afb.

Nicolaus Zoesius

Amersfoort 1564 - Leuven 22 augustus 1625

Portret van Nicolaus Zoesius vijfde bisschop van 's-Hertogenbosch van 1615-1625; borststuk, naar links. Onder het portret, zijn bisschopswapen
(prent 25.2 x 14.7 cm)
BHIC (1219-024208)
Bisdom

Nicolaus Zoesius

Gewijd en begraven in de Sint-Jan (1615-1625)

bisdomdenbosch.nl
Oe gotte kk daor

Bisschop Zoesius

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad vrijdag 18 januari 1985
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1734

N.N.

Nicolas Zoesius, V. Evque.
Le Grand Thtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 19-20
 
1872

L.H.C. Schutjes

Nicolaus Zoesius
Bisschop van 's Bosch 1615-1625
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 118-122
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 1597-1598
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1955

A. v.d. St.

Onderzoek ingesteld door bisschop Nic. van Zoes naar het laten branden van de Godslamp in de kerken van het Bossche bisdom, anno 1622
Bossche Bijdragen XXII (1955) 301-308
 
1958

B.W. van Schijndel

Naaste familie van bisschop Niclaes Zoes
De Brabantse Leeuw 7 (1958) 112
 
1963

J.J. Poelhekke

Een pijnlijk geval voor Bisschop Nicolaas Zoes, het vertrek uit Den Bosch van Plebaan Robert Sweerts
Bossche Bijdragen XXVI (1963) 115-158
 
1971

H. Hens

Kerkvisitaties onder bisschop Zoes (1615, 1617, 1623)
Bossche Bijdragen XXX (1971) 189-205
 
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : Bisschop Zoesius
Brabants Dagblad vrijdag 18 januari 1985 (foto)
 
1986

Redactie

Zoesius, Nicolaas
Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 380
 
1990

A.C.M. Koolen

De Bossche bisschoppen 1559-1649
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 533-539
 
1993

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Zeven Bossche bisschoppen : Portretten in de Historisch-Topografische Atlas van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 4 (1993) 109-117
2001

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Grafmonumenten van de bisschoppen van 's-Hertogenbosch
Zoesius: als eerste bisschop van Den Bosch in zijn eigen kathedraal gewijd.
Bisdomblad 37 (2001) 16
 
Boeken
1749

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Gepubliceerd door Willem Boot | Leiden 1749
Kunstafbeeldingen

Portret van Nicolaus Zoesius

vervaardiger: anoniem
datering: 1615
techniek: olieverf op doek, 121 x 90.5 cm
collectie: 's-Hertogenbosch, Sint-Janscentrum

sint-janscentrum.nl
Stadsrekeningen
1614

Kapittel 6

Wijn geschonken bij de wijding van Z. Eerw. den Bisschop van 's Hertogenbosch, Nicolaas Zoesius.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1219
 
1614

Kapittel 18

Wijding van den nieuwen Bisschop van 's Hertogenbosch.
De Hellebardiers van Grobbendonck, hebben de wacht in St. Jans kerk, tijdens de wijding van den nieuwen Bisschop.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1220
 
1624

Kapittel 7

Vrijstelling der nalatenschap van den H. Ew. Heer Bisschop van 's Hertogenbosch Nicolaas Zoes van het versterf lateraal, omdat wijlen Z. H. Ew. aan St Janskerk zes zijner beste zilveren kandelaars legateerde en wijders omdat hij bijna alle zijne goederen tot pia legata den arme vermaakte.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1317
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXI

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 55

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 291n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 856

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 38, 206, 210, 214, 216

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 9, 14, 15

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 288-289, 399, 450

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 199, 269, 277, 316; Bijdragen: 446, 447, 459, 531, 535, 536, 537, 538, 553, 561

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 140

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 25

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 19n, 33, 62, 110, 117, 117n, 118, 285, 286, 286n, 287, 287n, 288, 288n, 297, 297n, 298, 300, 303

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 278, 282, 345

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 5, 172, 367

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 69-75, 79, 80, 97, 99, 111, 129, 193, 327, 328, 338, 339

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 118

-

Encyclopedie van Noord-Brabant 4 (1986) 380

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 198

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 6, 13

Varia Historica Brabantica III (1969) 156, 168, 338, 344

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 191

n: vermelding in een voetnoot