H
Hertalingen:
Van Veen - Brieven over het beleg 1629
T
Transcripties:
Broer Iansz. - Journael oft Dach-register 1629
Henry Hexham - Een cort Historisch Relaes
Joseph Cuvelier - Correspondance de la Cour d'Espagne (1628-1629)
Lieuwe van Aitzema - Saken van Staet en Oorlog selectie 's-Hertogenbosch 1629
Pieter Bor - Gelegentheyt van 'sHertogen-Bosch
Prempart - Verhael ofte corte beschryvinghe 1630
V
Vertalingen:
Jacques Wijts - Memoires beleg 1629