Gerit vande Zantvoort

? - kort na 1535

Genealogie
Schuttelaars

Gerit vande Zantvoort

Literatuur
PB 129r, 135r; SP 1251 564v, 1265 157r, 1270 39v, 1314 118v, 1320 240v, 1321 245v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Gerardus van der Zantvoirt

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 83, 90, 98

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 482-483

n: vermelding in een voetnoot