Jeanne Francoise Sophie Josephe Maria van Zinnicq Bergmann

's-Hertogenbosch 15 maart 1881 - 's-Hertogenbosch 21 mei 1907 (26)

Duijvendak

Jeanne Francoise Sophie Josephe Maria van Zinnicq Bergmann

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage (2015) 100, 107

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295, 333

n: vermelding in een voetnoot