Tylmannus de Zonne

? - 1340

Bichelaer, van den

363. Zonne, Tylmannus de

Noten
1.Jacobs, Justitie, 25, 39, 240, 246-255 (hoewel de reeks vermeldingen van Henric van Son als schepen vrijwel ononderbroeken is kan niet geheel worden uitgesloten dat een deel ervan betrekking heeft op de broer van de notaris en niet op diens vader); Van Rooij, Het oud-archief, II 7 nr.6; GAH, THG 70 (13 apr.1312: aangezien Jan wordt aangeduid als Johannes de Sonne, filius Henrici de Sonne, zal zijn vader Henric toen nog in leven zijn geweest); Camps, Oorkondenboek, I 839 nr.702, 996-997 nr.822, 1062-1063 nr.870.
2.Bijlage II 279.1, 237.23, 353.24, 392.2; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 429-430, vgl. 154 (1383: Lysbeth en Eva van Zon, zusters, worden lid van de O.L.V.-broederschap); GAH, THG 218 (16 febr.1338), 379a (31 dec.1354).
3.THG 60a (1 juli 1310); Bijlage II 363.1, 363.2; Mosmans, De St.Janskerk, 55 noot 2; Jacobs, Justitie, 256; GAH, GG 2189 (regest 19) (1 juni 1335); GAH, OA Schepenzegels, nr.17.
4.GAH, THG 229 (6 sept.1339); ARAB, Rekenkamer 45038 (1340); Martens, l'Administration, 520; Spierings, Schepenprotocol, 33; GAH, THG 1466a (1 juni 1409: hoeve te Rosmalen vroeger verworven van Tylman als rentmeester van de hertog); GAH, RA 1175, fo.101r (2 jan.1368), fo.208r (15 nov.1369); OLVB 49, fo.24r; APB, St.Jan II, p.66; Tylman Henricx van Zonne: GAH, RA 1197, fo.54v (14 dec.1425), RA 1215, fo.26v (1444), RA 1217, fo.226r (1447), RA 1227, fo.161r (1456/57), RA 1261, fo.219v (1491/92); Van Rooij, Het oud-archief, II 376 nr.1370, 401 nr.1449; Vgl. Jan Willems van Zonne, poorter van Den Bosch en smid (ca.1400): Bijlage II 157.35, 272.1, 272.2.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 857

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 33, 33n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 50, 135, 143, 145, 173, 262, 281, 282, 311n, 318, 322n, 323, 324, 325, 327, 330, 331, 340, 345, 411, 412

n: vermelding in een voetnoot