Martinus de Zoemeren

Bichelaer, van den

362. Zoemeren, Martinus de

Noten
1.GAH, RA 1176, fo.120r (1380), fo.195r (1381), fo.243v (1382), RA 1177, fo.66v (1383), fo.289r, fo.322v (1386), RA 1180, p.227 (1393/95), RA 1192, fo.523r, fo.542v (1422), RA 1212, fo.58r (1441/42), RA 1230, fo.317r (1459/60); "Van Eckerbroeck", zie o.a.: Coppens, Nieuwe beschrijving, I 362-363; Schutjes, Geschiedenis, II 218, IV 237.
2.GAH, RA 1187, fo.268v (30 dec.1411 n.s.), fo.290v (31 dec.1411 n.s.), RA 1189, fo.168v (10 juli 1415), RA 1201, fo.354r (1430/31), RA 1205, fo.277v (5 jan.1435), RA 1212, fo.58v (26 mei 1442), RA 1227, fo.483v (4 mrt.1457), RA 1243, fo.40r (18 apr.1474); Bijlage II 108.1, 138.5, 157.26; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 98, 239-242, 244, II 63, 69, 73; Reusens, Matricule, I 75 nr.20, 240 nr.37, 241 nr.1; Wils, Matricule, II 188 nr.125; Keussen, Die Matrikel, I 192 nr.8, 310 nr.18; GŲller e.a., Repertorium Germanicum, VI 549 nr.5401; OLVB 49, fo.31r; RANB, Coll.Mart. 13, nr.217; Bijsterveld, Laverend, I 410 nr.3616, 411 nr.3620, II 731 nr.3856, vgl. I 395 nr.3492.
3.GAH, RA 1238, fo.311v (13 mrt.1469), RA 1239, fo.491v (1470); Reusens, "Promotions", 1 (1864) 413, 2 (1865) 232; Van Hove, Actes, II 102, 364; GŲller e.a., Repertorium Germanicum, VI 221 nr.2116; Samaran, Van Moť, Liber procuratorum nationis Anglicanae (Alemanniae), III 108; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 193, 241; Poncelet, Inventaire ... Ste.-Croix ŗ LiŤge, I clxxxvii; AAB II, hs. Kievits, p.13, p.16; Bijlage II 5.75; Bijsterveld, Laverend, II 740 nr.3955; Zie over de rotuli, lijsten met verzoeken aan de paus: Bijsterveld, Laverend, 59.
4.RANB, Coll.PG 267 (regest 181) (24 jan.1468); GAH, RA 1230, fo.217r (18 apr.1460), RA 1261, fo.318v (28 aug.1492); Bijlage II 5.89, 5.94, 128.6, 134.6, 246.3, 307.1, vgl. 253.1, 374.1, 374.2; Kohl e.a., Monasticon Windeshemense, III 239; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 83, vgl. 324; Bijsterveld, Laverend, II 722 nr.3734; Schutjes, Geschiedenis, IV 205; Van Rooij, Het oud-archief, II 436 nr.1583 (12 juli 1487); Vgl.: Smits, De grafzerken, 107 nr.99; Vgl. Laurentius de Someren, notaris te Munsterbilzen (1380) en Luik (1386) (cler. Luik, (A.)I.L.): RAH, Munsterbilzen 63 (9 febr.1380); RAH, St.Truiden 884 (22 dec.1386); Oosterbosch, "Openbare notarissen in het bisdom Luik", xxv, xxxi, 533 nr.384; Martens, "Notarishandmerken", 187.
5.GAH, RA, bijlage I van de inventaris; GAH, Aant.Smuld.; AAB II, hs. Kievits, p.17 (8 juli 1416); ARAG, NDR.I 20 (regest 1164) (3 febr.1422 n.s.); Bijlage II 272.40; GAH, GBW 1145 (rekening van het Leprozenhuis 1420/21); GAH, notariŽle concepten: RA 1187, fo.31r (4 dec.1410), fo.243v (20 okt.1411), fo.267r-v (21 nov.1411), fo.268v (30 dec.1411 n.s.), fo.288v (30 dec.1411 n.s.), fo.290v (31 dec.1411 n.s.), fo.326v (19 jan.1412), fo.359v (17 mrt.1412), fo.360v-361r (12 mrt.1412), fo.416r (19 mei 1412), RA 1189, fo.413r (17 aug.1416), RA 1193, fo.229r (1 okt.1422), fo.230v (5 okt.1422), fo.340r (20 okt.1422) etc., fo.483v (16 jan.1423), RA 1195, fo.130r (8 mrt.1425), fo.180v (6 mrt.1425), fo.182v (19 apr.1425), RA 1196, fo.73v (13 febr.1427: concept en minuut), RA 1199, fo.238v (9 juni 1429), RA 1202, fo.12r (5 nov.1431), fo.176r (1431/32), secretaris: RA 1189, fo.1r (1414/15), fo.204r (1415/16), RA 1190, fo.1r (1416/17), fo.271r-v (1417/18), fo.371v (15 mrt.1418), fo.471v (1416/18), RA 1191, fo.87r (1418/19), RA 1192, fo.1r (1420/21), fo.253r (1421), RA 1199, fo.131r (25 aug.1429), overdrachten aan meester Marten [als secretaris] t.b.v. derden: GAH, RA 1193, fo.483v (17 jan.1423), RA 1196, fo.24v (4 jan.1427), RA 1197, fo.310v (20 febr.1426), RA 1203, fo.40r (13 febr.1433); Overdrachten: GAH, THG 1699 (20 apr.1425) t/m 1892 (31 jan.1435), zie ook 1586 (27 mrt.1417), 1595 (12 mrt.1418); GAH, GG 2145 (regest 515) (26 jan.1421), 2065 (regest 661) (26 nov.1427), zie ook 1961 (regest 559) (5 aug.1421), 2239 (regest 708) (3 mrt.1430), 3055 (regest 628) (17 dec.1425), 3074 (regest 1116) (15 mrt.1454), 3193 (regest 647) (4 apr.1427); Vgl.: Bijlage II 14.2, 14.3.
6.Bijlage II 11.2, 14.12, 362.1 t/m 362.8; GAH, RA 1195, fo.130r (8 mrt.1425); Spierings, Het schepenprotocol, 66 noot 13; Verwijzingen naar akten van meester Marten: RANB, SET 2, nrs.CV en CVI (testament van Severijn Laureyns soen Kersmaker, 1422); Bijlage II 14.12, 173.3.
7.AAB II, hs. Kievits, p.16; Schutjes, Geschiedenis, IV 237; GAH, RA 1192, fo.534r (16 juli 1422), RA 1193, fo.196v (31 mei 1423), RA 1194, fo.149r (7 aug.1424), fo.201r (11 juli 1424), fo.202r (14 juli 1424), RA 1201, fo.43r (8 juli 1432), RA 1204, fo.184r (18 mrt.1434), RA 1231, fo.145r (18 aug.1461), RA 1236, fo.220v (16 sept.1467), RA 1237, fo.55v (9 dec.1467: nog in leven), fo.57v (30 jan.1468: overleden), RA 1240, fo.124r-v (14 apr.1471), fo.331v (5 nov.1470); Bijlage II 14.35, 35.1, 60.27, 338.4, 383.1; RANB, Coll.PG 144 (regest 104) (1424); GŲller e.a., Repertorium Germanicum, VI 426 nr.4199; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 399; APB, St.Jan II, Obituarium, p.364, p.470.
8.RANB, Coll.PG 144 (regest 104) (1424); GAH, RA 1206, fo.37v (18 jan.1436); Wichmans, Brabantia Mariana, 827; Kohl e.a., Monasticon Windeshemense, III 217-218, 219, 224, 239; RANB, Coll.PG 307 (regest 211) (4 nov.1479); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 399; Bijlage II 5.75, vgl. 362.5; Mogelijk trad meester Marten in Den Bosch ook op als ledenwerver van de O.L.V.-broederschap, zie: OLVB 52, band 3 fo.222v (1462/63).
9.GAH, GG 3074 (regest 1360) (17 juli 1470); GAH, RA 1238, fo.311v-312r (13 mrt.1469), RA 1239, fo.495v-496r (18 juli 1470), RA 1240, fo.124r-v (14 apr.1471), fo.331v (5 nov.1470), RA 1243, fo.276v-277r (6 juli 1474), fo.278v (1474), zie ook RA 1237, fo.57v (30 jan.1468); RANB, SET 2, nr.IV (29 apr.1476); RANB, Coll.PG 267 (regest 181) (24 jan.1468), 307 (regest 211) (4 nov.1479); GAH, Coll.LK2, Stukken van canoniekrechtelijke en kerkelijke aard, akte van 12 nov.1477; Coppens, Nieuwe beschrijving, I 362-363; Schutjes, Geschiedenis, II 218; Paquet, "La collaboration", 370 noot 42.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 73

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 95n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 94n, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163, 164n, 169, 170, 174, 277, 278, 291, 293, 295, 302n, 319, 323n, 325, 330, 332, 335, 342, 343, 358n, 411, 415

n: vermelding in een voetnoot