afb.

Achter de Boogaard

Binnenstad Centrum

Het straatje Achter den Boomgaard werd zo genoemd naar de vroeger naastgelegen bogaart die oefenterrein was van de schutterij 'De Jonge Voetboog'. In deze bogaart smeedde in 1510 mr. Jan van Zeghen ons beroemde kanon genaamd 'Stuergewalt' meer bekend onder de naam 'Boze Griet'. Tijdens dit werk logeerde meester Jan in een tegenover genoemd straatje gelegen huis, dat de naam droeg van 'Het Groot Wiltwijf'.
Straat in Straat uit (1984) 93
Achter de voorgevel

Jonge Schuttersbogaard

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 19 mei 1994
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1580
Achter den Schuts Bogaard
Stads Rekeningen van het jaar 1580-1581. Deel 2, blz 1012.
1830
Achter den Boomgaard
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Achter den Boomgaard
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Achter den Boogaard
Huisnummeromnummering 1909
1910
Achter den Boogaard
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Achter den Boogaard
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943
Achter den Boogaard
Adresboek van 's-Hertogenbosch 1943
Sasse van Ysselt

De Jonge Schuttersbogaard

308
309
310
311
312
313
314
Noten
1.Over de oude Bossche Schutterijen zie men behalve hetgeen hierna daarover zal worden medegedeeld J. van Oudenhoven l.c. p. 41 en vlgd.
2.J. van Oudenhoven l.c. p. 190. De overlevenden brachten uit Braine le Comte de prachtige koperen kerkkroon mede, welke thans nog in de H. Sacramentskapel der St. Janskerk van den Bosch hangt.
3.Stond aan de Pensmarkt te den Bosch.
4.Dit is het straatje, thans genaamd Achter den Boogaard.
5.Men zie over haar nog van Heurn Historie II p. 102.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 308-314
Artikelen
1994 Achter de voorgevel : Jonge Schuttersbogaard (Henny Molhuysen)
Brabants Dagblad donderdag 19 mei 1994 (foto)
 
Panden
Achter de Boogaard 2

Achter den Boogaard I 191 (????)
1908J. Disco (sigarenmaker)
Achter den Boogaard 2 (1909)
1910J. Disco (sigarenmaker)
1919J. Timmermans (schoenmaker)
1928J. Timmermans
1943A.W. van Opstal (gereedschap-constr.)

Achter de Boogaard 2a

Achter den Boogaard 2a (????)
1943C.M. Bernsen (leerares M.O. teekenen) - wed. J.F. van Oosterhout-van de Beek

Achter de Boogaard 2b

Achter den Boogaard 2b (????)
1943P.J. Legius (broodbakker)

Achter de Boogaard I 190

Achter den Boogaard I 190 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard I 189

Achter den Boogaard I 189 (????)
1908G.L. Smith (smid)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard 4

Achter den Boogaard I 188 (????)
1908G.L. Smith (smid)
Achter den Boogaard 4 (1909)
1910G.L. Smith (smid)
1919G.L. Smith (winkelierster)
1923Wilhelmus J. Cammel (bandwever)
1928W.J. Cammel
1943C. van Dijk (bakker) - T. van Dijk

Achter de Boogaard 6

Achter den Boogaard I 187 (????)
1908Chr. Boeren (metselaar)
Achter den Boogaard 6 (1909)
1910Chr. Boeren (metselaar)
1919wed. W. Boeren
1923wed. Christiaan Boeren (werkvrouw)
1943D.A.L. Hooijmans (monteur-chauffeur)

Achter de Boogaard 8

Achter den Boogaard I 186 (????)
1908wed. W. van de Burgt
Achter den Boogaard 8 (1909)
1910wed. W. van de Burgt
1919wed. W. van de Burgt
1923Adrianus Belzer (letterzetter)
1943J.B. Rensen (stoffeerder) - M.M. Verweij (leerling bontwerker)

