Jan Willems Zeberts

1548 - 1610

Cp

Jan Willems Zeberts1

Noten
1.SAH, N 2663, f 240v, Schuttelaars, persoonlijke informatie; RA 1848.
2.sH, R 1857, f 80, 26 januari 1626.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 276

n: vermelding in een voetnoot