Arnoldus Ywani

Bichelaer, van den

202. Ywani, Arnoldus

Noten
1.GAH, RA 1180, p.665-666 (1397), RA 1183, fo.19r (9 dec.1402), RA 1194, fo.103v (10 mei 1424), RA 1196, fo.222v (27 jan. 1427), RA 1211, fo.74r (1441), RA 1213, fo.250v (28 aug.1443); Hens e.a., Mirakelen, 456-458 nr.261 ("Int jaer ons heren mccclxxxiii, 23 daghe in september, quam Arnt Jans Yewenssoen, wonende ten Bosch over Her Gheerlijcsbrugge, wellic Arnt, wonende in den Hof van Hollant, voer Sinte Jansdach te Midsomer was in Henegouwen, in een stat die hiet Keynoet, biden cant van Vranckerijc. Wellic Arnt alsoe siec wart in al sinen leeden ende in alsoe groter pinen was dat hi gaen noch staen en mocht. Ende die meesters seiden dat die poppelsie was, ende si consten hem ghenen raet ghegeven van dier siecheit ... "), vgl. 224-225 nr.49 (Ghijsbrecht Arnt Ywijnssoen uit Oudheusden, 25 apr.1383); Bijlage II 157.7, vgl. 5.100, 121.1, 173.27; Analecta Vaticano-Belgica, XIV 793-794; Vgl.: Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 25-27 nr.19 (Arnoldus Ywini); Reusens, Matricule, I 15 nr.30; Van den Bichelaer, "Het Bossche notariaat", 78; Zie ook notaris nr.196.
2.Keussen, Die Matrikel, I 57 nr.43; OLVB 49, fo.12r; Bijlage II 202.1, 272.1, 408.3.
3.ABH, MA 167 (24 jan.1398); Indekeu, "Aspekten", 117; AAB II, hs. Kievits, p.6, p.20; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 52; Tabel 3.2, nr.5; Bijsterveld, Laverend, II 625 nr.2107; GAH, RA 1183, fo.19r (9 dec.1402); Vgl.: Coppens, Nieuwe beschrijving, II 91, 100; Schutjes, Geschiedenis, IV 236; Nauwelaerts, Latijnse school, 14; Michiels, "Beneficianten", 42-44; Smeulders, "Is Arnold Ywanni Peelt ... ", 25-27.
4.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 52, vgl. 84; Bijsterveld, Laverend, II 556 nr.1310, vgl. 557 nr.1315; Paquay, "Les doyens", 139; AAB II, hs. Kievits, p.27; Bijlage II 289.1, 389.1, 389.2; OLVB 49, fo.30v.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot