteinstraat A 322? (????)
1865mr. A.B.H. van Rijckevorsel (advokaat, commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
Achter het Stadhuis A 327 (1880)
1881H. Heijnsbergen (winkel. in kruideniersw.)
Vervallen (1909)

Achter het Stadhuis A 326

Fonteinstraat A 321? (????)
1865H.D. Heijmans (mr. schoenmaker) - wed. S. Kloeten (winkelierster)
Achter het Stadhuis A 326 (1880)
1881A.H. Lambooij (barbier)
Vervallen (1909)

Achter het Stadhuis 25

Fonteinstraat A 320? (????)
1875wed. W. van der Hagen (tapster)
1881wed. M. Claassens (mr. broodbakker)
Achter het Stadhuis A 325 (1880)
1892H. Diependaal (vleeshouwer)
1908Kantoor Ingenieur-architect der gemeente
Achter het Stadhuis 25 (1909)
1910Kantoor Ingenieur-architect der gemeente
1919Kantoor der gemeentewerken
1928Politievakschool

Achter het Stadhuis 23

Fonteinstraat A 319 (????)
1865A. Christiaans (muzijkonderwijzer, organist en verhuurder van piano's)
1875A. Christiaans (muziekonderwijzer, organist en verhuurder van piano's)
Achter het Stadhuis A 324 (1880)
1881A. Christiaans (muziek-onderwijzer, organist en verhuurder van piano's)
1881J.P. Schlusen (telegrafist)
1908H. van Delft (coiffeur) - M. van Delft (schoenmaker)
Achter het Stadhuis 23 (1909)
1910H. van Delft (coiffeur) - M. van Delft (schoenmaker)
1919Jac.F. Slegers (rijwielhandel)
1928wed. B. Brands

Achter het Stadhuis 21

Fonteinstraat A 318 (????)
1865F, Krijnen (mr. huisschilder)
1875wed. M. van Osch (partikuliere) - L.F. Schiebergen (adjunct-commies van den burgerlijken stand) - E. Schiebergen-Crefceoeur (in modes) - F.A.R. Woltering (1e onderwijzer aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
Achter het Stadhuis A 323 (1880)
1881A.J.B. Lambermont (mr. kleerm. en winkel)
1908C.W. v.d. Donk (bakker)
Achter het Stadhuis 21 (1909)
1910C. van der Donk (volksgaarkeuken)
1919P. van Boven (arbeider) - H. van Engelen - A. van Uden (schilder)
1923Hubertus van Engelen (zonder)
1928H. van Engelen - J. van de Liefvoort

Achter het Stadhuis 19

Fonteinstraat A 317 (????)
1865W. Klaassen (winkelier)
1875W.J. Klaassen (mr. timmerman en winkel. in kolonialew.)
Achter het Stadhuis A 322 (1880)
1881W. Klaassen (mr. timmerman en winkelier)
1908J. Boumans (caféhouder)
Achter het Stadhuis 19 (1909)
1910J. Boumans (caféhouder, koopman)
1919G. Jansen (sigarenmaker)
1923Antonius F.L. van Esch (loopknecht)
1943H.H.A. Paanakker (bankbeambte)

Achter het Stadhuis 17
Gemeentelijk monument

Achter het Stadhuis A ongen. (1908)
Achter het Stadhuis 17 (1909)

Achter het Stadhuis 15-13

Achter het Stadhuis 15
M 1360

"'t Roothuis" De steenkleur verklaart nog eenigszins den naam. (Lambooy)
Bron: Mosmans 1360
Fonteinstraat A 316 (????)
1865wed. J.M. v.d. Akker (winkel in schoenen enz.) - S. van der Mark (graveur)
1875C.N. van der Mark (graveur) - H. van der Mark (klerk) - H. Vennix (lederhandelaar)
Achter het Stadhuis A 321 (1880)
1881H. Venix (lederhandelaar)
1908M. de Bekker (metselaar) - A.H. Lambooij (coiffeur)
Achter het Stadhuis 15 (1909)
1910A.H. Lambooij (coiffeur)
1919A.H. Lambooij (kapper)
Achter het Stadhuis 13

Achter het Stadhuis A 321a (1908)
Achter het Stadhuis 13 (1909)
1910M. de Bekker (metselaar)
1919A.H. Lambooij (kapper)

Achter het Stadhuis 11
M 1361

Achter het Stadhuis 11

Fonteinstraat A 315 (????)
1865J.H. Bosch (klerk) - M. van Wordragen (winkelier in steenkolen)
1875N. van Meer (mr. broodbakker) - M. van Wordragen (huisknecht)
Achter het Stadhuis A 320 (1880)
1881M. van Wordragen (partikulier)
1908P. van den Braak (kleermaker) - W. van Eerd (slager) - W. van der Lee (loodgieter)
Achter het Stadhuis 11 (1909)
1910W. van Eerd (slager)
1919B. Brands (mr. schilder)
1923Bernardus Brands (huisschilder)
1943D. v.d. Steenhoven (tuinman)
Achter het Stadhuis 11a

Achter het Stadhuis 11a (1909)
1919wed. A. Cornelissen - W. Scheelte - J. de Wit (arbeider)
1923Wilhelmus Cornelissen (arbeider)

Achter het Stadhuis 9

Fonteinstraat A 314 (????)
1875P.H. van den Dungen (mr. schoenmaker)
Achter het Stadhuis A 314 (????)
Achter het Stadhuis A 319 (1880)
1908wed. E. Eeuwenstein (werkvrouw) - G. van Oldenbeek (winkelierster)
Achter het Stadhuis 9 (1909)
1910wed. E. Eeuwenstein (werkvrouw) - G. van Oldenbeek (winkelierster)
1919G. van Oldenbeek (particuliere) - W. Oosterwaal (tailleuse)

