De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

C.J.A.C. Peeters


Inleiding

1. Kerkelijke geschiedenis

2. Bouwberichten

3. Het bouwbedrijf

4. De eerste restauratie

Architecten van de restauratie
Beeldhouwers

5. De tweede restauratie

6. De bouwmaterialen

7. De kerk in haar omgeving

8. Fundering en vloeren

9. Beschrijving

10. Het beeldhouwwerk

11. Beschildering van het interieur

12. De gebrandschilderde glazen

13. De kerkinventaris

14. Samenvatting van de bouwgeschiedenis

15. De westtoren

Noten