Paulus Borchardi de Zulichem

Bichelaer, van den

382. Zulichem, Paulus Borchardi de

Noten
1.Jacobs, Justitie, 257-260, 262; Van Rooij, Het oud-archief, II 18 nr.50; Glebbeek, "De kerkfabriek", 191, 204; Mosmans, De St.Janskerk, 71-72, 231, 232; GAH, THG 158 (22 aug.1326), 220 (12 mrt.1338), 241 (29 juni 1341), 261 (22 jan.1343), 774 (17 juni 1376), 866 (5 sept.1381), 924 (19 sept.1383), 1245 (8 jan.1399), 1266a (24 mrt.1400), 1304 (25 apr.1402), 1387 (11 sept.1405), 2432 (5 sept.1460); OLVB 52, band 0, fo.3v (1329/30), fo.11v (1334/44); Van Bavel, Regestenboek, I 46 nr.208 (12 mrt.1338: Jacop van Zulikem, arbiter in een geschil); GAH, AVMGH 4, fo.71r-71v (4 juni 1390); Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.30 (17 jan.: Jacob van Zulichem en zijn vrouw Mechtelt), p.153 (20 mei: heer Goeswijn van Zuulichem, priester, en Mechtelt Berwijns), p.328 (11 nov.: Jacob van Zulikem en zijn vrouw Alveradis); Bijlage II 277.5 (1336: [dominus] Goeswinus de Zulekom [, presbiter], getuige in de St.Jan).
2.Van Bavel, Regestenboek, I 55 nr.260, 65 nr. 314, 70 nr.338.
3.GAH, RA 1178, fo.288r (1390), RA 1179, fo.148r, fo.149r (1391/92), RA 1185, fo.56r (1406/07), RA 1190, fo.214r (1416/17), RA 1191, fo.499v (1419/20), RA 1193, fo.327v (1422/23), RA 1194, fo.31v (1424), fo.44v (12 nov.1423), fo.52v, fo.136v, fo.175v (1424), RA 1195, fo.15r (1424/25), RA 1201, fo.54r, fo.207v (1431), RA 1202, fo.50v, fo.143v, fo.297v (1432), RA 1203, fo.15v, 118r (1432), RA 1216, fo.266r (1446), RA 1236, fo.184r (1467), zie ook RA 1177, fo.271r (1385/86), RA 1179, p.549 (1393) (Henric van Zulikem, steenhouwer, zoon van wijlen meester Goessen van Zulichem, en zijn vrouw Lysbeth, weduwe van Jan Spiker); Mosmans, De St.Janskerk, 237; Bijlage II 54.2, 54.3, 382.37.
4.GAH, AVMGH 4, fo.5v-7r (23 mrt.1418 n.s.: dominus Paulus Borchardi, canonicus ecclesie Sancti Johannis in Buscoducis ac opidanus natus opidi de Buscoducis); RALI, Thorn, Cartularium 1, p.194-206 (28 mei en 14 juni 1392) (= Habets, De archieven, 292-293 nr.276); AAB II, hs. Kievits, p.23.
5.Bijlage II 26.7, 293.2, 382.14 t/m 382.46, 389.2; AAB II, hs. Kievits, p.23 (volgens Kievits was heer Pauwels’ prebende verbonden aan het altaar van St.Jacobus en St.Anthonius); Schutjes, Geschiedenis, IV 232; GAH, RA 1187, fo.114r (8 apr.1411), RA 1188, fo.248v (5 sept.1413), fo.423v (24 mei 1414), RA 1200, fo.12r (18 nov.1429), RA 1202, fo.302r (6 aug.1432), RA 1232, fo.133r (24 nov.1461); GAH, AVMGH 4, fo.5v-6r (23 mrt.1418 n.s.), fo.6v-7r (idem), 34, fo.170r-v (23 mrt.1422 n.s.), fo.168v-169v (idem); Juten, Consilium, 216; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 97, 180; Meuwese, (US, 50.
6.Bijlage II 264.67, 382.1 t/m 382.61; RANB, KDOG 2, fo.45r-46r (4 mei 1400) (regest 112), fo.77v-78r (10 apr.1400) (idem); Mosmans, De St.Janskerk, 196 noot 4, 396; Tabel 3.2, nr.5.
7.Bijlage II 382.1 t/m 382.61; Tabel 3.2, nrs.5, 6, 8-12, 21 en 27; Verwijzingen naar notariële akten: OLVB 52, band 1, fo.7v (1400/01), fo.26r (1403/04), fo.58r (1409/10), fo.72v (1411/12), zie ook fo.169v (1424/25: "Item gegeven heren Pauwels Borchaert van dat hi ons Willem Baliaerts testament gesocht hadde ende ons dat liet hoeren, 1 quarte wijns"); GAH, RA 1200, fo.62r (18 febr.1430); Bijlage II 5.52, 60.12, 136.1, 272.3; Door heer Pauwels gecollationeerd afschrift: GAH, THG 991bis (5 sept.1386).
8.Bijlage II 26.8, 237.23, 382.10, 382.8, 382.19, 382.37, 382.39; APB, St.Jan II, Obituarium, p.135, p.382; GAH RA 1196, fo.220v (24 jan.1427), RA 1199, fo.169r (24 nov.1428), RA 1202, fo.302r (6 aug.1432), RA 1207, fo.109r (23 juli 1437), RA 1208, fo.361r (1437/38), RA 1209, fo.163r (1439), RA 1210, fo.63r (16 apr.1440), RA 1211, fo.8r (29 okt.1440), RA 1212, fo.19v (1441), fo.133r (1442), RA 1214, fo.124r, fo.252v (1443/44), RA 1223, fo.56v (1453), fo.134r (1452/53), RA 1225, fo.115r (1455), RA 1236, fo.137r, fo.141r (1466/67), RA 1252, fo.412v (1483); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.30.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)