Gerard Rooijakkers (e.a.)

Dat gaat naar Den Bosch toe ... : De vier stations van 's-Hertogenbosch 1870-1998
Uitgeverij Waanders | Zwolle 1998 | ISBN 90-4009-237-0

R. Glaudemans en G. van Tussenbroek (red.)

De Moerasdraak : Achthonderd jaar Bossche Vestingwerken
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 1998 | ISBN 90-4009-382-2

Frans van Gaal en Peter Verhagen (red.)

's-Hertogenbosch Binnen de Veste : een historische verkenningstocht
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-631-8

Jan van Oudheusden en Aart Vos (red.)

De Wereld van Bosch : De stad 's-Hertogenbosch ten tijde van de schilder Bosch
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-632-6

E. de Bruyn (red.)

De Vergeten Beeldentaal van Jheronimus Bosch : De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2001 | ISBN 90-7070-634-2

T. Hoogbergen en M. Ackermans (samenstellers)

Kloosters en Religieus Leven : Historie met toekomst
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-649-0

T. Hoogbergen en R. Bouman (red.)

Thema vol Variaties : Muziekleven in 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-4008-672-9

G. Roelvink (red.)

Gegeven den sangeren : Zestiende-eeuwse muziek in woord, beeld en geluid
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-655-5

T. Hoogbergen (red.)

De Muntel 's-Hertogenbosch 1921-2001 : "een nieuw Land van Belofte"
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2002 | ISBN 90-7070-647-0

H. van den Besselaar

W Zeet Uwes
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-664-4

Arnoud-Jan Bijsterveld e.a.

De Kroniek van de Hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus : Vertaling, inleiding en voortzetting
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-673-3

Hans Willems en Bram Steketee (red.)

Verboden Kringen : Vrije schootsvelden en inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-666-0

Huibert Crijns, Jos van der Ven en Adr. Heinen uitgevers (eindred.)

Dagboek 1629 : Ooggetuigen van ht beleg van 's-Hertogenbosch
Herziene uitgave van het Dagboek 1629 van Peter-Jan van der Heijden, met aanvullingen
Adr. Heinen Uitgevers | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-696-2

Jan Wijtmans (eindred.)

Discovering voices : Internationaal Vocalisten Concours 's-Hertogenbosch 50 jaar
Stichting 's-Hertogenbosch muziekstad | 's-Hertogenbosch 2004 | ISBN 90-7070-699-7

Ton Kappelhof

Dukaten, daalders en duiten : Een geschiedenis van het geld
Waanders | Zwolle 2006 | ISBN 90-4009-158-7

Jan Bluyssen

Gebroken wit : Heruitgave, met aanvulling over de afgelopen 20 jaar
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2006

Hanno Wijsman

Handschriften voor het hertogdom : De mooiste verluchte manuscripten van Brabantse hertogen, edellieden, kloosterlingen en stedelingen
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2007 | ISBN 90-8730-004-3

R.H. Marijnissen, m.m.v. Pieter Ruyffelaere

Bosch : Heruitgave van het volledige oeuvre van Hieronymus Bosch
Brussel 2007

Ren Kok (red.)

'Wegens bijzondere omstandigheden ...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940 - 1944
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2008 | ISBN 90-8730-019-7

Jac. Biemans, Theo Hoogbergen, Ton Meulman, Bart Smit en Jos van der Ven (red.)

Het Grote Ontdek Den Bosch Doeboek
Stichting ABC | 's-Hertogenbosch 2009 | ISBN 90-7795-508-5

Louis Pirenne

De archivaris vertelt : Tilburgse en Bossche herinneringen
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2009 | ISBN 90-8730-022-7

Denise de Costa

Wonen in een klooster : Clarissen, Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars
Uitgeverij d'jonge Hond | Zwolle 2010 | ISBN 90-8910-142-6

Harrie Boekwijt, Ronald Glaudemans en Wim Hagemans

De Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch : Geschiedenis van de bouw
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2010 | ISBN 90-8730-031-9

Jan van Oudheusden en Harry Tummers

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
Stichting ABC - Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2010 | ISBN 90-8680-136-7