afb. Pierre Weijnen, 13 februari 1896

Marie Josephine Jeanne Françoise van Zinnicq Bergmann

's-Hertogenbosch 18 augustus 1875 - 's-Hertogenbosch 8 november 1948 (73)

Duijvendak

Maria Joséphina Jeanne Françoise van Zinnicq Bergmann

's-Hertogenbosch 18 augustus 1875 –

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 75

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295, 356

n: vermelding in een voetnoot