Achter de Boogaard 10

Achter den Boogaard I 185 (????)
1908H. Maas (arbeider)
Achter den Boogaard 10 (1909)
1910H. Maas (arbeider)
1919wed. M. Brak
1923Hendrikus Brok (schoenmaker)
1943J.J. Damen (waschbaas)

Achter de Boogaard 12

Achter den Boogaard I 184 (????)
1908J. de Vrieze (bode gem. architectuur)
Achter den Boogaard 12 (1909)
1910J. de Vrieze (bode gem. architectuur)
1919J. Craamer (voerman)
1923Petrus van Bladel (lintwerker)
1928wed. C.A. Geerts
1943H.M.J. Serré (lasscher N.S.)

Achter de Boogaard 14

Achter den Boogaard I 183 (1908)
Achter den Boogaard 14 (1909)
1910A. Klaassen (sigarensorteerder)
1919J. Craamer (sigarenmaker)
1923Josephus Craamer (sigarenmaker)
1928wed. Th.J. Pieren - A.A. de Rooij
1943J.M.A. Aarts (vertegenwoordiger)

Achter de Boogaard 16

Achter den Boogaard I 182 (????)
1908H. Klaassen (sigarensorteerder)
Achter den Boogaard 16 (1909)
1910A. Goorberg (arbeider)
1943C.H. van de Besselaar (huisschilder)

Achter de Boogaard 18

Achter den Boogaard I 181 (????)
1908H. Bouman (boekdrukker) - W. Rijcers (klompenmaker)
Achter den Boogaard 18 (1909)
1910W. Rijkers (klompenmaker)
1919Mart. van Hoek (borstelmaker)
1923Adrianus Carels (sigarenmaker)
1928J. v.d. Oetelaar
1943L. Schapendoenk (voeger)

Achter de Boogaard 20

Achter den Boogaard I 180 (1908)
Achter den Boogaard 20 (1909)
1910H. Bouman (boekdrukker)
1919H. Boumans (boekdrukker)
1923Henricus Boumans (letterzetter)
1928K.H. Aarts
1943G. Schreuders (sigarenmaker)

Achter de Boogaard 22

Achter den Boogaard I ongen. (1908)
Achter den Boogaard 22 (1909)

Achter de Boogaard 24

Achter den Boogaard 24 (1909)
1928W. Ulle
1943A. v.d. Werd (arbeider)

 
Achter de Boogaard H 73a

Achter den Boogaard H 73a (????)
1908J. van Stokkum (sigarenmaker)

Achter de Boogaard 33


Achter de Boogaard 31


Achter de Boogaard 29


Achter de Boogaard 27

Beerewoudstraat H 70 (????)
1865W. van Sas (varkenslagter)
Achter den Boogaard H 70 (????)
1908P. van Eekert (timmerman)
Achter den Boogaard 27 (1909)
1910P. van Eekert (timmerman)
1919J. van Grinsven (letterzetter)
1923Johannes van Grinsven (letterzetter)
1928J. van Grinsven

Achter de Boogaard 25

Achter den Boogaard H 69 (????)
1908W. Kwaks (remmer S.S.)
Achter den Boogaard 25 (1909)
1910H. van Haaren (smid)
1919J. van Stokkur (sigarenmaker)
1928H. Rexwinkel

Achter de Boogaard 23

Achter den Boogaard H 68 (????)
1908C.A. Geerts (goederenbesteller)
Achter den Boogaard 23 (1909)
1910C.A. Geerts (goederenbesteller)
1919C.A. Geerts (koopman)
1923Cornelis A. Geerts (koopman)
1928J. Belzer - W.A. van Hulst - wed. M.F.J. Koch

Achter de Boogaard 21

Achter den Boogaard H 67 (????)
1908A. Smits (sigarensorteerder)
Achter den Boogaard 21 (1909)
1919A. Smits (kistenmaker)
1910A. Smits (sigarensorteerder)

