Adriaan Zegers Adriaens

6 juli 1572 - 29 oktober 1632 (60)

Cp

Adriaan Zegers Adriaens

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk nr 277.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 851-852.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

97
Noten
1.Met Adriaen Zegers en Adriaen Zegers Mr Zeger Adriaens zal in het wapenboek dezelfde persoon zijn bedoeld; immers bij Adriaen Zegers wordt nadrukkelijk toegevoegd Raad deser Stadt, en de stadsrentmeester Adriaen Zegers (broer van Mr. Zeger Adriaens) is nooit schepen geweest.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Adriaan Zegers, schepen van 's-Hertogenbosch 1598

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01126)
Zuylen

360. Adriani Zegeri

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 851

n: vermelding in een voetnoot