afb.

Aawal

De Hofstad

Voorgevels nummers 6,8,10,12,14,16,18 en 5,7,9,11,13,15
Oorspronkelijke functie: Woonhuizen. Bouwperiode: 1888.
Bron: BHIC (HT052-001966)
~~~
Restauratie stadsmuur in 1976.
Bron: Plaquette
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Aawal
RB 31-05-1881
1910
Aawal
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Aawal
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Aangelegd op bastion

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 19 juni 2013 | 5
Artikelen
1974

Relatie

Aan onzekerheid dient een einde te komen. Noordwal en Aawal blijven vasthouden aan renovaties
Brabants Dagblad woensdag 4 december 1974 (foto)
 
1994

Relatie

Partiële herziening bestemmingsplan Zuid-Willemsvaart - Aa voor het gebied Muntelstraat/Aawal
Gemeente 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch 1994
 
Panden
Hinthamereinde
Aawal 1

Cafetaria "Bon Appétit".
Aawal L 295 (????)
1908S. Pabon (adm. v.h. garniz. nachtl. magazijn)
Aawal 1 (1909)
1910K. Spoelstra (gep. sergeant-majoor)
1919J. van Krevel (rijksambtenaar)
1928C.A.M. van Krevel - J. van Krevel
1943wed. M. Netten-Flammans - J. Vincent (chauffeur)

Aawal 2

Aawal L ongen. (1908)
Aawal 2 (1909)
1943J.L. Bossers - M.J. Bossers (kantoorbed.) - L.J.G. Lambooij (kantoorbediende ambt. P.N.E.M.)

Aawal L 297

Aawal L 297 (1908)
Vervallen (1909)

Aawal 4

Aawal L 298 (????)
1908Eigenbezit
Aawal 4 (1909)
1919P. Kreté (timmerman-aannemer)
1928C.L. Duijs - wed. L. Duijs
1943wed. M. Drost en Zn. (brandstoffenhandel) - J. Plekker

Aawal 4a

Aawal 4a (????)
1919Timmerwinkel P. Kreté en Zoon

Aawal 4b

Aawal 4b (????)
1928J. Plekker
1943J. Heesakkers (sigarenmaker)

Aawal 5

Aawal L 299 (????)
1908H. Alders - wed. Alders
Aawal 5 (1909)
1910H. Alders - Eigenbezit
1919W. van Oss (timmerman)
1928wed. A.H.C.M. Janssen - W.P. van Oss
1943H.J. Vercruijsse (loodgieter)

Aawal 6

Aawal L 300 (????)
1897H.M. Bouwens
1908C. Kimpel (meesterkn. schoenf.)
Aawal 6 (1909)
1910C. Kimpel (meesterkn. schoenf.)
1928mej. A.M.P. Wilms - wed. D. Wilms
1943J.A.M. Wilms (bankwerker)

Aawal 7

Aawal L 300a (????)
1908C. Pennings (schoensnijder)
Aawal 7 (1909)
1910C.A. Pennings (coupeur)
1919C.A. Pennings (coupeur)
1928J.H. Werkruijsse
1943J.A. Keller (sigarensorteerder)

Aawal 8

Aawal L 300b (????)
1908J.W. van Giezen (azijnmaker)
Aawal 8 (1909)
1910J.W. van Giezen (azijnmaker)
1919A.F. van Merkhof (schoensnijder)
1923Johannes H. Wetser (magazijnknecht)
1928J.H. Wetser (reiziger)
1943J.A.M. Zeeuwe (sigarenmaker)

Aawal 9

Aawal L 300c (????)
1908E.M. Goedmakers (letterzetter)
Aawal 9 (1909)
1910E.M. Goedmakers (letterzetter)
1919L. van d. Bogaert (behanger en stoffeerder)
1923Lambertus J. van den Bogaart (behanger)
1928wed. P.G. van de Leemput
1943W.J.A. van Amelsvoort (timmerman)

Aawal 10

Aawal L 300d (????)
1908A. Groenen (timmerman)
Aawal 10 (1909)
1910A. Groenen (timmerman)
1919A. Groenen (mr. timmerman aannemer)
1923Adrianus Groenen (aannemer)
1928J.A. Delmee
1943J.A. Delmee (typograaf)

Aawal 11

Aawal L 300e (????)
1908J. Loerakker (tramconducteur)
Aawal 11 (1909)
1910J. Loerakker (tramconducteur)
1919Alida Loerakker - J. Loerakker (tramconducteur)
1928Th.J. Wetzer (sigarenmaker)
1943T.J. Wetzer (sigarensorteerder)
1956T.J. Wetzer (sigarensorteerder)

Aawal 12

Aawal L 300f (????)
1908W. v.d. Bouwhuijsen
Aawal 12 (1909)
1910wed. L. van den Bouwhuijsen
1919wed. L. van den Bouwhuijsen
1923Wilhelmus A. Hagemans (machinist slachthuis)
1928W.A. Hagemans - L. Wellens
1943W.A. Hagemans

Aawal 13

Aawal L 300g (????)
1908H.J. Duits (letterzetter)
Aawal 13 (1909)
1910H.J. Duits (letterzetter)
1919W.A. Hagemans (hulp-machinist)
1928Th. Vorstenbosch
1943wed. P.S. Vorstenbosch-van Kempen

Aawal 14

Aawal L 300h (????)
1908M. Simonis (smid)
Aawal 14 (1909)
1910J. Huiskamp (bediende prov. griffie) - M. Simonis (smid)
1919H.M. de Mug (sigarenmaker)
1928H. de Mug
1943J.W. van de Leemput (kantoorbediende) - wed. H.A.A. van de Leemput-Viguurs

Aawal 15

Aawal L 300i (????)
1908L. van Amelsvoort (steenhouwer)
Aawal 15 (1909)
1910L. van Amelsvoort (steenhouwer)
1919A.M. van Esch (kellner)
1923Aloisius M.G.Th. van Esch (kellner)
1928A.M.G.Th. van Esch
1943J. van den Groenendaal (kleermaker)

Aawal 16

Aawal L 300j (????)
1908Th. Michiels (pakhuisknecht)
Aawal 16 (1909)
1910Th. Michiels (pakhuisknecht)
1919wed. M.J. Michels
1928H.J. Schrover
1943H.J. Schrover (sigarensorteerder) - J.H.M. Schrover (schrijver)

Aawal 17

Aawal L 300k (????)
1908C. Kappe (schoenmaker)
Aawal 17 (1909)
1910wed. M. Bruisters - Jos.A.J. Versteijnen (letterzetter)
1919A.W. Burgerhoff (sigarenmaker)
1928J.A. Trum
1943J.F.F. Vorstenbosch (sigarenmaker) - wed. C. Vorstenbosch-van Berloo

Aawal 18

Aawal L 300l (????)
1908Jos.A.J. Versteijnen (letterzetter)
Aawal 18 (1909)
1910C. Kappe (schoenmaker)
1919A.A. van Amelsfoort (steenhouwer)
1923Aloijsius A. van Amelsvoort (steenhouwer)
1928A.A. van Amelsvoort
1943A.A. van Amelsvoort (steenhouwer)

Muntelwal
Postcodes
  5211 PS 1..63
  5211 PS 2..50
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs den Muntelmolen tot de Petroleumloods ... Aawal ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..18
  2004 : 1..63 (postcodes)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 359

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 231

n: vermelding in een voetnoot