afb.

Joannes Zwijsen

Kerkdriel 28 augustus 1794 - 's-Hertogenbosch 16 oktober 1877 (83)

Bisdom

Johannes Zwijsen

Bouwer aan de kerk in Nederland (1853-1877)

bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Joannes Zwijsen

bron: J. Witlox, J. Zwijsen; Geschiedenis Katholieke kerk in Nederland; Haaren-Belveren.

402
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 402
Levensloop

Monseigneur Joannes Zwijsen

 • Priester gewijd te Mechelen, 20 december 1817
 • Kapellaan te Schijndel, 14 september 1818
 • Pastoor te Best, 26 april 1828
 • Pastoor te Tilburg (aan 't Heike), 8 mei 1832
 • Benoemd Bisshop van Gerra i.p.i., en Coadjutor van Z.D.H. Mgr den Dubbelden met regt van opvolging, 14 januari 1842
 • Geconsacreerd in zijne Parochie-kerk te Tilburg, 17 april 1842
 • Ad interim Zaakgelastigde van den H. Stoel bij het Nederlandsch Hof te 's Hage, en Vice-Superior der Hollansche Zending, 15 september 1847
 • Mgr Dubbelden opgevolg in het bestuur van 't Bisdom van 's Bosch, 13 oktober 1851
 • Bij de herstelling der Kerkelijke Hierarchie benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht en Administrator van 's Bosch, 4 maart 1853
 • Door een moorddadige hand aangevallen, maar gelukkig behouden, 15 juli 1863
 • Van het bestuur des Aartsbisdoms door Z.H. ontheven, en tot Bisschop van 's Bosch, met den titel van Aartsbisschop-Bisschop, aangesteld, 4 februari 1868
 • Naar Rome voor een derde maal vertrokken ter bijwoning van 't algemeen Vaticaansch Concilie, 18 oktober 1869
 • Begraven op het R.K. Kerkhof der Stad onder Orten, 19 oktober 1877
Bidprentje
Artikelen
1868

J.B. van Son

Z.D. Hoogw. Mgr. Joannes Zwijsen
De katholieke illustratie 30 (1868/1869) 238-239
 
1868

Redactie

Het monument des aartsbisschops Joannes Zwijsen, in de hoofdkerk te 's Hertogenbosch
De katholieke illustratie 43 (1868/1869) 341-342
 
1890

F.M.A. Arnolds

Mgr. Joannes Zwijsen : Ü 16 oktober 1877
Bossche legenden en verhalen 4 (1890) 282-371
1909

J.A.F. Kronenburg

Levensschets van mgr. Joannes Zwijsen als stichter van de congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg
Stoomdrukkerij R.K. jongensweeshuis. Tilburg 1909
 
1919

Redactie

Oprichting van het Huis der Zoete Moeder te 's Hertogenbosch. Aanslag op het leven van Mgr Zwijsen. Vereeniging van het Allerh. Sacrament
Levensschets van den hoogeerw. pater Maria Franciscus Salesius de Beer, eersten superior generaal van de congregatie der fraters van O.L. Vrouw, moeder van Barmhartigheid te Tilburg
(Tilburg 1919) 157-170
 
1923

Redactie

Een Gedenkdag (15 juli 1864. Moordaanslag op Mgr. Zwijsen) door Z(wijsen)
Sint-Jans-Klokken 28 (1923) 327-329
 
1924

Redactie

Plechtige Consecratie van Mgr. Joannes Zwijsen tot bisschop van Gerra in partibus infidelium
Sint-Jans-Klokken 80 (1923) 329-331
 
1927

Redactie

Mgr. Joannes Zwijsen 1794-1877
Bossche Bijdragen VIII (1927) 225-226
 
1927

P. Albers, S.J.

Hoe Mgr. Joannes Zwijsen aartsbisschop van Utrecht werd
Bossche Bijdragen VIII (1927) 227-242
 
1927

J. de Jong

Mgr. Joannes Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht
Bossche Bijdragen VIII (1927) 243-255
 
1928

F. van Hoeck S.J.

Uit de eerste jaren der Zusters-Congregatie van Mgr. Zwijsen
Bossche Bijdragen IX (1928) 195-208
 
1932

J. Kleijntjens S.J.

Benoeming van Mgr. Zwijsen tot bisschop
Bossche Bijdragen XI (1932) 149-151
 
1941

J. Witlox

Monseigneur Joannes Zwijsen. Een man van vorstelijk karakter en hoogepriesterlijk geloof, trouw en oprecht Nederlander
Pax. 's-Gravenhage 1941
 
