Thomas Zeghers

Bichelaer, van den

347. Zeghers, Thomas - de Ardenborch

Noten
1.Schillings, Matricule, III 328 nrs.210 en 211 (Schillings schrijft Jeghers i.p.v. Zeghers); Reusens, "Promotions", 2 (1865) 249; Bijlage II 347.1; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 302 nr.247, III nr.979.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)