1
15e-eeuws bewaard relict
A
Aaneensluitende portiek-etagewoningen
Afgeschuinde hoektravee
Afsluitend hoekpand
Amsterdamse Schoolstijl
Arbeiderswoningen in traditioneel-ambachtelijke bouwstijl
B
Barokke dokterswoning op Het Zand
Bedrijfsvestiging geïntegreerd met woonbebouwing
Beeldbepalende en monumentale vormgeving
Beeldbepalende gevel
Beeldbepalende hoekligging
Behoort tot de oudste verkaveling
Bestuur der Godshuizen
Bijzondere dubbelwoning
Binnen de oudste stadsmuur
Bisschoppelijk paleis aan de Parade
Boerderij Godschalx in Oud-Empel
Bouwblok in Amsterdamse Schoolstijl
Bouwblok uit 1931 - Van Noremborghstraat 3-7
C
Complex met rijke historie
Cultureel middelpunt
D
De Bossche Ome Jan
De Drie Moriaenshoofden
De Drie Snellekens
De Heus Brokking Koudijs
De Stadt Ravensteijn
De toren van de Sint-Jan
De Twaalf Apostelen
De Twee Meerminnen
De Vergulde Biecorf
De Vergulde Kluister
De Vier Heemskinderen in beeld
De Wereld: hoog en deftig
Decoratieve gevels
Delftse Schoolstijl in Oud-Empel
Diverse gevelaccenten
Dorpsvilla uit het interbellum
Draaibrug Stadsdommel
Drie huizen samengevoegd
Dubbel spiegelsymmetrisch herenhuis
Dubbele vierzijdige erker
E
Een adellijk stadspaleis
Een bewogen verleden
Een bril voor papen
Een draak bij station van Den Bosch
Een gaaf interieur
Een gevarieerd gevelbeeld
Een hoge, beeldbepalende winkelwoning
Een smal maar diep pand
Een sobere, eclectische vormgeving
Eerste gestapelde woningbouw
Eeuwenlang bekend als apotheek
Eeuwenlang toegangspoort
Eeuwenoude kelders
Erkers, balkons en topgevels
Evangelisatiepand Bethel
Expressionisme uit het interbellum
Expressionistisch met vleugje art deco
Expressionistische voorgevel
F
Fabeldier in bovenlicht
Fabrikantenwoning
Fort Orthen: noordelijke voorpost
Fraai historisch ensemble
Fraaie klokgevel
Fraterhuis en Gansepoort
Fraterhuis en seminarie
Functionalistische bouwstijl uit zestiger jaren
G
Gaafheid van interieur en exterieur
Gave 19e-eeuwse lijstgevel
Gebogen fronton met jaartal 1661
Geboortehuis van bisschop
Gebouwd na grote brand in 1858
Gegoede arbeidersklasse
Gemeentehuis Empel
Gepleisterde lijstgevel uit 1860
Geprefabriceerde betonblokkenbouw
Gesloten bouwblok
Gevel met attiek
Gewelf met gordelbogen
Grasso Koninklijke Machinefabrieken
Grens van Vrijdom 's-Hertogenbosch
H
Herenhuis met pleinvormende gevelwand
Herenhuizen op Het Zand
Het Fransch Kabinet
Het Gereformeerd Burger Weeshuis
Het Middelburgsche schip in beeld
Het Vergulde Duifke
Het Vergult Vierslot
Het Wapen van Emden
Het Witte Huis aan de Aa
Historisch pand met twee achterhuizen
Historische perceelsstructuur
Hoekhuis met kern uit 15e eeuw
Hoekpand met twee herenhuizen
Hoge trapgevel
Hoge, monumentale bouwmassa
Horizontale schijnvoegen
Huisvesting voor militairen
I
In de Drij Swarte Mollen
In de stijl van Frank Lloyd Wright
In drie delen geknikte voorgevel
In oorspong uit 17e eeuw
In sobere stijl gebouwd
Indrukwekkend voormalig schoolgebouw
Ingetogen en verzorgde gevelwand
Intact en tevens een afsluiting
Invloeden van de neorenaissance
J
Joods gebedshuis
Juweel uit vroege 17e eeuw
K
Kantoorbouw in het interbellum
Karakteristiek herenhuis van eind 19e eeuw
Karakteristieke bouwmassa
Kenmerkend voor Wederopbouwperiode
Kleurige verblendsteen
Kleurrijke muurschilderingen
Klooster en Sint-Jozefkerk
Kop-hals-romp type
Kosterswoning
Kweekschool Concordia en H. Hartmulo
L
Laatmiddeleeuwse oorsprong
Laatmiddeleeuwse schermgevel
Lakenhal, Vleeshuis, Boterhal, warenhuis
Lijstgevel met classicistische indeling
M
Mannen- en vrouwenhuis
Markante afsluiting van Emmaplein
Markante bouwmassa
Markante hoekwoning uit de 19e eeuw
Markante lichttoren als blikvanger
Markante, afgeschuinde hoekoplossing
Mengvorm
Met een 13e-eeuwse fundering
Met twee vaste achterhuizen
Middeleeuwse bebouwing
