A
Admiraal te 's-Hertogenbosch
B
Begraafperikelen
Borgbrieven:
Algemeen
Afgegeven door schepenen van 's-Hertogenbosch 1684-1809
Borgbrieven te Orten 1681-1805
Godshuizen 1755-1810
Borgstellingen:
Borgstelling confinementen 1764-1807
Borgstellingen gepasseerd voor schepenen 1742-1808
Borgstellingen te Orten 1681-1805
Borgstellingen van binnengekomen personen 1755-1810
Brede Haven
Brieven van naturalisatie
Brieven van octrooij
D
De bebouwing langs de Brede Haven te 's-Hertogenbosch
De pest te 's-Hertogenbosch
De Zusters van Orthen te 's-Hertogenbosch
Den Bosch en de opstand tegen het Spaanse Gezag
E
Een Bosschenaar zeerover in het midden der negentiende eeuw?
Een Engelse kerk te 's-Hertogenbosch
Een geval van lepra
Een lapidair palimpsest
Erfdelingen:
Periode 1467-1580
Periode 1544-1637
Periode 1551-1570
Periode 1570-1600
Periode 1629-1709
Periode 1680-1792
G
Genealogie:
Admiraal te 's-Hertogenbosch
Passier, een slagersgeslacht te 's-Hertogenbosch
Van Bousel : Een schippersgeslacht te 's-Hertogenbosch
'Genezing' in de zeventiende eeuw
Gevolgen van de capitulatie van Den Bosch in 1629
Gevolgen voor de vierde Engelse oorlog (1780-1784)
H
Het Bosch' Protocol tussen 1500 en 1700
Het sociale aspect van het peter- en meterschap
Huwelijken in het schepenprotocol van Engelen
Huwelijksproblemen voor notarissen te 's-Hertogenbosch
Huwelijksrecht:
Huwelijksrecht in Brabant
Nogmaals huwelijksrecht in Brabant
I
In Franse krijgsdienst overleden
Inventarissen voor schepenen van 's-Hertogenbosch 1749-1809
M
Momboirboeken:
Periode 1554-1600
Periode 1560-1590
Periode 1588-1625
Periode 1625-1645
Periode 1645-1687
Periode 1697-1809
N
Nationale Militie:
Dienstplichtingen van de Nationale Militie
Militaire dienstplicht
Naturalisatie in vroeger tijd
Noodlottige gevolgen van de restauratie van de Sint Jan te 's-Hertogenbosch
O
Ontstaan en ontwikkeling van borg- of ontlastbrieven
Oost- en West-IndiŽ in het oud-notarieel Archief van 's-Hertogenbosch
Overleden op reis
P
Passier, een slagersgeslacht te 's-Hertogenbosch
R
Reispassen uitgereikt door schepenen 1769-1806
S
Schepenbank:
Bokhoven 1610-1810
Empel 1607-1811
Engelen 1642-1810
's-Hertogenbosch aan het einde van de 19e eeuw
Sociale voorzieningen in 's-Hertogenbosch:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Sprokkels:
Apothecarijen
De prijs van het kloosterlingschap
Ethiopie in 's-Hertogenbosch?
'Genezing' in de zeventiende eeuw
Sprokkels (61)
Sprokkels (90)
Sprokkels (99)
T
Testamenten:
Algemeen
Gepasseerd voor notaris Gillis Ketgen sr 1621-1660
Gepasseerd voor notarissen te 's-Hertogenbosch 1580-1810
Tijdelijke bijzetting
U
Uit de correspondentie van de burgemeester van Den Bosch
Uit het notarieel archief van 's-Hertogenbosch
Z
Zwitserse militairen in de Lage Landen