Theodericus de Yper

Bichelaer, van den

200. Yper, Theodericus de - de Buschoducis

Noten
1.Bijlage II 200.1, 200.7, 258.1; OLVB 52, band 0, fo.53r (1371/72); De zestiende-eeuwse obitus fratrum vermeld Theodoricus de Ieperen als overleden in 1373/74, zie: OLVB 49, fo.25v; APB, St.Jan II, Obituarium, p.92; Verwijzingen naar akten van heer Dirc: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.239; Bijlage II 318.20.
2.Bijlage II 258.1, 401.7, zie ook 258.3 Johannes dictus de Yper, getuige in een akte van Dirc van Megen, 1377); GAH, RA 1191, fo.138v (24 juni 1419); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 113-114.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165

n: vermelding in een voetnoot