Adriaen Zegers

1537 - 1598'99

Genealogie
Schuttelaars

Adriaen Zegers

Literatuur
PB 388r; SP 1394 215r, 1415 88r, 1418 195r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 11, 12, 31, 31n, 43, 70n, 71, 71n, 72, 85n, 101, 128, 172n, 185, 210, 213, 219

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 259, 311, 311n, 483

n: vermelding in een voetnoot