Johannes de Zweensberghen

Bichelaer, van den

384. Zweensberghen, Johannes de

Noten
1.Van Oirschot, Middeleeuwse kastelen, 44-46; GAH, RA 1197, fo.17r (12 jan. 1426), fo.64v (11 jan.1426), RA 1199, fo.307r (1429), RA 1201, fo.56v, fo.108r (1431), RA 1206, fo.33v (1436), RA 1214, fo.93v (29 mei 1444), fo.174r-v (18 apr.1444), fo.199r (1444), 1217, fo.260v (17 dec.1446), RA 1220, fo.4v (11 okt.1449), fo.205r (23 sept.1448); APB, St.Jan II, Obituarium, p.337 (20 nov.: "Obitus Johannis de Zweensberch et Ode, eius prime uxoris, ante altare Sancti Nicolai"); Van Rooij, Het oud-archief, II 269 nrs.990 en 991, 275 nr.1014; OLVB 49, fo.30v.
2.OLVB 52, band 3, fo.44r (1451/52); GAH, RA 1225, fo.88r (30 juni 1455); Bijlage II 93.2.
3.GAH, Coll.BT 53 (regest 49) (21 juli 1447); RANB, KO 93 (regest 411) (24 juli 1454); Bijlage II 384.1; GAH, RA 1218, fo.408r (1447/48), RA 1228, fo.232v, fo.269v (1457/58), RA 1231, fo.180r (1461), RA 1232, fo.47r (23 mrt.1462), fo.180r (1461/62), fo.349v (27 sept.1463), fo.454r (18 febr.1463).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)