1946

Frater M. Tharcisio Horsten

De stichting in Den Bosch. De aanslag op Mgr. De eerste 25 jaren geŽindigd
Horsten, Frater M. Tharcisio. De fraters van Tilburg van 1844-1944. Deel 1 (Tilburg 1946) 138-168
 
1958

J. Barten S.J.

Mgr. Zwijsen en de JezuÔeten te 's-Gravenhage
Bossche Bijdragen XXIV (1958) 111-112, 113-120
 
1977

J.H. Grever

Archbishop Joannes Zwijsen. A reappraisal. A presentation delivered to the Brothers of our lady, Mother of mercy in the regio of California
s.n. Los Angeles 1977
 
1977

J.W.M. Peijnenburg

Bisschop Zwijsen een eeuw geleden overleden
Krantenartikel vrijdag 14 oktober 1977 (foto)
 
1977

Koos Neesen

Zoon van Kerkdrielse molenaar werd groot sociaal hervormer. Honderdste sterfdag mgr. J. Zwijsen
Krantenartikel zaterdag 15 oktober 1977 (foto)
 
1986

Redactie

Zwijsen, Joannes
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 402
 
1991

H. Beex

De oprichting van de parochie Zijtaart
Van Vehchele tot Veghel 3 (1991) 1-15
 
1996

Jan Brouwers

De bisschop van Tilburg : Biografie van mgr. Zwijsen
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 5/6 (december 1996 - januari 1997) 30-32
 
1996

J.W.M. Peijnenburg

Joannes Zwijsen, bisschop 1794-1877
Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Tilburg 1996
 
1996

John Vermulst

Johannes Zwijsen, bisschop 1794-1874
KringNieuws 6 (1996) 11-12
 
1996

Kees van Hasselt

Bisschop Zwijsen blootgelegd in een doortimmerde studie. Dr. Jan Peijnenburg schreef bekende en vergeten documenten aaneen. Wapenspreuk 'zachtmoedig en sterk' was maar half van toepassing
Bisdomblad 39 (1996) 8-9
 
1998

Ed Schilders

Het geheim van Huize Gerra. De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijsen 15 juli 1863. Een poging tot reconstructie
Jan van Laarhoven Boeken. Tilburg 1998
 
Boeken
1927

J.H.J.M. Witlox

Monseigneur Joannes Zwijsen : Een levens-en karakterbeeld : 's-Hertogenbosch
Teulings' Uitgevers-Maatschappij 1927
 
Kunstafbeeldingen

Bisschop Zwijsen, ca 1865

vervaardiger: Jan Peeters
techniek: olieverf op doek, 74.5 x 55.5 cm

Bisschop Zwijsen zegent de aanwezigen van het Provinciaal Concilie in Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
Utrecht, Museum Catharijnenconvent (inv.nr. RMCC s00125)
Afbeeldingen
 • 16 oktober 1877
 • 16 oktober 1877
 • 16 oktober 1877
 • 16 oktober 1877
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 9, 62, 66, 68, 123-128, 185

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 223, 390

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 86, 141, 149 (afb.), 154, t7.4

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 215

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 23, 339, 342, 346, 348, 353-355, 358, 359, 375, 380, 385, 387, 390, 396, 415; II. 350, 357

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 11, 14; II. 387, 394

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 223, 225, 239, 240

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 163

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 1, 3, 14, 22n, 36

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 14, 15, 23

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 209-210, 236, 266, 286, 292, 308, 310, 337

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 447, 448

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) passim.

Wies van Leeuwen, 'Kloosters in Brabant op weg naar de eenentwintigste eeuw' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek (2015) 146, 149

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk LXXI (1987) passim

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 21

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 84

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 642, 666, 667

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 65, 108n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 9, 10, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 85, 91, 99, 112, 162, 197, 254, 328, 330, 331, 341, 342, 343, 366

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 51, 105, 187, 192, 193, 194, 200, 202-224, 227, 228, 229, 231, 237, 241, 242, 247, 281, 315, 344, 345, 346

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 404

A.H.M. van Schaik, Dr. Hendrik Moller 1869-1940 (1988) 7, 8, 19, 51

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 26, 37, 40, 41, 42, 44, 46-47, 59, 66, 69, 72, 77, 78, 81, 83, 86, 92, 97-98, 100, 109-117, 118, 157, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 170, 171, 174-175, 183, 184, 185-187, 207-208, 221, 229, 239, 241, 249, 251, 263, 270

J.M.M. van der Vaart, Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer (2017) 127

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 158, 244, 249, 250, 265, 395

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 213, 381, 440

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 134

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 189

-

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 402

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 168, 175; 16 (1999) 298; 17-18 (2000-2001) 340, 341; 33 (2016) 224

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 8-9, 13

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 199

n: vermelding in een voetnoot