Achter de Boogaard 19

Achter den Boogaard H 66 (????)
1908C. Boselie (arbeider)
Achter den Boogaard 19 (1909)
1910C. Boselie (arbeider)
1919G. Boseliw (wagenknecht)
1928J.M. van Daalen

Achter de Boogaard 17

Beerewoudstraat H 65 (????)
1865A. Biesaart (stoffenverwer)
Achter den Boogaard H 65 (????)
1908F. van Stokkum (arbeider)
Achter den Boogaard 17 (1909)
1919F. van Stokkur (arbeider)
1910F. van Stokkum (arbeider)

Achter de Boogaard 15

Achter den Boogaard H 64 (????)
1908C. Kramer (arbeider)
Achter den Boogaard 15 (1909)
1910C. Kramer (arbeider)
1919Petrus van Bladel (koopman) - H. Serrée (smid)
1923Wilhelmus M. van Dartel (magazijnknecht)
1928W.M. van Dartel

Achter de Boogaard 13

Beerewoudstraat H 63 (????)
1865J. van Hoorn (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
Achter den Boogaard H 63 (????)
1908H. Bezet (arbeider)
Achter den Boogaard 13 (1909)
1910H. Bezet (arbeider)
1919Aug. Pigmans (sigarenmaker)
1923Frans Carels (sigarenmaker)
1928F. Carels

Achter de Boogaard 11

Achter den Boogaard H 62 (????)
1908J. Wijngaarden (borstelmaker)
Achter den Boogaard 11 (1909)
1910J. Wijngaarden (borstelmaker)
1919Ant. van Wijngaarden (borstelmaker)
1928A. van Wijngaarde - J.P. van Wijngaarde

Achter de Boogaard 9

Achter den Boogaard H 61 (????)
1908D. Bossom (arbeider)
Achter den Boogaard 9 (1909)
1910D. Bossom (arbeider)
1919Joh. van Daalen (burger korveër)
1923Johannes van Daalen (corveer)
1928J. van Daalen

Achter de Boogaard 7

Achter den Boogaard H 60 (????)
1908W. Hoek (borstelmaker)
Achter den Boogaard 7 (1909)
1910W. Hoek (borstelmaker)
1919H.A. van Dartel (timmerman)
1923Albertus van Dartel (timmerman)
1928A. van Dartel

Achter de Boogaard 5

Achter den Boogaard H 59 (????)
1908Fr. Smits (kuiper)
Achter den Boogaard 5 (1909)
1910Fr. Smits (kuiper)
1919Fr. Smits (arbeider)
1928wed. H. Brok - F.C.G. Smits

Achter de Boogaard 3

Beerewoudstraat H 58 (????)
1865A. Piccerie (varkenslagter)
Achter den Boogaard H 58 (????)
1908J.A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
Achter den Boogaard 3 (1909)
1910J.A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1919W. Eekels (grondwerker)
1923Wouterus Eekels (arbeider)
1928W. Eekels

Achter de Boogaard 1

Achter den Boogaard H 57 (1908)
Achter den Boogaard 1 (1909)
1910W. Kamman (wever)
1919W. Cammen (wever)
1928J.B.M. van der Vliet

Achter de Boogaard H 56

Beerewoudstraat H 56 (????)
1865J. van Vlokhoven (bode bij een begrafenisf.)
Achter den Boogaard H 56 (????)
1908W. Kammen (wever)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard H 55

Beerewoudstraat H 55 (????)
1865J.A. Moser (schrijnwerker)
Achter den Boogaard H 55 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Boogaard H 54

Beerewoudstraat H 54 (????)
1865P.H. Rijnders (korenmolenaar)
Achter den Boogaard H 54 (1908)
Vervallen (1909)

Postcodes
  5211 DG  1..51
  5211 DG  2..26
Straatindeling
  1909 : rechts 1..27, links 2..22
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 349

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 49, 50, 90, 109

n: vermelding in een voetnoot