Otto van Zijl

Utrecht 1588 - Mechelen 1656

Biografie

Otho Zylius (1588-1656)

Noten
1.Het is zeer waarschijnlijk dat Otho Zylius tijdens zijn verblijf in ’s-Hertogenbosch de ‘Kroniek van Molius’ heeft gelezen. Hij had natuurlijk behoefte aan een geschiedkundig overzicht van de stad en zijn bewoners voor zijn plan om naderhand het Mirakelboek uit te geven. Daartoe heeft hij opdracht gegeven tot een afschrift van deze kroniek, die bekend is geworden onder de naam ‘Kroniek van Molius’. Het afschrift is in Brussel terecht gekomen, misschien door Zylius meegenomen vanuit ’s-Hertogenbosch. Dit handschrift heeft in de 18e eeuw als titel gekregen: Historia rerum Silvaducensium incerti auctoris ab urbe condita ad annum MDLXII. Otho Zylius ex manuscripto describendum curavit. (vert. De geschiedenis van ’s-Hertogenbosch van een onbekende auteur vanaf de stichting van de stad tot het jaar 1562. Otho Zylius heeft ervoor gezorgd dat het handschrift getranscribeerd werd). De oorspronkelijke auteur was toen blijkbaar niet bekend.
Bronnen
H. Hens e.a., Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603 Tilburg 1978
J.A.M. Hoekx e.a., Kroniek van Molius : Een zestiende-eeuwse Bossche priester over de geschiedenis van zijn stad ('s-Hertogenbosch 2003) 31 e.v., 39, 54
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch 4 (Sint-Michielsgestel 1873) 422
Ton Vogel, september 2017
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.108, II.109

n: vermelding in een voetnoot