afb.

Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

Lier 10 november 1807 - 's-Hertogenbosch 25 februari 1879 (71)

Bossche rechter uit een oorspronkelijk Duitse familie, die ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid was. Sprak regelmatig over uiteenlopende onderwerpen, maar deed dat niet altijd tot vreugde van zijn medeleden. Was vaak lang van stof en had een slepende stem, terwijl het gehalte van zijn bijdragen door tijdgenoten niet hoog werd aangeslagen. Net als de meeste van zijn geloofsgenoten stemde hij meestal mee met de conservatieven.
conservatief (katholiek)
in de periode 1866-1879: lid Tweede Kamer
Parlement & Politiek
Duijvendak

Mr. Franciscus Joannes Emilius van Zinnicq Bergmann

294
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 294
Functies

mr. Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann1

107
Noten
1.Naamsverandering toegestaan bij K.B. van 30 october 1855, no. 46.
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 107
Genealogie
Juten

mr. Franciscus Johannes Emilius van Zinnicq Bergmann

W.J.F. Juten, 'Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken' (1907) No. 5
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 5
 
Afbeeldingen
  • 24 februari 1879
  • 26 januari 1864
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 107

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 81, 184, 189

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 853

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 46, 49

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 219

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 72, 73, 76, 88, 294, 359, t7.6, t7.8

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 240, 244

W.J.F. Juten, 'Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken' (1907) No. 5

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 326

Nederland's Adelsboek (1931) 365; (1953) 37

n: vermelding in een voetnoot