Nicolaus van Zuijlen

's-Hertogenbosch 28 januari 1754 - 's-Hertogenbosch 6 augustus 1826 (72)

Genealogie
Mommers

Nicolaus van Zuylen

R.K.

579
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 579
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 579

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 242

n: vermelding in een voetnoot