Achter het Stadhuis 7-3

Stadskantoor 1936-2004
Vervallen

Achter het Stadhuis 7-3


Achter het Stadhuis 7

Fonteinstraat A 313 (????)
1865G. van den Berg (slijter in steenkolen)
1875C. van den Oldenbeek (heetw. en steenkolenverkoop)
Achter het Stadhuis A 318 (1880)
1881C. v.d. Oldenbeek (heetwater en steenkolenverkoper)
Achter het Stadhuis 7 (1909)
1943H.W. van de Berselaar (monteur)
Vervallen (????)

Achter het Stadhuis 5

Achter het Stadhuis A 317 (????)
1908Kantongerecht
Achter het Stadhuis 5 (1909)
1910Kantongerecht
1919Kantongerecht
1928Stedelijke muziekschool
Vervallen (????)

Achter het Stadhuis 3
Geen rijksmonumentM 1364

Achter het Stadhuis A 316 (????)
1908Kantoor van den waarborg van gouden en zilveren werken
Achter het Stadhuis 3 (1909)
1910Kantoor van den waarborg van gouden en zilveren werken
1919Kantoor van den waarborg van gouden en zilveren werken
1928Kantoor Gem. Ontvanger
1943C. Emons (concierge-bode ter secretarie) - A.J.L. Gevers (ass. electro-techn. opz. P.N.E.M.)

Achter het Stadhuis 1

Achter het Stadhuis A 315a (????)
1908J.W. van Ommen (timmerman)
Achter het Stadhuis 1 (1909)
1910J.W. en A.C. van Ommen (timmerlieden)
1919M.M. van Zutphen (pettenfabrikant)
1943J.P.M.E. Dankers (winkelier)

Ridderstraat
Postcodes
  5211 HM  1..21
  5211 HN  2..36
Straatindeling
  1906 : 1351..1364 (Mosmans: Noord)
  1906 : 1442..1457 (Mosmans: Zuid)
  1909 : rechts 1..27, links 2..36
  1995 : rechts 1..19, links 2..36 (Huisnummerkaart H17)
  2004 : 1..21, 2..36 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 26 Wijk E (komend van de Ridderstraat)
Achter het Stadhuis
403 - - - - - -
404 - - - - - -
405 - - - - - -
406 - - - - - -
407 2 Kok, Martinus Kleermakersknecht 52 Rooms Den Bosch
408 6 Niesden, Gerardus Substituutkorenmeter 33 Rooms Sluis (Vlaanderen)
409 - - - - - -
410 6 Dirks, Renier Voermansknecht 36 Rooms Den Bosch
411 3 Bunck, Margaretha Arbeidster 50 Gereformeerd Nijmegen
412 2 Siemons, Catherina - 76 Rooms Mons
413 4 Wolfsbergen, Gerardus van Opziender der stadslantaarns 63 Rooms Den Bosch
414 10 Schimmel, Nicolaas Schoenmaker 33 Rooms Den Bosch
415 4 Osch, Maria Theresia van - 35 Rooms Antwerpen
No 27 Wijk E
416 - - - - - -
417 - - - - - -
418 - - - - - -
419 - - - - - -
420 - - - - - -
421 2 Lamboog, Cornelia Kinderschool 56 Rooms Den Bosch
422 4 Valkenburg, Bernardus Dijkgraaf 56 Rooms Den Bosch
423 - - - - - -
424 - - - - - -
425 3 Gloudemans, Petrus Tapper 37 Rooms Orthen
426 8 Krijne, Franciscus Verver 23 Rooms Den Bosch
427 4 Steenbergen, Josephus Kleermaker 73 Rooms Vught
428 5 Schoonens, Mathijs Commissionair 29 Rooms Den Bosch
429 3 Janssen, Michael Koffiehuishouder 32 Rooms Geulle
430 7 Riel, Adrianus van Timmerman 56 Rooms Tilburg
431 5 Osch, Arnoldus van Voerman 74 Rooms Den Bosch
432 4 Bijvoet, Hendrik Antonv Notaris 32 Rooms Geertruidenberg
433 6 Osch, Joannes Voermansknecht 38 Rooms Antwerpen
434 8 Portier, Jacoba - 85 Rooms Vlijmen
435 - - - - - -
436 9 Kusters, Maria Water- en vuurverkoopster 49 Rooms St. Antonis
437 - - - - - -
438 - - - - - -
439 2 Terwijn, Wilhelmus Korenmeter 54 Rooms Fort Isabel
440 6 Steenbergen, Hubertus Kleermaker 39 Rooms Den Bosch
441 5 Bommel, Elisabeth van - 61 Rooms Leijden
442 - - - - - -
443 11 Willebois, Petrus Josephus de Med. Doctor 54 Rooms Dep. du Nord Boezeghem
444 1 Suys, Arnout Fabrikant 34 Rooms Oisterwijk
445 8 Hulskamp, Hendrik Onderwijzer 27 Rooms Den Bosch
446 8 Ven, Leendert Cornelis van de Notaris 52 Gereformeerd Den Bosch
447 5 Moleschott, Johannes Franciscus Med. Doctor 29 Rooms Leiden
Wolvenhoek
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 272-274

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 106, 365, 374

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XIX

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 155, 265

n: vermelding in een voetnoot