Middeleeuwse verlichting
Mix van art deco en Amsterdamse School
Monument Vondelingenhuis
Monument: De L.W. Beekmanschool
Monument: Stadsvilla De Gruyter
Monumentaal pand Kring Vrienden
Monumentaal schoolgebouw in De Vliert
Monumentale gevelarchitectuur
Mortuarium en kapel van het Groot Ziekengasthuis
Multifunctioneel Rood Kruis
Muurwerk uit 15e en 16e eeuw
N
Negentiende-eeuws herenhuis met hoektoren
Negentiende-eeuwse pilastergevel
Neorenaissance halsgevel uit 1887
Net buiten eerste stadsmuur:
Fonteinstraat
Snellestraat
Noodwoningen
O
Oirkens en moirkens
Onderdeel bierbrouwerij De Ster
Onderkomen voor ruiterij
Ongebruikelijke en markante proportionering
Ongekend mooi interieur
Ontwerp met hoektoren met zinken spits
Ontworpen in Jugendstil
Oorsprong ligt in de 13e eeuw
Oorspronkelijk groot stenen zaalhuis
Oorspronkelijk pensionaatgebouw
Op de eerste stadsmuur:
Kerkstraat 14
Snellestraat 9
Op de fundamenten van een fort
Opvallende hoekoplossing
Opvallende torenuitbouw
Oud-burgemeesterswoning
Oudste bakstenen huis
Oudste Bossche waterpoort
Oudste psychiatrische kliniek
Over de Binnendieze gebouwd
Overdekte militaire rijloods
Overkraagde Koepoort
P
Pakhuis met kantoor
Pand uit Wederopbouwperiode
Panden met verzorgde elementen
Panden op een kenmerkend punt
Parochiehuis wordt wijkcentrum
Pastorie is een gemeentelijk monument
Pastorie Sint-Antoniuskerk
Patriciërswoning uit de 19e eeuw
Paviljoen voor besmettelijke ziektes
Plebanie van de Sint-Janskathedraal
Portiek-etagewoningen - Luijbenstraat 18-22
R
Refugiehuis Mariënhage
Refugiehuis Sint-Geertrui
Reliëfs in de voorgevel
Representatieve dijkwoning
Restant van een voormalig gehucht
Rij middenstandswoningen
Rijke Brabantse gotiek
Rijke geveldetaillering
Rijks Hoogere Burgerschool
Rijksmonument De Swaen
Rückertbrug over de Aa
S
Samengevoegde panden met oude kern
Scheiding naar geslacht
Schilderachtige woning
Scholencomplex St. Josephstraat
Schuilkerk
Smal en ondiep
Sobere, harmonieuze villabouw
Sociëteit in De Zwarte en Witte Arend aan de Markt
Stadspand met opslagfunctie
Sterk verticale geleding
T
Tegen oudste stadsmuur
Tehuis voor weduwen en ongehuwde vrouwen
Topgevels met houtbeschot
Tot woonhuis omgebouwde noodkerk
Twee historische huizen
Twee verdiepte portieken
Typerende neorenaissance bouwstijl
Typisch Bosch woonhuis
U
Uitgebleekt met het Bleekhuis
Uniform bouwblok
V
Van convent tot kloosterhotel
Van Dinghuis tot woonhuis
Van Griffie tot Provinciaal Depot
Van laat-middeleeuwse origine
Van oorsprong drie armenhuizen
Van scholencomplex tot woningen
Van sigaren naar pop en kunst
Veerhuis aan de Maas
Verdreven en weer terug
Verering van Heilige Maria
Verfijnde detaillering en verzorgde ornamentiek
Verticaal geplaatste dakpannen
Vertrouwen in technologie
Verzekeringen, boeken en schilderijen
Verzorgde afwerking gevels
Verzorgde ornamentiek fabrikantenwoning
Via Waterstraat naar Citadel
Vijf identieke panden in de stad
Vijftiende-eeuwse kern
Vijftiende-eeuwse muurschilderingen
Voormalig Huis van Bewaring
Voormalig koffiehuis
Voormalig Paleis van Justitie
Voormalig pensionaatgebouw
Voormalige artilleriekazerne
Voormalige beneden- en bovenwoning
Voormalige Kruisbroederskerk
Voormalige toegang tot klooster
Voorzien van een 'leugenaar'
Vormenstijl van Engels landhuis
Vroeg twintigste-eeuws herenhuis
Vroeg voorbeeld kalkzandsteenbouw
Vroegere bankierswoning Villa Zandstaete
W
Waardevolle gevel
Waardevolle interieurelementen
Weinig horizontale geleding
Winterverblijf voor rijken
Woningcomplex voor grote gezinnen
Woonblok in neorenaissance stijl
Woonhuis aan Julianaplein
Woonwinkelruimte uit 18e eeuw
Z
Zeer geïntegreerde mix
Zeldzame voorgevelarchitectuur
Zeven eeuwen historie
Zowel woon- als winkelfunctie
Zuiver drinkwater behoedde voor cholera
Zware fundering uit de dertiende eeuw