De St Janskerk te 's-Hertogenbosch

Jan Mosmans


Eerste hoofdstuk ~ De Romaansche St Jan (± 1210)

Tweede hoofdstuk ~ De gotiek St Jan met ronde kolommen en kolonetten (1280)

Derde hoofdstuk ~ Bouw der tegenwoordige St Janskerk (± 1330 - ± 1530)

Vierde hoofdstuk ~ De vijf elkaar opvolgende choren of kapellen der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

Vijfde hoofdstuk ~ Algemeen bouwkundig overzicht der kerk

Zesde hoofdstuk ~ Algemeen overzicht van den eeredienst

Zevende hoofdstuk ~ Het bloeitijdperk der St Jan en wat daaruit nog is overgebleven

Achtste hoofdstuk ~ Ontluistering en herstel, brand en nieuwe meubelen

Negende hoofdstuk ~ De St Jan in Protestantsch bezit

Tiende hoofdstuk ~ Een nieuwe orde van zaken


Verbeteringen en aanvullingen 544 Bibliotheek Stadsarchief 's-Hertogenbosch H 34